GoDaddy

CAM KẾT HỖ TRỢ

Sửa đổi gần lần đây nhất: 21/10/2019

1. Tổng quan

Khi GoDaddy thêm các tính năng và dịch vụ mới cho Bạn và Bạn thêm các ứng dụng và phần mềm mới của bên thứ ba, chúng tôi cần thông báo cho Bạn biết GoDaddy cung cấp và không cung cấp những dịch vụ hỗ trợ nào. Cam kết hỗ trợ này không nhằm mục đích được sử dụng như, và không cấu thành, một thỏa thuận ràng buộc bởi Bạn hay GoDaddy mà chỉ nhằm mục đích xác định một số hướng dẫn được đề xuất về mức độ hỗ trợ của GoDaddy đối với những sản phẩm chúng tôi bán. Cam kết hỗ trợ này có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định đơn phương của GoDaddy mà không cần thông báo cho Bạn. Một số sản phẩm và dịch vụ được liệt kê bên dưới có thể không có sẵn ở mọi thị trường.

2. Mô tả các dịch vụ hỗ trợ

 1. Hướng dẫn chung.
 2. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn sản phẩm GoDaddy
  • Thiết lập sản phẩm GoDaddy
  • Trình bày cho bạn các bước sử dụng sản phẩm của chúng tôi
  • Chẩn đoán các lỗi về kết nối hoặc truy cập
  • Đảm bảo các hệ thống và kiến trúc đang hoạt động

  Không hỗ trợ:

  • Cấu hình và tùy chỉnh các cài đặt ứng dụng
  • Khắc phục sự cố kết nối mạng
  • Tạo các website và nội dung (đặt tên, soạn thảo nội dung, thiết kế, xuất bản)
  • Thu hút mọi người đến website của bạn
  • Tìm hiểu cách hoạt động của Internet (mã, máy chủ và kết nối)
  • Đào tạo về máy tính, thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn

 3. Tên miền.
 4. Hỗ trợ:

  • Đăng ký hoặc gia hạn tên miền
  • Thiết lập tên miền (website, dịch vụ lưu trữ và email)
  • Sử dụng Trình quản lý miền của chúng tôi
  • Quản lý tên miền
  • Giải thích cách cập nhật thông tin liên hệ cho tên miền
  • Chỉ cho bạn nơi tạo và chỉnh sửa các tập tin vùng DNS
  • Chỉnh sửa các tập tin vùng để thao tác với các sản phẩm của GoDaddy

  Không hỗ trợ:

  • Chỉnh sửa các tập tin vùng để thao tác với các sản phẩm không phải của GoDaddy
  • Cấu hình các tập tin vùng nâng cao
  • Khắc phục sự cố liên quan đến các hồ sợ tập tin vùng DNS của bên thứ ba

 5. GoDaddy Email.
 6. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn tài khoản email
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của tài khoản email
  • Chỉ cho bạn cách tạo tài khoản email
  • Giúp tên miền hoạt động với email của bạn
  • Gửi và nhận email trên web
  • Xác nhận cài đặt email trên máy tính của bạn (Outlook)
  • Xác nhận cài đặt email trên thiết bị di động của bạn
  • Chuyển tiếp email
  • Thiết lập trả lời tự động
  • Tạo tài khoản nhận tất cả
  • Quản lý và xóa tài khoản email
  • Đảm bảo bạn có thể gửi và nhận email
  • Tạo danh sách phân phối email
  • Tạo chữ ký email
  • Thêm và xóa địa chỉ liên hệ email

  Không hỗ trợ:

  • Khắc phục sự cố về các ứng dụng email khách của bên thứ ba
  • Khắc phục sự cố kết nối mạng
  • Thay đổi mật khẩu cho tài khoản email
  • Soạn email
  • Tạo bộ lọc và thư mục email
  • Nhập và xuất các tập tin .pst/.olm

