Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp
GoDaddy

Cách GoDaddy xử lý các vấn đề UDRP

Cách Domains By Proxy xử lý các vấn đề UDRP

Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất ("Chính sách") đã được thông qua bởi Công ty Internet cấp số và tên miền ("ICANN"), và đưa ra các điều khoản và điều kiện liên quan đến tranh chấp giữa người đăng ký và bất kỳ bên nào (không phải nhà đăng ký) về việc đăng ký và sử dụng tên miền Internet.  Chính sách này được kết hợp làm tham chiếu vào Thỏa thuận đăng ký tên miền được ký kết giữa những người đăng ký tên miền và nhà đăng ký của họ.

Domains By Proxy (“DBP”) là một dịch vụ đăng ký bảo mật, không phải là một nhà đăng ký. Cả những người đăng ký tên miền sử dụng dịch vụ đăng ký bảo mật của DBP, và những người tranh chấp việc đăng ký và sử dụng một tên miền Internet của một khách hàng DBP đều được khuyến nghị tham khảo Chính sách cũng như Thỏa thuận đăng ký tên miền hiện hành.

DBP thường xuyên nhận được thông báo từ các nhà đăng ký liên kết thông báo cho họ về việc gửi nhiều vụ kiện hành chính theo Chính sách.  Khi nhận được thông báo như vậy, DBP hủy dịch vụ bảo mật của mình đối với tên miền là đối tượng của vụ tranh chấp Chính sách và thông báo cho khách hàng của mình về việc hủy dịch vụ.

DBP không và sẽ không tham gia vào việc quản lý hoặc thực hiện bất kỳ vụ kiện Chính sách nào và sẽ không chịu trách nhiệm do bất kỳ quyết định nào được đưa ra bởi bất kỳ hội đồng quản trị nào xét xử các vụ kiện Chính sách đó.  Trong trường hợp DBP bị nêu tên là bên đương sự trong vụ kiện Chính sách bất kỳ tương tự, DBP sẽ bảo lưu quyền đưa ra bất kỳ cũng như tất cả biện hộ được coi là thích hợp cũng như quyền thực hiện các biện pháp cần thiết bất kỳ khác để biện hộ cho chính mình.