GoDaddy

THỎA THUẬN DỊCH VỤ LƯU TRỮ

Sửa đổi lần gần đây nhất: 27/02/2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

 1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

  Dịch vụ lưu trữ Web. Các gói lưu trữ web lưu trữ trang của bạn trại một hoặc nhiều máy chủ của chúng tôi. Các tài nguyên trên cùng máy chủ do nhiều khách hàng dùng chung, tuy nhiên, trang của bạn được cấp một địa chỉ duy nhất (DNS).

  Dịch vụ lưu trữ kinh doanh. Với các gói Dịch vụ lưu trữ được quản lý, bạn sẽ nhận được đầy đủ lợi ích từ việc sở hữu VPS riêng hoặc Máy chủ chuyên dụng, nhưng chúng tôi sẽ vẫn quản lý máy chủ cho bạn bao gồm cả việc thiết lập bảng điều khiển, sửa chữa các chu trình và sao lưu.

  Dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý. Các gói Dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý mang đến cho bạn trải nghiệm liền mạch và tối ưu để xây dựng và quản lý các trang WordPress. Chúng tôi xử lý các nhiệm vụ quản trị lưu trữ cơ bản, bao gồm: cài đặt WordPress, tự động sao lưu hàng ngày, cập nhật lõi WordPress và lưu bộ đệm ẩn cấp máy chủ.

  Máy chủ riêng ảo (“VPS”). Các gói VPS lưu trữ trang của bạn tại một máy chủ dùng chung với các khách hàng khác, nhưng bạn sẽ có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với không gian máy chủ của mình và cấu hình hoàn chỉnh của sự hiện diện ảo của bạn trên máy chủ. Bạn sẽ có quyền truy cập quản trị (root) và một địa chỉ IP chuyên dụng.

  Máy chủ chuyên dụng. Các gói máy chủ chuyên dụng dành riêng toàn bộ một máy chủ cho tài khoản và việc sử dụng của bạn. Bạn có quyền tuyệt đối đối với băng thông, bộ nhớ và không gian lưu trữ, hiệu suất của máy chủ sẽ không bị ảnh hưởng bởi lưu lượng và các mô hình sử dụng của các khách hàng khác.

  Hỗ trợ được quản lý. Các gói Hỗ trợ được quản lý là các gói thuê bao hàng tháng cung cấp cho bạn quyền truy cập gốc/quản trị đối với dịch vụ và Plesk hoặc cPanel. Chúng tôi xử lý việc vá lõi, bảo mật, giám sát và sao lưu. Việc cài đặt và định cấu hình bổ sung có thể được thực hiện kèm một khoản phí bổ sung.

  Hỗ trợ được quản lý hoàn toàn. Các gói Hỗ trợ được quản lý đầy đủ là các gói thuê bao hàng tháng cung cấp cho bạn quyền truy cập gốc/quản trị và chúng tôi sẽ xử lý việc vá lõi, bảo mật, giám sát và sao lưu. Dịch vụ chuyên gia bổ sung được bao gồm trong gói thuê bao.

  Dịch vụ lưu trữ đặc biệt/Dịch vụ chuyên gia. Dịch vụ chuyên gia/Hỗ trợ lưu trữ đặc biệt (“Dịch vụ lưu trữ”) là các dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh bổ sung được cung cấp với một khoản phí nhất định. Những Dịch vụ chuyên gia này có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ khi bạn cần một quản trị viên dịch vụ có kinh nghiệm cho những nhiệm vụ phức tạp, bao gồm: tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, định cấu hình tường lửa, hoặc di chuyển nội dung.

  Lưu trữ bản sao lưu. Dịch vụ lưu trữ bản sao lưu và khôi phục sẽ lưu tất cả các tập tin website của bạn lên đám mây mỗi ngày một lần. Những dịch vụ sao lưu và khôi phục này đi kèm với các gói dịch vụ lưu trữ website và có thể được cung cấp với một khoản phí bổ sung cùng với gói dịch vụ lưu trữ khác của chúng tôi.

 2. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN; GIỚI HẠN

  Di chuyển máy chủ. Bạn công nhận và đồng ý rằng theo quy trình kinh doanh thông thường, có thể chúng tôi cần phải chuyển đổi máy chủ của chúng tôi. Vì vậy, dù bạn có một IP chuyên dụng, bạn vẫn có thể được cung cấp một số IP khác. Chúng tôi không đảm bảo bạn có thể tiếp tục giữ địa chỉ IP đã được cung cấp trước đó.

  Chấm dứt dịch vụ lưu trữ. Bạn xác nhận và đồng ý rằng khi Dịch vụ hết hạn hoặc chấm dứt, bạn sẽ phải ngừng sử dụng Dịch vụ cũng như từ bỏ địa chỉ IP và tên máy chủ được cung cấp kèm theo, bao gồm cả việc chỉ rõ trên hệ thống tên miền (“DNS”) (các) tên miền thuộc về bạn nhưng không thuộc máy chủ của chúng tôi. Trước khi chấm dứt các Dịch vụ lưu trữ, bạn có trách nhiệm chuyển nội dung website hoặc máy chủ của mình khỏi máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc FTP nội dung website hoặc máy chủ của bạn đến cho một nhà cung cấp khác. Nếu bạn không thể chuyển nội dung website hoặc máy chủ ra khỏi máy chủ của chúng tôi trước khi hủy bỏ thì chúng tôi sẽ xóa những nội dung này sẽ và chúng tôi sẽ không thể cung cấp bản sao cho những nội dung này.