 7. Microsoft® Office™ 365.
 8. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn tài khoản Office 365
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Office 365
  • Kích hoạt tài khoản người dùng (hộp thư)
  • Cấu hình tên miền để sử dụng Office 365
  • Cấu hình các ứng dụng email khách được hỗ trợ
  • Khắc phục sự cố luồng thư
  • Khắc phục sự cố kết nối email của ứng dụng email khách bên thứ ba
  • Cài đặt phần mềm Office 365 trên các hệ thống được hỗ trợ
  • Kết nối các phiên bản Office được hỗ trợ với OneDrive for Business
  • Chẩn đoán các sự cố, lỗi và tình trạng giảm hiệu suất của hệ thống. Báo cáo lên Microsoft nếu cần thiết.
  • Trợ giúp về những thao tác bắt đầu cơ bản (gửi email từ OWA, tải tập tin lên OneDrive for Business)
  • Di chuyển từ các tài khoản IMAP không gian làm việc đủ điều kiện bằng dịch vụ di chuyển của GoDaddy
  • Di chuyển từ Exchange được lưu trữ của GoDaddy sang Office 365 qua một chương trình hết vòng đời

  Không hỗ trợ:

  • Đào tạo bạn cách sử dụng Office 365 (viết các công thức Excel, tạo các hiệu ứng động trong PowerPoint, v.v.)
  • Di chuyển sang Office 365 bằng các bản sao lưu (xuất/nhập PST) hoặc các dịch vụ của bên thứ ba khác
  • Quản trị Exchange
  • Quản trị SharePoint
  • Khắc phục sự cố không kết nối với ứng dụng email khách của bên thứ ba
  • Khắc phục sự cố kết nối mạng
  • Thay đổi mật khẩu cho tài khoản email

 9. Websites + Marketing.
 10. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Websites + Marketing
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Websites + Marketing
  • Thiết lập tài khoản Websites + Marketing của bạn
  • Giúp tên miền của bạn hoạt động với Websites + Marketing
  • Giải thích cách sử dụng Websites + Marketing
  • Giải thích cách thêm/xóa các trang web
  • Giải thích cách thêm/xóa nội dung (từ ngữ và hình ảnh)
  • Giải thích cách sử dụng các tiện ích bổ sung cho Websites + Marketing
  • Giải thích cách kết nối phương tiện xã hội với Websites + Marketing
  • Giải thích cách xuất bản website Websites + Marketing của bạn

  Không hỗ trợ:

  • Tạo và xóa trang web
  • Thêm nội dung vào website của bạn (văn bản, hình ảnh, video)
  • Tùy chỉnh hình ảnh (chất lượng, màu, kích cỡ, tỷ lệ)
  • Tùy chỉnh các mẫu Websites + Marketing
  • Thêm mã tùy chỉnh (HTML, JavaScript, CSS) vào website của bạn
  • Có thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm
  • Tải tập tin lên website
  • Khắc phục sự cố kết nối mạng
  • Thêm các ứng dụng của bên thứ ba vào Websites + Marketing

 11. Cửa hàng trực tuyến.
 12. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Cửa hàng trực tuyến
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Cửa hàng trực tuyến
  • Thiết lập tài khoản Cửa hàng trực tuyến của bạn
  • Giúp tên miền của bạn hoạt động với Cửa hàng trực tuyến
  • Giải thích cách sử dụng Cửa hàng trực tuyến
  • Giải thích cách thêm/xóa các trang web
  • Giải thích cách thêm/xóa nội dung (từ ngữ và hình ảnh)
  • Giải thích cách thêm sản phẩm vào cửa hàng của bạn
  • Giải thích về vị trí của các lựa chọn thanh toán và chuyển hàng của bạn
  • Giải thích cách công khai Cửa hàng trực tuyến của bạn

  Không hỗ trợ:

  • Tạo và xóa trang web
  • Thêm nội dung vào Cửa hàng trực tuyến của bạn (văn bản, hình ảnh, video)
  • Tùy chỉnh hình ảnh (chất lượng, màu, kích cỡ, tỷ lệ)
  • Tùy chỉnh mẫu Cửa hàng trực tuyến
  • Thêm mã tùy chỉnh (HTML, JavaScript, CSS) vào website của bạn
  • Thiết lập các tùy chọn giao hàng và thanh toán
  • Tải tập tin lên Cửa hàng trực tuyến của bạn

 13. Lưu trữ web/Lưu trữ kinh doanh.
 14. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Dịch vụ lưu trữ chia sẻ
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Dịch vụ lưu trữ chia sẻ
  • Dự phòng cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ chia sẻ của bạn
  • Giúp tên miền của bạn hoạt động với Dịch vụ lưu trữ chia sẻ
  • Xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố hiệu suất website1
  • Sử dụng bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ của chúng tôi
  • Cung cấp các thông tin cài đặt cơ bản cho trình khách FTP của bạn
  • Giải thích cách tải tập tin lên website của bạn
  • Cài đặt các ứng dụng của bên thứ ba qua bảng điều khiển được hỗ trợ
  • Sao lưu một cơ sở dữ liệu hoặc website
  • Chỉ cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn
  • Cài đặt Chứng nhận SSL GoDaddy chỉ trên các miền chính sử dụng dịch vụ lưu trữ chia sẻ của GoDaddy
  • Tạo tài khoản email
  • Cung cấp các thông tin cài đặt cơ bản cho ứng dụng email khách của bạn

  Không hỗ trợ:

  • Mọi trình khách, tập lệnh, ứng dụng hoặc nội dung mà Khách hàng cài đặt
  • Các trình cắm tiện ích bổ sung cho bảng điều khiển (Parallels Plesk hoặc cPanel/WHM)
  • Các ứng dụng trong Công cụ quản lý ứng dụng Parallels Plesk và/hoặc Catalô ứng dụng cPanel
  • Cài đặt chứng nhận SSL bên thứ ba
  • Cài đặt Chứng nhận SSL GoDaddy trên dịch vụ lưu trữ chia sẻ của GoDaddy cho các miền bổ sung2
  • Đào tạo về cách sử dụng internet3
  • Cấu hình các cài đặt SEO cho website của bạn
  • Tạo tập tin vùng DNS tùy chỉnh
  • Khắc phục sự cố về mọi dịch vụ của bên thứ ba
  • Trợ giúp về mọi thao tác tùy chỉnh máy chủ ở cấp độ gốc
  • Cấu hình ứng dụng email khách của bạn
  • Cấu hình trình khách FTP của bạn
  • Khắc phục sự cố về đăng ký miền của bên thứ ba
  • Khắc phục sự cố máy chủ tên riêng
  • Kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt
  • Khắc phục sự cố về những lần bị tấn công do các véc-tơ được khách hàng quản lý

  1. - Xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố hiệu suất website - Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng email, máy chủ web, FTP và bảng điều khiển của bạn đều hoạt động bình thường và truy cập được. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc cài đặt và sử dụng đúng tất cả các tập lệnh và ứng dụng. Chúng tôi không khắc phục sự cố hoặc cung cấp hỗ trợ liên quan đến các tập lệnh và ứng dụng bị hỏng.

  Sao lưu dữ liệu – Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các bản sao lưu dữ liệu hiện tại. Chúng tôi duy trì các bản sao lưu dữ liệu của riêng mình cho bất kỳ máy chủ nào chỉ nhằm đề phòng trường hợp xảy ra thảm họa. Chúng tôi thường lưu giữ dữ liệu trong 30 ngày, ngoại trừ trên dịch vụ lưu trữ cPanel có ảnh đĩa sao lưu cho 4 ngày vừa qua; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo khả năng khôi phục bất kỳ dữ liệu đã mất nào. Bạn có thể yêu cầu khôi phục dữ liệu từ Dịch vụ chuyên gia của chúng tôiA.

