GoDaddy

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Sửa đổi lần gần đây nhất: 19/12/2019
Để xem bản lưu trữ Chính sách quyền riêng tư, hãy nhấpvào đây.

GoDaddy quan tâm đến quyền riêng tư của bạn. Vì lý do này, chúng tôi thu thập và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để chuyển giao sản phẩm, dịch vụ, website và các ứng dụng di động và để liên lạc với bạn về những vấn đề này, hoặc theo yêu cầu của bạn (gọi chung là, “Dịch vụ” của chúng tôi). Thông tin cá nhân của bạn sẽ bao gồm các thông tin như:

 • Tên
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ Email
 • Thông tin hóa đơn và thanh toán
 • Thông tin ứng viên (cho người tìm việc)
 • Các dữ liệu khác được thu thập mà có thể nhận dạng bạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi không chỉ giải thích cách và lý do vì sao chúng tôi dùng thông tin cá nhân chúng tôi thu thập của bạn, mà còn hướng dẫn bạn cách có thể truy cập, cập nhật hay ngược lại, giành quyền kiểm soát thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng đã tạo một Trung tâm Tin cậy mà mang đến câu trả lời đối với các câu hỏi bạn hay thắc mắc nhất, các liên kết nhanh để truy cập đến phần Cài đặt tài khoản của bạn, các hướng dẫn về cách thi hành các quyền nhất định mà có thể khả dụng cho bạn và định nghĩa của các thuật ngữ và khái niệm chính được nêu trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có câu hỏi về cách chúng tôi thu thập thông tin hoặc về bất kỳ quyền nào của bạn như mô tả dưới đây, thì bạn có thể liên hệ với Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu ("DPO") của chúng tôi và nhóm chuyên gia hỗ trợ chuyên về mảng này bằng cách liên hệ với chúng tôi tại privacy@godaddy.com. Chúng tôi liên tục giám sát và quản lý hộp thư này để có thể mang đến trải nghiệm mà bạn hoàn toàn có thể tin tưởng.

Chúng tôi thu thập thông tin gì, thu thập thế nào và vì sao

Phần lớn những gì bạn có thể xem là thông tin cá nhân được thu thập trực tiếp từ bạn khi bạn:

 1. tạo một tài khoản hoặc mua bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi (chẳng hạn như thông tin thanh toán, bao gồm tên, địa chỉ, số thẻ tín dụng và thẻ căn cước);
 2. yêu cầu trợ giúp từ nhóm hỗ trợ khách hàng đoạt giải thưởng của chúng tôi (ví dụ: số điện thoại);
 3. hoàn thành biểu mẫu liên hệ hoặc yêu cầu bản tin hoặc thông tin khác từ chúng tôi (ví dụ: email); hoặc
 4. tham gia các cuộc thi và khảo sát, nộp đơn xin việc hoặc tham gia vào các hoạt động mà chúng tôi quảng cáo có thể yêu cầu thông tin về bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thu thập thông tin bổ sung khi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn để đảm bảo hiệu suất cần thiết và tối ưu. Những phương pháp thu thập này có thể không rõ ràng đối với bạn, vì vậy, chúng tôi muốn làm rõ và giải thích bên dưới một chút về những phương pháp này có thể là gì (vì chúng thay đổi theo thời gian):

Cookie và công nghệ tương tự trên các website và ứng dụng di động của chúng tôi cho phép chúng tôi theo dõi hành vi duyệt web của bạn, các liên kết đã nhấp, các sản phẩm đã mua, loại thiết bị của bạn để thu thập nhiều dữ liệu, bao gồm cả thông tin phân tích, về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Các công nghệ này sẽ tự động thu thập dữ liệu khi bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm siêu dữ liệu, tệp nhật ký, ID cookie/thiết bị, thời gian tải trang, thời gian phản hồi của máy chủ và thông tin vị trí gần đúng để đo lường hiệu suất website và cải thiện các hệ thống của chúng tôi, bao gồm tối ưu hóa độ phân giải DNS, định tuyến mạng và cấu hình máy chủ. Đặc biệt, các lần tương tác của bạn với các tính năng, nội dung và liên kết (bao gồm cả các bên thứ ba, chẳng hạn như trình cắm mạng xã hội) có chứa trong Dịch vụ, Giao thức Internet (IP), loại trình duyệt và tùy chọn cài đặt, ngày giờ Dịch vụ được sử dụng, thông tin về cấu hình trình duyệt và trình cắm, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu cookie, thông tin về thiết bị truy cập Dịch vụ, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành được sử dụng, các tùy chọn cài đặt thiết bị, mã ứng dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu lỗi được thu thập. Việc này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều ưu đãi sản phẩm có liên quan hơn, trải nghiệm tốt hơn trên các trang cũng như ứng dụng di động của chúng tôi và thu thập, phân tích và nâng cao hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập vị trí của bạn (địa chỉ IP) để có thể cá nhân hóa các Dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu cách quản lý các công nghệ chúng tôi sử dụng, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi. Nếu bạn không muốn chọn nhận quảng cáo dựa trên sở thích, hãy nhấp vào đây [hoặc nếu bạn sống tại Liên minh Châu Âu, vui lòng nhấp vào đây]. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung.