  Tín dụng sản phẩm miễn phí. Ngay khi chấm dứt Dịch vụ lưu trữ, tất cả những sản phẩm miễn phí được cung cấp cùng Dịch vụ lưu trữ sẽ bị hủy hoặc thu hồi.

  Thông báo liên quan đến Hình ảnh có giấy phép khi di chuyển hoặc xuất (khi áp dụng). Theo tất cả các điều khoản và điều kiện giấy phép hiện hành khác, hình ảnh khả dụng và được cấp phép sử dụng chỉ được dùng cho GoDaddy khách hàng được lưu trữ và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của quyền sở hữu trí tuệ thuộc bên thứ ba và các hạn chế cấp phép. Trong trường hợp bạn muốn xuất hoặc di chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ được lưu trữ của mình sang nhà cung cấp dịch vụ khác (nếu có sẵn như một tùy chọn), bạn có trách nhiệm đảm bảo quyền tiếp tục sử dụng bất kỳ hình ảnh nào được kết hợp trong đó và bạn thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy không bảo đảm và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh do việc bạn tiếp tục sử dụng sau khi di chuyển và/hoặc chấm dứt (tùy trường hợp nào xảy ra trước).

  Dung lượng lưu trữ. Tổng dung lượng lưu trữ có thể sử dụng cho (các) Dịch vụ lưu trữ của bạn có thể khác dung lượng niêm yết vì cần sử dụng dung lượng nhất định cho (các) hệ điều hành, tập tin hệ thống và tập tin hỗ trợ khác.

 3. NGHĨA VỤ CỦA BẠN; TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

  Chứng minh. Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền yêu cầu chứng minh liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ lưu trữ, đặc biệt là việc bạn mua địa chỉ IP, và bạn bắt buộc phải cung cấp bất kỳ và toàn bộ thông tin mà chúng tôi yêu cầu hợp lý để thuyết phục cho việc chứng minh đó. Liên quan đến việc mua bán này, bạn công nhận và đồng ý rằng tên bạn và việc chứng minh có thể bị tiết lộ cho những cơ quan đăng ký nhất định, bao gồm nhưng không hạn chế ở, Cơ quan đăng ký số Internet Bắc Mỹ, dựa theo những chính sách đã được ban hành từ bất cứ hoặc toàn bộ các cơ quan đăng ký và những thông tin này có thể sẽ được hiển thị trong cơ sở dữ liệu Whois.

  Các hoạt động sử dụng sai mục đích và các mối đe dọa khác. Bạn công nhận và đồng ý sẽ không sử dụng máy chủ của chúng tôi và website của bạn làm nguồn, trung gian, trả lời cho những địa chỉ hoặc địa chỉ đến của bom thư, tấn công bằng lưu lượng truy cập, tổn thất gói tin, từ chối dịch vụ hoặc những hoạt động sử dụng sai mục đích khác đe dọa đến tính ổn định mạng của chúng tôi hoặc sẽ phá hoại hệ thống hoặc gây gián đoạn dịch vụ internet cho GoDaddy, khách hàng của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Tấn công máy chủ hoặc những hoạt động xâm phạm an ninh khác đều bị cấm. Chúng tôi bảo lưu quyền loại bỏ những trang chứa thông tin tấn công hoặc đường dẫn đến những thông tin như vậy. Sử dụng website với hình thức cổng nặc danh là hành vi bị cấm. Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm hoặc tập lệnh chạy trên máy chủ, khiến máy chủ phải tải quá mức bình thường mà chúng tôi xác định. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn loại bỏ website của bạn ra khỏi máy chủ của chúng tôi nếu bạn vi phạm Thỏa thuận dịch vụ này và/hoặc có những hoạt động đe dọa đến tính ổn định của mạng chúng tôi đang vận hành. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các website liên kết với tài khoản lưu trữ của bạn có thể bị xóa nếu một website vi phạm Thỏa thuận dịch vụ này. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy bảo lưu quyền quét tài khoản được lưu trữ của bạn để tìm nội dung độc hại (ví dụ: phần mềm độc hại) và trong trường hợp bất kỳ nội dung nào như vậy được phát hiện, nội dung đó có thể bị xóa theo quyết định riêng của GoDaddy cho mục đích bảo mật.