  A. Dịch vụ chuyên gia là những dịch vụ thu phí mà chỉ các nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại Hoa Kỳ cung cấp và không đi kèm với hỗ trợ miễn phí của GoDaddy. Để mua những dịch vụ này, hãy gọi theo số (0284) 458 1371. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Dịch vụ chuyên gia tại Menu dịch vụ chuyên gia của chúng tôi.

  2. - Có Dịch vụ chuyên gia cho công việc này.

  3. - Chúng tôi không đào tạo hoặc hướng dẫn cách điều hành bất kỳ khía cạnh nào của công nghệ Internet. Bạn cần có sự hiểu biết cơ bản về các khái niệm Internet như DNS, email, web, trình duyệt web, FTP và có kiến thức chung về máy tính.

 15. Dịch vụ lưu trữ cho đại lý.
 16. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Dịch vụ lưu trữ cho đại lý
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Dịch vụ lưu trữ cho đại lý
  • Cấp phép Dịch vụ lưu trữ cho đại lý và Tài khoản WHMCS
  • Làm cho miền của bạn hoạt động với Dịch vụ lưu trữ cho đại lý
  • Sử dụng Bảng điều khiển dành dịch vụ lưu trữ
  • Cung cấp các thông tin cài đặt cơ bản cho trình khách FTP của bạn
  • Giải thích cách tải tập tin lên website của bạn
  • Sao lưu một cơ sở dữ liệu hoặc website
  • Cung cấp cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ
  • Chỉ cài đặt SSL tích hợp trên miền chính
  • Tạo tài khoản email
  • Cung cấp các thông tin cài đặt cơ bản cho ứng dụng email khách của bạn
  • Cố gắng hết sức để xác định các vấn đề về hiệu suất trang web và xác định các vấn đề về hiệu suất liên quan đến nền tảng 1

  Không hỗ trợ:

  • Bảng điều khiển WHM/WHMCS và mọi phần bổ trợ & plugin khác
  • Mọi trình khách, tập lệnh, ứng dụng hoặc nội dung mà Khách hàng cài đặt
  • Các ứng dụng trong Công cụ quản lý ứng dụng Parallels Plesk và/hoặc Catalô ứng dụng cPanel
  • Cài đặt chứng nhận SSL bên thứ ba
  • Cài đặt chứng nhận GoDaddy SSLtrên miền bổ trợ của GoDaddy 2
  • Cấu hình các cài đặt SEO cho website của bạn
  • Trợ giúp về mọi thao tác tùy chỉnh máy chủ ở cấp độ gốc
  • Đào tạo về cách sử dụng Internet 3
  • Tạo tập tin vùng DNS tùy chỉnh
  • Khắc phục sự cố về mọi dịch vụ của bên thứ ba
  • Trợ giúp về mọi thao tác tùy chỉnh máy chủ ở cấp độ gốc
  • Cấu hình ứng dụng email khách của bạn
  • Cấu hình trình khách FTP của bạn
  • Khắc phục sự cố về đăng ký miền của bên thứ ba
  • Khắc phục sự cố về những lần bị tấn công do các véc-tơ được khách hàng quản lý
  • Kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt

  1. Xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố hiệu suất website - Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng email, máy chủ web, FTP và bảng điều khiển của bạn đều hoạt động bình thường và truy cập được. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc cài đặt và sử dụng đúng tất cả các tập lệnh và ứng dụng. Chúng tôi không khắc phục sự cố hoặc cung cấp hỗ trợ liên quan đến các tập lệnh và ứng dụng bị hỏng.

  2. Có Dịch vụ chuyên gia cho công việc này.

  3. Chúng tôi không đào tạo hoặc hướng dẫn cách điều hành bất kỳ khía cạnh nào của công nghệ Internet. Bạn cần có sự hiểu biết cơ bản về các khái niệm Internet như DNS, email, web, trình duyệt web, FTP và có kiến thức chung về máy tính.