Dữ liệu được tổng hợp có thể nhận được về bạn từ những nguồn khác, bao gồm cả các cơ sở dữ liệu khả dụng công khai hay đối tác bên thứ ba từ nơi chúng tôi đã mua dữ liệu, trong trường hợp đó, chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu này với thông tin chúng tôi đã có về bạn để chúng tôi có thể cập nhật, mở rộng và phân tích độ chính xác của hồ sơ, đánh giá chuyên môn của một ứng viên cho tuyển dụng, xác định khách hàng mới và cung cấp sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể thấy hứng thú. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về những người khác hoặc nếu những người khác cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó cho mục đích cụ thể mà thông tin được cung cấp cho chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin.

Chúng tôi vô cùng tin tưởng vào việc cực tiểu dữ liệu chúng tôi thu thập và giới hạn sử dụng và mục đích chỉ trong (1) cho sử dụng chúng tôi được cho phép. (2) thật cần thiết để chuyển giao dịch vụ bạn mua hay tương tác với, hay (#) chúng tôi có thể được yêu cầu hay cho phép theo pháp luật hay những mục đích hợp pháp khác:

Cung cấp, cải thiện, cập nhật và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi thu thập nhiều thông tin khác nhau liên quan đến việc bạn mua, sử dụng và/ hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để:

 • Cải thiện và tối ưu hóa hoạt động và hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả các website và ứng dụng di động của chúng tôi)
 • Chẩn đoán các vấn đề và xác định bất kỳ rủi ro bảo mật, lỗi hoặc các cải tiến cần thiết nào đối với Dịch vụ
 • Phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận và lạm dụng các Dịch vụ và hệ thống của chúng tôi
 • Thu thập thống kê tổng hợp về việc sử dụng Dịch vụ
 • Tìm hiểu và phân tích cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các sản phẩm và dịch vụ có liên quan nhất đến bạn.

Nhiều trong số dữ liệu thu thập được tổng hợp hoặc là dữ liệu thống kê về việc các cá nhân sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thế nào, và không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Chia sẻ với các bên thứ ba đáng tin cậy. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên kết trong nhóm công ty của chúng tôi, với các bên thứ ba mà chúng tôi đã hợp tác để cho phép bạn tích hợp dịch vụ họ vào Dịch vụ của chúng tôi, và với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy khi cần thiết, để họ thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Xử lý thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Phân phối quảng cáo
 • Tiến hành các cuộc thi và khảo sát
 • Thực hiện phân tích các Dịch vụ của chúng tôi và thông tin nhân khẩu học của khách hàng
 • Giao tiếp với bạn, chẳng hạn như qua email hoặc gửi khảo sát
 • Quản lý quan hệ khách hàng
 • Hỗ trợ tuyển dụng và các dịch vụ liên quan.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết cho bất kỳ bên thứ ba nào để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu hoặc khi cần thay mặt chúng tôi. Các bên thứ ba này (và bất kỳ nhà thầu phụ nào họ được cho phép sử dụng) đều phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện xử lý dữ liệu nghiêm ngặt và không được phép sử dụng, chia sẻ hoặc lưu giữ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào ngoài các mục đích đã được ký kết hợp đồng một cách cụ thể (hoặc không có sự đồng ý của bạn).

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho mục đích tạo điều kiện / cho phép sáp nhập, mua lại hoặc bán tất cả hoặc đáng kể tất cả tài sản của chúng tôi, trong trường hợp công ty mua lại có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu của bạn theo cách dữ liệu được cung cấp và đúng ý định ban đầu.