  Lưu trữ và bảo mật. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc áp dụng các biện pháp nhằm: (1) ngăn ngừa bất cứ thiệt hại hoặc phá hoại nào đến nội dung website hoặc máy chủ của mình; (2) duy trì các bản sao lưu và lưu trữ độc lập cho website hay nội dung máy chủ của mình; và (3) đảm bảo bảo mật, bí mật và thống nhất cho toàn bộ nội dung máy chủ và website được truyền qua hoặc lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi.**

  Máy chủ của chúng tôi không phải là nơi lưu trữ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ người nào khi bị mất, phá hủy hoặc hỏng hóc bất kỳ nội dung nào. Các dịch vụ lưu trữ không nhằm mục đích cung cấp môi trường tuân thủ PCI (Tiêu chuẩn bảo mật các loại thẻ thanh toán) hoặc HIPAA (Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế) và vì thế không thể sử dụng hoặc coi chúng là một. Bạn không được sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ hình thức nào, do chúng tôi đơn phương quyết định, có khả năng gây hỏng hóc chức năng hoặc vận hành dịch vụ, thiết bị. Ví dụ và không hạn chế, bạn sẽ không được sử dụng Dịch vụ lưu trữ như: (1) nơi lưu trữ hoặc thiết bị đặt để hay chứa các tập tin lưu trữ; và/hoặc (2) đặt để hoặc chứa các tài liệu có thể tải về qua website khác. Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có quyền tiến hành giám định trước trong trường hợp có thỏa hiệp với tài khoản hoặc máy chủ của bạn.

  Nội dung website/Máy chủ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cung cấp, cập nhật, tải lên và duy trì website hoặc máy chủ cũng như chịu trách nhiệm với mọi tệp, trang, dữ liệu, nội dung công việc, thông tin và/hoặc tài liệu có trên, trong, được hiển thị, liên kết hoặc truyền đến, truyền đi hoặc truyền qua website hoặc máy chủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, ảnh, hình ảnh, nội dung minh họa, ảnh đồ họa, clip âm thanh, đoạn video, email hoặc các tin nhắn khác, thẻ meta, tên miền, phần mềm và văn bản. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong quá trình cung cấp cho bạn hỗ trợ kỹ thuật, nhân viên hỗ trợ của chúng tôi có thể cần phải sửa đổi, thay đổi hoặc xóa nội dung của sản phẩm được lưu trữ của bạn. Nội dung website hoặc máy chủ của bạn cũng bao gồm mọi tên miền đã đăng ký do Bạn cung cấp hoặc được đăng ký thay mặt nạn có liên quan tới Dịch vụ lưu trữ.

  Nếu việc truy cập vào website lưu trữ của bên thứ ba là cần thiết trong việc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào tài khoản lưu trữ của bên thứ ba nhằm thực hiện theo Thỏa thuận dịch vụ này. Bạn đồng ý rằng bạn đơn phương chịu trách nhiệm về hợp đồng và bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc ủy thác nào khác liên quan đến tài khoản lưu trữ bên thứ ba của bạn.

  Nếu bạn yêu cầu chúng tôi cài đặt bất kỳ Phần mềm bên thứ ba nào (được định nghĩa bên dưới) không được cung cấp như một phần của Dịch vụ lưu trữ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng (1) bạn có quyền sử dụng và cài đặt Phần mềm bên thứ ba, (2) bạn đã thanh toán phí cấp phép áp dụng cho Phần mềm bên thứ ba và (3) Phần mềm bên thứ ba không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người hay tổ chức nào khác.

 4. ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO WEB, DỊCH VỤ LƯU TRỮ WORDPRESS Được quản lý và Doanh nghiệp

  Các giới hạn về gói và dung lượng lưu trữ. Tất cả các gói Dịch vụ lưu trữ web và Dịch vụ lưu trữ WordPress, bao gồm cả các gói không giới hạn, đều bị giới hạn không quá 250.000 inode mỗi tài khoản đối với các tài khoản lưu trữ Linux® hoặc 500.000 tập tin và thư mục mỗi tài khoản đối với các tài khoản lưu trữ Windows®. Các gói này cũng bị giới hạn ở tối đa 1.000 bảng mỗi cơ sở dữ liệu và tối đa một gigabyte dung lượng lưu trữ mỗi cơ sở dữ liệu. Bất kỳ tài khoản hoặc cơ sở dữ liệu nào vượt quá các giới hạn này đều có thể bị cảnh báo vi phạm mạng và sẽ được yêu cầu giảm số lượng inode, tập tin và thư mục, bảng hoặc gigabyte (tùy trường hợp), hoặc có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn bị chấm dứt, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Tất cả các gói dịch vụ lưu trữ Linux đều tuân theo các giới hạn sau: tối đa) 25% một lõi CPU; b) 512MB RAM; c) 100 kết nối website; d) 100 quy trình hoạt động; e) IO ổ đĩa 1 MB/giây. Trong trường hợp những giới hạn này bị vượt quá, website của bạn có thể bị chậm lại hoặc không được phục vụ cho đến khi có thêm tài nguyên. Bạn có thể thêm tài nguyên kèm theo phí bổ sung.

  Dịch vụ lưu trữ WordPress chỉ có thể được sử dụng để lưu trữ một website WordPress. Chỉ cho phép một lượt cài đặt WordPress mỗi website. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ tài khoản lưu trữ WordPress lưu trữ một website không phải WordPress đều có thể bị cảnh cáo vị phạm mạng và sẽ được yêu cầu xóa website không phải WordPress đó hoặc có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn bị chấm dứt, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể phải mua gói lưu trữ phù hợp để lưu trữ trang không phải WordPress nếu bạn muốn tiếp tục lưu trữ trang không phải WordPress này trên mạng của chúng tôi.

  Tín dụng dùng thử miễn phí dịch vụ lưu trữ tuân theo các giới hạn sau: tối đa a) 25% một lõi CPU; b) 256MB RAM; c) 10 kết nối website; d) 100 quy trình hoạt động; e) IO ổ đĩa 0,5 MB/giây; f) 50.000 inode; g) 1 GB dung lượng ổ đĩa; h) 10 GB băng thông hàng tháng. Trong trường hợp những giới hạn này bị vượt quá, website của bạn có thể bị chậm lại hoặc không được phục vụ cho đến khi có thêm tài nguyên. Bạn có thể thêm tài nguyên bằng cách nâng cấp lên một gói có trả phí.

  Bạn công nhận và đồng ý rằng UDP nội bộ không được hỗ trợ trong môi trường lưu trữ chia sẻ.

  Nội dung website/Máy chủ. Website của bạn không được chứa những nội dung sau: (1) tập lệnh lưu trữ hình ảnh cho phép người dùng nặc danh tải lên một hình ảnh cho phép hiển thị trên một website khác (tương tự như Photobucket hoặc Tinypic); (2) dịch vụ bảng quảng cáo thương hiệu cho phép hiển thị trên website khác hoặc thiết bị khác (quay vòng bảng quảng cáo thương mại); (3) tập lệnh sao lưu/kết xuất tập tin cho phép người dùng nặc danh tải lên một tập tin để người khác tải về (tương tự như rapidshare); (4) truyền phát âm thanh thương mại (hơn một hoặc hai nội dung truyền phát); (5) tập lệnh gửi thư dạng nút nhấn cho phép người dùng xác định cụ thể địa chỉ email của người nhận; (6) cổng SMS số lượng lớn hoặc nặc danh; (7) sao lưu nội dung từ máy tính hoặc website khác; (8) bộ theo dõi Bittorrent; hoặc (9) bất cứ tập lệnh nào gây giảm sút hoạt động của máy chủ chúng tôi hoặc môi trường mạng.

  Gói website/Băng thông/Không gian ổ đĩa không giới hạn Các gói Dịch vụ lưu trữ web và Dịch vụ lưu trữ WordPress được thiết kế để lưu trữ hầu hết những website của tổ chức, doanh nghiệp nhỏ và cá nhân, vì vậy chúng tôi cung cấp băng thông không giới hạn và một số gói cung cấp dung lượng đĩa và số website không giới hạn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không đặt hạn chế đối với số lượng website, băng thông hoặc dung lượng đĩa bạn có thể muốn sử dụng trong khi hoạt động website, với điều kiện chúng tuân thủ Thỏa thuận dịch vụ này. Trong trường hợp việc bạn sử dụng băng thông số website hoặc dung lượng đĩa cho website có nguy cơ ảnh hưởng đến tính ổn định, hoạt động hoặc vận hành của máy chủ, lưu trữ dữ liệu, liên kết mạng hoặc các cấu trúc hạ tầng khác của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu nâng cấp lên VPS hoặc Máy chủ chuyên dụng hoặc chúng tôi sẽ phải tiến hành hạn chế nguồn lực website của bạn đang sử dụng.

  Dịch vụ trình tăng tốc website. Dịch vụ trình tăng tốc website của chúng tôi (“Dịch vụ trình tăng tốc website”) cung cấp một mạng truyền nội dung (CDN) được thiết kế để tối ưu hóa hoạt động của website của bạn thông qua ghi nhớ và đảm bảo phân phối nội dung website tĩnh trên một mạng máy chủ rải rác toàn quốc. Bạn công nhận và đồng ý rằng nội dung website của bạn sẽ được lưu trữ trên khắp Hoa Kỳ. Bạn công nhận và đồng ý rằng Trình tăng tốc website có thể bị gián đoạn hoặc đình chỉ hoạt động ở bất kỳ thời điểm nào, và việc bạn tham gia vào tùy thuộc vào khả năng hội đủ điều kiện, như được nêu chi tiết bên dưới.

  Để đủ điều kiện tham gia Trình tăng tốc website, bạn phải công nhận và đồng ý rằng bạn đáp ứng được và luôn tuân thủ những tiêu chí sau: (1) website của bạn phải được lưu trữ ở Phoenix, AZ; (2) tên miền và dịch vụ lưu trữ của bạn phải có cùng một tài khoản; (3) bạn phải có DNS với chúng tôi; (4) bạn không được sử dụng DNSSEC, (5) bạn không có hoặc không bổ sung chứng nhận SSL; nếu bạn thêm chứng nhận SSL có CDN được kích hoạt, chứng nhận SSL sẽ không thể thực hiện được; (6) bạn phải có gói dịch vụ lưu trữ Cốt yếu; và (7) bạn có thể không thay đổi hệ điều hành.

  Giấy phép WHMCS. Trong trường hợp bạn thêm giấy phép WHMCS vào gói Dịch vụ lưu trữ kinh doanh của mình, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi cả Điều khoản dịch vụ WHMCS và Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối, cả hai đều được kết hợp vào đây làm tham chiếu.

  Gói lưu trữ của bạn có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập để sử dụng ManageWP. ManageWP là một bảng điều khiển quản lý website cho phép người dùng quản trị số lượng website tùy ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quản lý, giám sát, sao lưu, phát triển, phát hành và các công cụ bảo mật. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng ManageWP phải tuân theo các điều khoản dịch vụ quy định tại đây, được kết hợp trong đây thông qua đề cập.

 5. ĐIỀU KHOẢN RIÊNG CHO VPS VÀ DỊCH VỤ LƯU TRỮ DÀNH RIÊNG

  Truy cập máy chủ. Nếu bạn mua MS SQL hoặc Sao lưu được quản lý, thì bạn cùng đồng thời cho phép chúng tôi đăng nhập vào máy chủ của bạn với mục đích cài đặt và thiết lập MS SQL hoặc Sao lưu đã được quản lý.

  Địa chỉ IP. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn bắt buộc phải bắt đầu sử dụng ít nhất chín mươi phần trăm (90%) của địa chỉ IP đã mua trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi được chỉ định địa chỉ IP đó. Trong trường hợp bạn không bắt đầu sử dụng ít nhất chín mươi phần trăm (90%) của địa chỉ IP đã được cung cấp trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ khi được chỉ định, bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền yêu cầu nhận lại bất cứ địa chỉ IP nào không sử dụng.

  Sao lưu FTP. Chúng tôi cung cấp tùy chọn Sao lưu FTP và tính thêm phí. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc mua Sao lưu FTP có thể phải thêm thời gian ngừng hoạt động để cài đặt và bảo dưỡng. Bạn hiểu và đồng ý thêm rằng khi sử dụng tùy chọn Sao lưu FTP, bạn sẽ sử dụng tối đa dung lượng ổ đĩa và băng thông sử dụng theo gói bạn đã mua. Tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận dịch vụ này, chúng tôi sẽ bằng nỗ lực hợp lý về mặt thương mại cung cấp dịch vụ FTP hai mươi tư (24) giờ một ngày, bảy (7) ngày một tuần trong suốt thời hạn của Thỏa thuận dịch vụ này. Bạn công nhận và đồng ý rằng từ dịch vụ sao lưu FTP liên tục có thể không thể truy cập được hoặc không thể hoạt động được vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không hạn chế ở: (1) hỏng thiết bị; (2) bảo trì hoặc sửa chữa định kỳ; hoặc (3) nguyên nhân nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi mà không thể dự tính trước được bao gồm, nhưng không hạn chế ở, gián đoạn hoặc thất bại trong truyền viễn thông hoặc liên kết truyền số, tấn công mạng ác ý, nghẽn mạng hoặc lỗi khác. Sao lưu FTP có thể không được cung cấp trên tất cả các gói lưu trữ.

  Tiện ích cấu hình. Chúng tôi cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình (“Tiện ích cấu hình”) kèm một khoản phí bổ sung. Hỗ trợ cấu hình cụ thể có khả dụng hay không phụ thuộc vào gói dịch vụ lưu trữ bạn đã mua, nhưng có thể bao gồm một bảng điều khiển, cơ sở dữ liệu, tường lửa bên ngoài hay RAID. Bạn xác nhận và đồng ý rằng cài đặt Hỗ trợ cấu hình sẽ phải tiêu tốn một ít dung lượng trống, yêu cầu thêm thời gian và bắt buộc chúng tôi phải cài đặt Phần mềm bên thứ ba (định nghĩa bên dưới), phần cứng bên thứ ba hoặc phần mềm tùy chỉnh được phát triển nội bộ cho máy chủ của bạn và trong một số trường hợp, có thể hạn chế phiên bản Phần mềm bên thứ ba khả dụng để sử dụng cho máy chủ của bạn. Phần mềm bên thứ ba, phần cứng bên thứ ba và phần mềm khách hàng phát triển nội bộ sẽ được chúng tôi hỗ trợ. Nếu bạn muốn hủy RAID, bạn sẽ được yêu cầu hủy máy chủ và mua mới.

  Plesk. Trong trường hợp bạn thêm Plesk vào máy chủ của mình, bạn đã đồng ý chịu kiểm soát của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối của Plesk, được bao gồm trong đây làm tham chiếu.

  cPanel. Trong trường hợp bạn thêm cPanel vào máy chủ của mình, bạn đã đồng ý chịu kiểm soát của cPanel EULA, được bao gồm trong đây thông qua tham chiếu.