 17. WordPress được quản lý.
 18. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn WordPress được quản lý
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của WordPress được quản lý
  • Dự phòng cho tài khoản WordPress được quản lý của bạn
  • Thiết lập miền của bạn với WordPress được quản lý
  • Xác định các sự cố về hiệu suất liên quan đến nền tảng1
  • Sử dụng bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ của chúng tôi
  • Cung cấp các thông tin cài đặt cơ bản cho trình khách FTP của bạn
  • Giải thích cách tải tập tin lên WordPress được quản lý của bạn
  • Giám sát bảo mật2
  • Cài đặt GoDaddy Chứng nhận SSL trên WordPress được quản lý
  • Sao lưu Tập tin và Cơ sở dữ liệu hàng ngày3
  • Trợ giúp về phần điều hướng chính của WordPress, chẳng hạn như Bảng điều khiển quản trị4
  • Cài đặt phiên bản WordPress được kiểm tra mới nhất trên nền tảng của chúng tôi
  • Giám sát mạng và phần cứng của WordPress được quản lý
  • Tự động cập nhật lên phiên bản WordPress mới nhất và bảo mật nhất

  Không hỗ trợ:

  • Di chuyển trang theo cách thủ công sang WordPress được quản lý
  • Tùy chỉnh chủ đề giao diện WordPress của bạn
  • Trợ giúp về bố cục hoặc thiết kế của website
  • Khắc phục sự cố về mạng hoặc ứng dụng của bên thứ ba
  • Mọi trình khách, tập lệnh, ứng dụng hoặc nội dung mà Khách hàng cài đặt
  • Cài đặt chứng nhận SSL bên thứ ba
  • Cấu hình các cài đặt SEO cho website của bạn
  • Tạo tập tin vùng DNS tùy chỉnh
  • Khắc phục sự cố về mọi dịch vụ của bên thứ ba
  • Cấu hình ứng dụng email khách của bạn
  • Cấu hình trình khách FTP của bạn
  • Khắc phục sự cố về miền của bên thứ ba
  • Khắc phục sự cố máy chủ tên riêng
  • Kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt
  • Xem xét kỹ lưỡng các sự cố về trình cắm/chủ đề giao diện trên nền tảng của chúng tôi

  Ghi chú đặc biệt trên các Trình cắp được phê duyệt:      

  Để đảm bảo hiệu suất và bảo mật tối ưu trong môi trường WordPress được quản lý, chúng tôi luôn đánh giá các trình cắm một cách cẩn thận. Để thực hiện việc này, hàng đêm, chúng tôi tiến hành quét môi trường lưu trữ của WordPress được quản lý. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ các trình cắm không được cho phép và gửi email cho chủ sở hữu của tài khoản bị ảnh hưởng.

  * Tuy không hỗ trợ mã tùy chỉnh, với WordPress được quản lý, chúng tôi sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng hơn để xác định lý do tại sao một trình cắm hoặc chủ đề giao diện lại không hoạt động tốt trên hệ thống của mình. Chúng tôi không đảm bảo có thể khiến những trình cắm hoặc chủ đề giao diện này hoạt động nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức.

  • Xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố hiệu suất website - Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng email, máy chủ web, FTP và bảng điều khiển của bạn đều hoạt động bình thường và truy cập được. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc cài đặt và sử dụng đúng tất cả các tập lệnh và ứng dụng. Chúng tôi không khắc phục sự cố hoặc cung cấp hỗ trợ liên quan đến các tập lệnh và ứng dụng bị hỏng.

  • Giám sát bảo mật và đánh giá tổn hại - Nhóm chuyên trách về bảo mật của chúng tôi làm việc 24/7 để vừa giám sát trang nhằm phát hiện hoạt động đáng ngờ vừa bảo vệ trang trước tấn công chiếm quyền quản trị brute force và tấn công DDoS.