Giao tiếp với bạn. Chúng tôi có thể liên hệ trực tiếp với bạn hoặc thông qua nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba về các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã đăng ký hoặc mua từ chúng tôi, chẳng hạn như điều này cần thiết để cung cấp các thông tin liên lạc liên quan đến giao dịch hoặc dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn để cung cấp các ưu đãi cho các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy có giá trị nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, hoặc khi được phép dựa trên lợi ích hợp pháp. Bạn không cần cung cấp sự đồng ý làm điều kiện để mua hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những liên lạc này có thể bao gồm:

 • Email
 • Tin nhắn văn bản (SMS)
 • Các cuộc gọi điện thoại
 • Các ứng dụng nhắn tin (ví dụ như. WhatsApp...)
 • Các cuộc gọi hay tin nhắn văn bản tự động.

Bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn đăng ký của mình liên quan đến việc nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi và/hoặc các đối tác của chúng tôi bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và truy cập vào trang "Cài đặt tài khoản".

Nếu chúng tôi thu thập thông tin của bạn để mời hợp tác đồng thương hiệu thì việc này sẽ được làm rõ ngay từ lúc thu thập về bên đang thu thập thông tin và chính sách về quyền riêng tư của bên nào sẽ áp dụng. Ngoài ra, chính sách này còn mô tả bất kỳ lựa chọn nào bạn có liên quan đến việc sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một đối tác đồng thương hiệu, cũng như cách thực hiện các tùy chọn đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo riêng tư hoặc nội dung của những trang bên thứ ba đó. Vui lòng đọc chính sách quyền riêng tư của bất kỳ website nào mà bạn truy cập.

Nếu bạn sử dụng dịch vụ cho phép bạn nhập danh bạ (ví dụ như sử dụng dịch vụ tiếp thị qua email để gửi email thay mặt bạn), thì chúng tôi sẽ chỉ sử dụng danh bạ và các thông tin cá nhân cần cho dịch vụ được yêu cầu. Nếu bạn tin rằng ai đó đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và bạn muốn yêu cầu loại bỏ thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ privacy@godaddy.com.

Chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài. Nếu bạn sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi từ một quốc gia khác với quốc gia đặt máy chủ của chúng tôi, thì thông tin cá nhân của bạn với chúng tôi có thể được truyền qua biên giới quốc tế. Ngoài ra, khi bạn gọi điện cho chúng tôi hoặc tiến hành trò chuyện qua tin nhắn, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ cho bạn từ một trong các địa điểm của chúng tôi trên toàn cầu, bên ngoài quốc gia sinh sống của bạn.

Tuân thủ các yêu cầu pháp lý, quy định và hành pháp. Chúng tôi hợp tác với chính phủ và cơ quan thi hành luật cũng như các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi sẽ tiết lộ bất cứ thông tin nào về bạn cho chính phủ hoặc cơ quan thi hành luật, hoặc các bên tư nhân khi chúng tôi, theo nhận định của mình, tin rằng việc này là cần thiết hoặc thích hợp nhằm phản hồi lại các khiếu nại và quá trình pháp lý (chẳng hạn như các trát hầu tòa), để bảo vệ tài sản và quyền hoặc tài sản và quyền của một bên thứ ba, để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng hoặc bất cứ cá nhân nào, hoặc để ngăn ngừa hoặc chặn đứng hoạt động chúng tôi coi là bất hợp pháp hoặc trái đạo lý.

Trong trường hợp chúng tôi được pháp luật cho phép làm như vậy, chúng tôi sẽ tiến hành những bước cần thiết để thông báo cho bạn khi chúng tôi được yêu cầu phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba như một phần trong quy trình pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin của bạn ở phạm vi cần thiết tuân thủ quy đúng bất kỳ quy tắc, quy định và chính sách ccTLD, cơ quan đăng ký hoặc ICANN khi bạn đăng ký tên miền với chúng tôi. Đối với những lý do quan trọng để duy trì tính bảo mật, độ ổn định và khả năng phục hồi của Internet, việc này bao gồm chuyển thông tin đăng ký tên miền cho nhà điều hành đăng ký miền cơ bản và nhà cung cấp ủy thác, và việc phát hành thông tin đó theo yêu cầu của ICANN trong cơ sở dữ liệu WHOIS công khai hay với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà bày tỏ mối quan tâm hợp pháp cho thông tin này.

Cách chúng tôi bảo mật, lưu trữ và dữ lại dữ liệu của bạn.

Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi để lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, cả trong quá trình truyền tải và thu nhận và lưu trữ, bao gồm cả việc sử dụng mã hóa khi thích hợp.

Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu và sau đó cho nhiều mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Điều này có thể bao gồm các khoản thời gian lưu giữ:

 • bị bắt buộc theo luật pháp, hợp đồng hoặc nghĩa vụ tương tự áp dụng cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • để bảo tồn, giải quyết, bảo vệ hoặc thực thi các quyền hợp pháp/theo hợp đồng của chúng tôi; hoặc
 • cần thiết để duy trì các bản ghi tài chính và kinh doanh đầy đủ và chính xác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tính bảo mật hoặc việc lưu trữ thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@godaddy.com.

Cách bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu của mình.

Để dễ dàng truy cập, xem, cập nhật, xóa hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn, hoặc để cập nhật các tùy chọn đăng ký của bạn, vui lòng đăng nhập vào Tài khoản của bạn và truy cập phần “Cài đặt tài khoản”. Vui lòng truy cập Trung tâm Tin cậy của chúng tôi để biết thêm thông tin và hướng dẫn để truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu.

Nếu bạn yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình và dữ liệu đó là cần thiết cho sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã mua, thì yêu cầu đó sẽ chỉ được thực hiện khi dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho bất kỳ Dịch vụ đã mua hoặc không còn được yêu cầu cho mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi hoặc cho các yêu cầu lưu trữ hồ sơ hợp pháp hay theo hợp đồng.

Nếu bạn không thể, vì bất kỳ lý do gì, truy cập vào phần Cài đặt tài khoản của mình hoặc Trung tâm Tin cậy của chúng tôi, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo một trong các phương pháp được mô tả trong phần "Liên hệ với chúng tôi" dưới đây.

Khung thỏa thuận Privacy Shield giữa Châu Âu-Hoa Kỳ cũng như giữa Thụy Sĩ-Hoa Kỳ.

Công ty mẹ của chúng tôi, GoDaddy Operating Company, LLC (và các thực thể có liên quan, bao gồm cả GoDaddy.com, LLC, LLC, Blue Razor Domains, LLC, Starfield Technologies, LLC, Domains by Proxy, LLC, Outright, Inc., Mad Mimi, Inc. và Media Temple, Inc.) tham gia vào và chứng nhận sự tuân thủ của mình đối với Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật giữa Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật. GoDaddy Operating Company, LLC cam kết đảm bảo tất cả thông tin cá nhân nhận được từ Liên minh Châu Âu hoặc Thụy Sỹ, theo Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật, đều tuân thủ mọi Nguyên tắc áp dụng của Khuôn khổ này. Để tìm hiểu thêm về Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật, vui lòng truy cập Danh sách Lá chắn Bảo mật của Phòng Thương mại Hoa Kỳ.

GoDaddy.com, LLC chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân mà công ty nhận được, tuân thủ mỗi Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật, sau đó chuyển dữ liệu tới một bên thứ ba hoạt động dưới dạng một chi nhánh của công ty. GoDaddy.com, LLC tuân thủ mọi Nguyên tắc của Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật đối với mọi hoạt động về sau về chuyển thông tin cá nhân từ Liên minh Châu Âu và Thụy Sỹ, bao gồm cả các quy định về trách nhiệm pháp lý khi chuyển dữ liệu về sau.

Đối với các thông tin cá nhân đã nhận hoặc chuyển nhượng theo mỗi Khuôn khổ Lá chắn Bảo mật, GoDaddy.com, LLC phải tuân theo quyền hạn thực thi quy định của Mỹ. Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ. Trong những tình huống nhất định, GoDaddy.com, LLC có thể được yêu cầu tiết lộ các thông tin cá nhân đáp ứng yêu cầu hợp pháp từ các cơ quan công quyền, trong đó có đáp ứng các yêu cầu bảo mật quốc gia hoặc thực thi pháp luật.

Nếu bạn có lo ngại về vấn đề bảo mật hoặc sử dụng dữ liệu mà chúng tôi chưa giải quyết một cách thỏa đáng, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp bên thứ ba đặt tại Hoa Kỳ của chúng tôi (miễn phí) theo địa chỉ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Ở một số điều kiện nhất định, như mô tả đầy đủ hơn trên website Lá chắn Bảo mật, bạn có thể có yêu cầu phân xử ràng buộc khi các quy trình giải quyết tranh chấp khác đã được tận dụng hết mọi khả năng.

Tuân thủ theo Quy định của Lá chắn Bảo mật, GoDaddy.com, LLC cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các cá nhân sinh sống tại Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách Lá chắn Bảo mật của chúng tôi trước tiên nên liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ hình thức nào được cung cấp trong phần "LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI" bên dưới Chính sách quyền riêng tư này.

GoDaddy.com, LLC đã cam kết hợp tác với hội đồng do cơ quan bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (DPAs) và Ủy ban thông tin và bảo vệ dữ liệu liên bang Thụy Sĩ (FDPIC) thành lập liên quan đến các khiếu nại về Lá chắn Bảo mật chưa được giải quyết về việc dữ liệu nhân sự được chuyển từ Châu Âu và Thụy Sỹ trong bối cảnh mối quan hệ việc làm.

Thông báo 'Không theo dõi’.

Một số trình duyệt cho phép bạn tự động thông báo cho các website bạn truy cập không theo dõi bạn bằng cách sử dụng một tín hiệu "Không theo dõi". Không có sự nhất trí nào giữa những bên tham gia trong ngành về ý nghĩa của câu "Không theo dõi" trong ngữ cảnh này. Giống như nhiều website và dịch vụ trực tuyến, chúng tôi hiện không sửa đổi các hoạt động của mình khi nhận được tín hiệu "Không theo dõi" từ trình duyệt của người truy cập. Để tìm hiểu thêm về thông báo "Không theo dõi", hãy truy cập vào www.allaboutdnt.com.

Các hạn chế về độ tuổi.

Chỉ những người trên 18 tuổi mới có thể mua dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi không nhắm đến hoặc thiết kế để lôi kéo các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu bạn biết hay có lý do tin rằng ai đó dưới 18 tuổi đã cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Không phân biệt đối xử.

Chúng tôi sẽ không phân đối xử hoặc xâm phạm bất kỳ quyền riêng tư nào của bạn. Trừ khi được luật áp dụng cho phép, chúng tôi sẽ không:

 • Từ chối bạn sản phẩm hay dịch vụ.
 • Tính mức giá khác cho sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm việc áp dụng ưu đãi hoặc lợi ích khác hay áp đặt các khoản phạt.
 • Cung cấp cho bạn mức độ hoặc chất lượng dịch vụ hoặc sản phẩm khác biệt.
 • Đề nghị rằng bạn có thể nhận một mức giá hoặc mức độ chất lượng khác cho sản phẩm hoặc dịch vụ.

Các thay đổi cho chính sách này.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách về quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi Chính sách về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ công khai những thay đổi trong Chính sách về quyền riêng tư và bất cứ nơi nào khác chúng tôi cho là thích hợp, để bạn có thể nhận biết được chúng tôi thu thập thông tin nào, sử dụng thông tin đó như thế nào và, nếu có, tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi trọng yếu trong Chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây, bằng email hoặc bằng cách thông báo trên trang chủ của chúng tôi, ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi tiến hành thay đổi.

Cơ quan bảo vệ dữ liệu.

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và tin rằng chúng tôi duy trì thông tin cá nhân của bạn tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), bạn có thể gửi câu hỏi hoặc khiếu nại trực tiếp đến cơ quan giám sát tại địa phương bạn hoặc cơ quan giám sát chính của chúng tôi, Ủy ban và Văn phòng Thông tin của Vương Quốc Anh như được nêu dưới đây:

www.ico.org.uk

Ủy ban và Văn phòng Thông tin

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, Vương Quốc Anh

Điện thoại: 0303 123 1113

Liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, quan ngại hoặc khiếu nại nào về Chính sách về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với Văn phòng DPO qua email theo địa chỉ privacy@godaddy.com. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng một trong các cách sau:

 • Qua đường bưu điện: Gửi đến: Văn phòng của Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu, 14455 North Hayden Road, Suite 219, Scottsdale, AZ 85260 USA, hay cho các khách hàng có mặt trong EEA, Gửi đến: Pháp lý, Văn phòng của DPO, Tầng 5, The Shipping Building, Old Vinyl Factory, 252-254 Blyth Road, Hayes, UB3 1HA.
 • Theo Điện thoại: (0284) 458 1371 (miễn phí cước gọi: 1-866-GODADDY)

Chúng tôi sẽ phản hồi mọi yêu cầu, câu hỏi hoặc mối quan ngại trong vòng ba mươi (30) ngày.