  Chính sách Sử dụng Công bằng của cPanel: Chính sách này là một hướng dẫn để hiểu sử dụng dịch vụ được nhắm đến của chúng tôi, và để ngăn chặn khai lợi và lạm dụng các tính năng không có giới hạn được cung cấp trong các gói của chúng tôi. VPS và dịch vụ lưu trữ chuyên dụng với cPanel sẽ cung cấp số lượng tài khoản không giới hạn. Mặc dù chúng tôi không muốn cài đặt một giới hạn nhất định, bạn có thể xem đây như một hướng dẫn, một ngưỡng 100 tài khoản sẽ được xem là sử dụng bình thường, hợp lý. Chúng tôi đánh giá lưu lượng sử dụng của bạn theo so sánh với mức sử dụng bình thường của những người dùng khác. Trong trường hợp bạn vượt quá ngưỡng này, GoDaddy có thể hoàn toàn quyết định, đánh giá phí cho lưu lượng sử dụng thêm cho các tài khoản vượt quá ngưỡng hay hạn chế bạn tạo thêm tài khoản. Nếu có thể, GoDaddy sẽ cung cấp một thông báo về lưu lượng sử dụng của bạn vượt quá sử dụng bình thường.

 6. ĐIỀU KHOẢN RIÊNG CHO SSL ĐƯỢC QUẢN LÝ

  Nếu bạn đã mua SSL Được quản lý và đang sử dụng một chứng nhận SSL trên một website chúng tôi lưu trữ, chúng tôi sẽ tạo và lưu trữ an toàn một khóa riêng tư tương ứng. Vì lý do bảo mật, chúng tôi sẽ không bao giờ để lộ khóa riêng tư của bạn, cho dù bạn có yêu cầu. Nếu bạn muốn xuất chứng chỉ SSL để sử dụng trong một máy chủ không phải của GoDaddy, vui lòng yêu cầu cấp khóa lại cho chứng nhận SSL - chứng nhận SSL hiện tại của bạn sẽ mất hiệu lực và chúng tôi sẽ phát hành một chứng nhận mới để bạn sử dụng trong máy chủ không phải của GoDaddy.

  Chúng tôi sẽ tự động xác thực, cấp và cài đặt chứng nhận mới mỗi hai năm cho các khách hàng đang đăng ký sử dụng sản phẩm lưu trữ của chúng tôi. Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ lưu trữ của bên thứ 3 sẽ được yêu cầu cài đặt lại chứng nhận mới sau khi chúng tôi tự động xác thực và ban hành chứng nhận mới. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng thời điểm hành động qua bảng điều khiển sản phẩm và qua email.

  Bạn được phép chỉ định một đại diện có quyền được (1) ký và gửi, hay đại diện cho bạn phê duyệt một yêu cầu chứng nhận ,(2) đại diện cho bạn ký và gửi một Thỏa thuận Người đăng ký và/hay (iii) xác nhận Điều khoản Sử dụng thay mặt cho bạn, với sự chấp thuận và đồng ý của bạn, và vẫn tuân theo tất cả điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

 7. ĐIỀU KHOẢN RIÊNG CHO CÁC GÓI HỖ TRỢ

  Dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cho WordPress ("WP"). Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ WP Premium (thuê bao hoặc Dịch vụ cung cấp một lần), chúng tôi có quyền tính bất kỳ hoặc toàn bộ phí cho những Dịch vụ đó trước khi bắt đầu bất cứ công việc nào. Tất cả các dịch vụ, cả thuê bao và cung cấp một lần, sẽ được niêm yết là "Dịch vụ nỗ lực tốt nhất". Ngay cả sau khi thực hiện tất cả các bước hợp lý, chúng tôi có thể vẫn không giải quyết được một số vấn đề nhất định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về và sẽ không hỗ trợ bất cứ vấn đề nào phát sinh sau 14 ngày kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng Dịch vụ hỗ trợ WP Premium.

  Chúng tôi có thể cài đặt một trình cắm vào trang WordPress được lưu trữ của bạn nhằm hỗ trợ Dịch vụ hỗ trợ WordPress Premium của bạn. Mục đích của trình cắm là hỗ trợ thực hiện thay đổi được yêu cầu và bảo trì các tập tin WordPress của bạn. Trình cắm cho phép chúng tôi truy cập, tự động cập nhật các tập tin lõi, trình cắm khác, chủ đề và các tập tin khác liên quan tới bảo trì trang của bạn.

  Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ hỗ trợ WP Premium theo cách thức, mà chúng tôi đơn phương toàn quyền quyết định:

  • hiển thị hoặc quảng cáo các tài liệu, hình ảnh, sản phẩm hoặc dịch vụ khiêu dâm, nội dung kích dục, rõ ràng về tình dục hoặc khiếm nhã (bao gồm nhưng không giới hạn ở: mát xa, hẹn hò, hộ tống hoặc mại dâm); hoặc
  • sử dụng từ khóa hoặc hình ảnh khiêu dâm, nội dung kích dục, rõ ràng về tình dục trong tên, mô tả hoặc danh mục video.

  Ngoài ra, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm được đăng bán trên website của bạn đều tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành tại nơi có thể mua sản phẩm của bạn. Chúng tôi có toàn quyền đơn phương quyết định việc bán bất kỳ mặt hàng cụ thể nào là bất hợp pháp hay bị cấm và hủy Dịch vụ của bạn.

  Gói hỗ trợ dịch vụ lưu trữ được quản lý và hoàn toàn được quản lý. Nếu bạn mua Gói hỗ trợ dịch vụ lưu trữ được quản lý hoặc hoàn toàn được quản lý (“Dịch vụ lưu trữ được quản lý”) kèm VPS, chúng tôi có thể cài đặt một số lượng có giới hạn các ứng dụng (“Ứng dụng được hỗ trợ”) trên máy chủ của bạn theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể yêu cầu danh sách đầy đủ các Ứng dụng được hỗ trợ từ nhóm hỗ trợ của chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu cài đặt một Ứng dụng được hỗ trợ, chúng tôi sẽ cài đặt và thiết lập ứng dụng được hỗ trợ trên máy chủ của chúng tôi miễn là máy chủ có đủ nguồn tài nguyên khả dụng (ví dụ: dung lượng lưu trữ, RAM, khả năng xử lý) để hỗ trợ ứng dụng đó.

  Sau đó, chúng tôi sẽ cung cấp tên người dùng và mật khẩu chính (quản trị viên) cho bạn, tại thời điểm đó bạn sẽ tiếp quản cấu hình được quản lý và bổ sung của ứng dụng cụ thể đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, việc tùy chỉnh hoặc bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến Ứng dụng được hỗ trợ, bao gồm mọi phần sửa chữa Ứng dụng được hỗ trợ nếu ứng dụng ngừng hoạt động.

  Chúng tôi sẽ giới hạn hỗ trợ kỹ thuật đối với một Ứng dụng được hỗ trợ không thể hoạt động ở việc khôi phục Ứng dụng được hỗ trợ đó về trạng thái ban đầu (cài đặt mới, không có dữ liệu hoặc tùy chỉnh). Các bản sao lưu được cung cấp cùng với các gói hỗ trợ này là các ảnh chụp nhanh theo chu kỳ 10 ngày. Việc khôi phục có thể được thực hiện và cần phải trả phí bổ sung.

  Dịch vụ lưu trữ đặc biệt/Dịch vụ chuyên gia. Nếu chúng tôi xác định có bất cứ yêu cầu hỗ trợ nào nằm ngoài phạm vi gói của bạn, bạn có thể yêu cầu dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh ("Dịch vụ chuyên gia") với một khoản phí, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ tùy chỉnh. Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ chuyên gia của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền tính bất kỳ hoặc toàn bộ phí cho những Dịch vụ đó trước khi bắt đầu bất cứ công việc nào. Các loại phí Dịch vụ chuyên gia đã thanh toán không được hoàn tiền. Trong vòng mười bốn ngày sử dụng bất kỳ Dịch vụ chuyên gia nào, bạn phải thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề nào với Dịch vụ chuyên gia. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về và sẽ không hỗ trợ bất cứ vấn đề nào phát sinh ngoài 14 ngày thuộc bất kỳ Dịch vụ chuyên gia nào.

  Di chuyển dịch vụ lưu trữ. Nếu bạn đã đăng ký tên miền với chúng tôi và dịch vụ lưu trữ web được liên kết với tên miền do bên thứ ba cung cấp, chúng tôi có thể, theo yêu cầu của bạn và theo quyết định của chúng tôi, cố gắng hỗ trợ bạn di chuyển dịch vụ lưu trữ web cho tên miền sang chúng tôi (“Di chuyển dịch vụ lưu trữ”). Việc Di chuyển dịch vụ lưu trữ được cung cấp như một dịch vụ ưu đãi và chúng tôi không đảm bảo về tính sẵn có, khả năng hoặc thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình Di chuyển dịch vụ lưu trữ. Mỗi công ty lưu trữ được cấu hình khác nhau, và một số nền tảng lưu trữ lưu dữ liệu ở định dạng không tương thích hoặc độc quyền, điều này có thể khiến chúng tôi không thể hỗ trợ bạn trong việc chuyển dữ liệu từ máy chủ bên thứ ba.

  Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm xem xét chức năng và độ chính xác của nội dung được di chuyển ở vị trí mới sau khi thực hiện Di chuyển dịch vụ lưu trữ. Nếu bạn hài lòng với việc di chuyển dữ liệu, bạn sẽ cần cập nhật bản ghi DNS cho tên miền này để xuất bản website ở vị trí mới. Chúng tôi sẽ không thực hiện sao lưu hoặc lưu trữ website liên quan đến việc Di chuyển dịch vụ lưu trữ và chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu website được lưu trữ của bên thứ ba trước khi di chuyển để đảm bảo không mất dữ liệu. Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ thay đổi hoặc sửa đổi nào đối với website của bạn trong quá trình di chuyển.

  Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc phân giải website hoặc mất dữ liệu liên quan đến việc Di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn. Di chuyển dịch vụ lưu trữ không có sẵn cho các website có hơn 10GB dữ liệu hoặc 100.000 tập tin trở lên.

  Chúng tôi có thể cài đặt một trình cắm vào trang WordPress bên ngoài của bạn nhằm hỗ trợ bạn di chuyển WordPress vào môi trường lưu trữ WordPress được quản lý của riêng chúng tôi. Trình cắm này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì trong trang nguồn của bạn. Mục đích của trình cắm là hỗ trợ cho việc Di chuyển dịch vụ lưu trữ các tập tin WordPress của bạn. Bạn hoàn toàn có thể tắt trình cắm trong trang nguồn của mình sau khi quá trình Di chuyển dịch vụ lưu trữ đã hoàn tất.

 8. ĐẢM BẢO THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ

  Chúng tôi đảm bảo thời gian hoạt động của Dịch vụ là 99,9% ("Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ”) suốt cả tháng. Nếu chúng tôi không thể duy trì Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ trong một tháng cụ thể nào đó (do chúng tôi đơn phương quyết định), bạn có thể liên lạc với chúng tôi và yêu cầu giảm 5% chi phí dịch vụ lưu trữ hàng tháng cho tháng đó. Tín dụng chỉ có thể được sử dụng để mua những sản phẩm và dịch vụ khác từ chúng tôi, không tính đến bất cứ thuế áp dụng nào khác. Đảm bảo thời gian hoạt động của dịch vụ không áp dụng cho những gián đoạn dịch vụ gây ra bởi: (1) bảo trì hoặc sửa chữa theo kế hoạch định kỳ chúng tôi có thể thực hiện nhiều lần; (2) những gián đoạn gây nên bởi chính bạn do tùy chỉnh tập lệnh, mã hoặc cài đặt ứng dụng của bên thứ ba; (3) mất điện không làm ảnh hưởng đến hình thức website của bạn nhưng làm ảnh hưởng đến việc truy cập vào website của bạn như FTP và email; (4) gây ra nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc không thể dự báo trước; và (5) mất điện liên quan đến độ tin cậy của môi trường lập trình nhất định.

 9. PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA

  "Phần mềm bên thứ ba” là bất cứ phần mềm hoặc ứng dụng nào được bên thứ ba phát triển và sở hữu mà chúng tôi đôi khi có thể ký hợp đồng.

  Phần mềm điều hành. Các dịch vụ lưu trữ có thể được vận hành trong cả môi trường Linux® và Windows®. Mỗi khi bạn ủy thác một máy chủ, chúng tôi sẽ định cấu hình máy chủ đó với hệ điều hành mà bạn chọn.

  Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi, hoặc ngưng bất cứ Phần mềm bên thứ ba tại bất cứ thời điểm nào, và bạn đồng ý hợp tác để thực hiện những bước này khi cần thiết để cài đặt bất cứ cập nhật nào cho Phần mềm bên thứ ba. Phần mềm của bên thứ ba không được bán hay phân phối cho bạn, và bạn chỉ có thể sử dụng Phần mềm của bên thứ ba như một phần của Dịch vụ lưu trữ. Bạn không được sử dụng Phần mềm của bên thứ ba bên ngoài Dịch vụ lưu trữ. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp bên thứ ba theo yêu cầu để cung cấp Phần mềm của bên thứ ba. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Phần mềm của bên thứ ba tuân thủ (các) thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp bên thứ ba. Ngoài ra, nếu Phần mềm của bên thứ ba được kèm theo hoặc yêu cầu đồng ý với thỏa thuận cấp phép hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp bên thứ ba, thì việc bạn sử dụng Phần mềm của bên thứ ba phải tuân theo thỏa thuận cấp phép hoặc dịch vụ đó. Bạn không được tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm của bên thứ ba nào đi kèm hoặc yêu cầu đồng ý với thỏa thuận dịch vụ hoặc giấy phép từ nhà cung cấp bên thứ ba trừ khi bạn đồng ý trước các điều khoản và điều kiện của dịch vụ hoặc thỏa thuận cấp phép đó. Bạn không được xóa, sửa đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu nào có trong hoặc trên Phần mềm của bên thứ ba. Bạn không được thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tách rời Phần mềm bên thứ ba, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi những hoạt động được phép rõ ràng theo luật. Bạn công nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp bên thứ ba (và đơn vị liên kết và nhà cung cấp của họ) sẽ không đại diện hoặc đảm bảo cho phần mềm bên thứ ba đã cung cấp cùng với Dịch vụ lưu trữ, và miễn trừ trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc tổn hại nào (dù là trực tiếp, gián tiếp hoặc hệ quả) phát sinh từ việc sử dụng Phần mềm bên thứ ba. Bạn công nhận và đồng ý rằng bất cứ phần mềm bên thứ ba nào sẽ được chúng tôi hỗ trợ chứ không phải nhà cung cấp bên thứ ba (hay đơn vị liên kết hoặc nhà cung cấp của họ).