  • Sao lưu dữ liệu – Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì các bản sao lưu dữ liệu hiện tại. Chúng tôi duy trì các bản sao lưu dữ liệu của riêng mình cho bất kỳ máy chủ nào chỉ nhằm đề phòng trường hợp xảy ra thảm họa. Chúng tôi thường lưu giữ dữ liệu trong 30 ngày, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo khả năng khôi phục bất kỳ dữ liệu đã mất nào. Bạn có thể yêu cầu khôi phục dữ liệu từ Dịch vụ chuyên gia của chúng tôiA.

  • Giúp di chuyển trang của bạn sang WordPress được quản lý – Chúng tôi có một quy trình di chuyển tự động có tỷ lệ thành công cao. Nếu vì một lý do nào đó mà việc di chuyển trang của bạn không thực hiện được, chúng tôi sẽ xem xét những lý do thường gặp có thể dẫn đến hiện tượng này và hỗ trợ bạn yêu cầu thực hiện một quá trình di chuyển mới. Nếu tất cả các phương án khác đều không hiệu quả, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn di chuyển thủ công miễn là bạn cung cấp nội dung.

  A. Dịch vụ chuyên gia là những dịch vụ thu phí mà chỉ các nhóm hỗ trợ của chúng tôi tại Hoa Kỳ cung cấp và không đi kèm với hỗ trợ miễn phí của GoDaddy. Để mua những dịch vụ này, hãy gọi theo số (+1) (480) 463-8824. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Dịch vụ chuyên gia tại Menu dịch vụ chuyên gia của chúng tôi.

 19. Máy chủ ảo & chuyên dụng.
 20. Hỗ trợ:

  i. Tự quản lý:

  • Mua hoặc gia hạn máy chủ
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của máy chủ
  • Cài đặt lại mật khẩu gốc
  • Dự phòng cho máy chủ chỉ trong vài phút
  • Khắc phục sự cố về thời gian hoạt động và hiệu suất mạng
  • Phần cứng được quản lý đầy đủ
  • Truy cập máy chủ của bạn qua truy cập gốc/truy cập với tư cách quản trị viên
  • Chỉ cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn

  ii. Được quản lý:

  • Mua hoặc gia hạn máy chủ
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của máy chủ
  • Cài đặt lại mật khẩu gốc
  • Dự phòng cho máy chủ chỉ trong vài phút
  • Khắc phục sự cố về thời gian hoạt động và hiệu suất mạng
  • Phần cứng được quản lý đầy đủ
  • Truy cập máy chủ của bạn qua truy cập gốc/truy cập với tư cách quản trị viên
  • Chỉ cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn
  • Cài đặt chứng nhận SSL GoDaddy của bạn trên các sản phẩm GoDaddy đủ tiêu chuẩn1
  • Cập nhật và vá lỗi hệ điều hành chính
  • Sao lưu nội dung và dữ liệu trên máy chủ2

  iii. Quản lý đầy đủ:

  • Mua hoặc gia hạn máy chủ
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của máy chủ
  • Cài đặt lại mật khẩu gốc
  • Dự phòng cho máy chủ chỉ trong vài phút
  • Khắc phục sự cố về thời gian hoạt động và hiệu suất mạng
  • Phần cứng được quản lý đầy đủ
  • Truy cập máy chủ của bạn qua truy cập gốc/truy cập với tư cách quản trị viên
  • Chỉ cho bạn các bước để di chuyển dịch vụ lưu trữ của bạn
  • Cài đặt chứng nhận SSL GoDaddy của bạn trên các sản phẩm GoDaddy đủ tiêu chuẩn1
  • Cập nhật và vá lỗi hệ điều hành chính
  • Sao lưu nội dung và dữ liệu trên máy chủ2
  • Thiết lập máy chủ của bạn
  • Cung cấp đường dây hỗ trợ và bán hàng chuyên trách
  • Thiết lập DNS
  • Thiết lập miền
  • Di chuyển nội dung
  • Phân tích hiệu suất nâng cao3
  • Chỉnh Apache
  • Chỉnh MySQL
  • