Chính sách đăng ký của .GODADDY

Sửa đổi lần gần đây nhất: 7/9/2016
Sứ mệnh và mục đích 

Nhiệm vụ hoặc mục đích của .GODADDY hoàn toàn dành cho việc bảo vệ thương hiệu và sử dụng nội bộ và một phần nhằm cung cấp cho khách truy cập vào bất kỳ trang web .GODADDY nào sự đảm bảo rằng họ thực sự giao dịch với GoDaddy chứ không phải là kẻ mạo danh. Ngoài ra, khách truy cập sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với thương hiệu GoDaddy và các sản phẩm và dịch vụ chất lượng được cung cấp

Điều kiện đăng ký

Việc đăng ký trong .GODADDY TLD, và quyền kiểm soát các bản ghi DNS được liên kết với các lần đăng ký như vậy, sẽ bị giới hạn ở GoDaddy, các Đơn vị liên kết của GoDaddy và Giấy phép nhãn hiệu đủ điều kiện như được định nghĩa trong và theo Phần 13 của Thỏa thuận cơ quan đăng ký.

Ngoài ra, các lượt đăng ký sẽ được GoDaddy sử dụng khi thực hiện một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh không liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cơ quan đăng ký, như tạo trang web, quảng bá dịch vụ mang nhãn hiệu GoDaddy và cải thiện khả năng bảo vệ thương hiệu và nhận diện thương hiệu.

Phân bổ tên miền

Tên miền sẽ được phân bổ duy nhất cho GoDaddy và các đơn vị liên kết và bên được cấp phép của GoDaddy theo thỏa thuận với ICANN, chính sách đăng ký này và chính sách của ICANN.

Tên được bảo lưu

GoDaddy bảo lưu các nhãn hai ký tự, tên quốc gia và lãnh thổ và các nhãn khác theo các chính sách của ICANN và bảo lưu quyền sửa đổi chính sách này theo thời gian để đảm bảo tuân thủ các chính sách ICANN trong tương lai.