ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ VỀ ƯU ĐÃI

CHÍNH SÁCH CHUNG ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC ƯU ĐÃI:

  • Sau thời hạn mua lần đầu, các sản phẩm chiết khấu sẽ được tự động gia hạn ở mức giá gia hạn niêm yết tại thời điểm đó.
  • Ưu đãi chiết khấu chỉ áp dụng cho giao dịch mua hàng MỚI (không áp dụng cho gia hạn hoặc chuyển nhượng) trừ khi được nêu riêng trong email giới thiệu ưu đãi.
  • Ưu đãi có thể thay đổi mà không cần thông báo. Giá là giá đúng của ngày gửi email khuyến mãi và có thể thay đổi.
  • Giá đã chiết khấu sẽ hiển thị trong giỏ hàng của bạn.
  • Ưu đãi dành cho số tài khoản hiển thị trong email là duy nhất một lần.
  • Không sử dụng ưu đãi chiết khấu đặc biệt với bất cứ ưu đãi, giảm giá, chiết khấu hoặc khuyến mại nào khác.
  • GoDaddy có quyền từ chối sử dụng bất cứ ưu đãi nào và/hoặc hủy các sản phẩm đã mua bằng ưu đãi bất kỳ nếu ưu đãi bị lạm dụng hoặc bị sử dụng một cách gian lận, theo toàn quyền đơn phương quyết định của GoDaddy.
  • Giá bao gồm thuế và phí ICANN.


ĐỐI VỚI CÁC ƯU ĐÃI TÊN MIỀN CHIẾT KHẤU:

Chiết khấu áp dụng cho đăng ký miền mới năm đầu tiên với (các) TLD cụ thể được quy định trong email khuyến mại. Không áp dụng ưu đãi chiết khấu đối với thuế, chuyển nhượng, tên miền đặc biệt, phí Chủ sở hữu thương hiệu/phí Đăng ký trước ưu tiên hoặc phí đăng ký trước.

Khoản phí ICANN 4.186 ₫/tên miền mỗi năm được áp dụng cho nhiều TLD.

Tất cả các mục gia hạn và đăng ký tên miền đều không được hoàn tiền và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận đăng ký của chúng tôi. Một số miền sẽ được thu phí tối đa 30 ngày trước ngày gia hạn.


ĐỐI VỚI CÁC ƯU ĐÃI CHIẾT KHẤU MIỀN SỐ LƯỢNG LỚN:

Mức chiết khấu gia hạn số lượng lớn sẽ dựa trên TLD và số lượng. Không phải tất cả TLD đều đủ điều kiện được chiết khấu giá mua số lượng lớn. Những tên miền có giá mua số lượng lớn không đủ điều kiện nhận chiết khấu khuyến mại bổ sung.


ĐỐI VỚI CÁC ƯU ĐÃI CHIẾT KHẤU CHO ĐĂNG KÝ RIÊNG:

Dịch vụ Bảo vệ quyền riêng tư được chiết khấu dựa trên giá niêm yết. Giá trong giỏ của bạn sẽ được chia theo tỷ lệ để phù hợp với thời gian đăng ký miền. Dịch vụ bảo mật không áp dụng với một số phần mở rộng miền.


ĐỐI VỚI CHIẾT KHẤU CHO ĐƠN HÀNG MỚI:

Không áp dụng đối với phí ICANN, thuế, chuyển nhượng, tên miền đặc biệt, các mẫu đặc biệt, ngân sách quảng cáo tăng Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm, các gói máy chủ đám mây, gói Office 365 Business Premium Enterprise, dịch vụ tiếp thị hay thiết kế được thực hiện bởi nhóm Dịch vụ web chuyên nghiệp của chúng tôi, thẻ quà tặng hoặc phí Chủ sở hữu thương hiệu/phí Đăng ký trước ưu tiên hoặc phí đăng ký trước.


ĐỐI VỚI CHIẾT KHẤU GIA HẠN:

Bạn không được sử dụng ưu đãi này cùng với bất kỳ ưu đãi hay khuyến mại nào khác và ưu đãi này được áp dụng cho đơn hàng mới và gia hạn những sản phẩm sau: miền, lưu trữ web, Trình dựng website, Chứng nhận SSL và các gói email. Không áp dụng đối với phí ICANN, thuế, các phí miền đặc biệt, các mẫu đặc biệt, ngân sách quảng cáo dành cho Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm, thẻ quà tặng hoặc Chủ sở hữu nhãn hiệu/Đăng ký trước ưu tiên hoặc phí đăng ký trước.

Một số miền sẽ được thu phí tối đa 30 ngày trước ngày gia hạn.

Tất cả các giao dịch gia hạn và đăng ký tên miền đều không được hoàn tiền và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận đăng ký của chúng tôi.


ĐỐI VỚI CHIẾT KHẤU DÀNH CHO NÂNG CẤP SẢN PHẨM:

Sau khi nâng cấp, nếu muốn, bạn có thể tắt tính năng gia hạn tự động của sản phẩm bất cứ lúc nào trong tài khoản.


ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG:

Bạn phải sử dụng Trang này và mọi sản phẩm cũng như dịch vụ của GoDaddy theo điều khoản sử dụng rõ ràng. Việc sử dụng trang này và/hoặc mua các sản phẩm và dịch vụ của GoDaddy đồng nghĩa với việc bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những Điều khoản dịch vụ chung này và mọi thỏa thuận sản phẩm hiện hành.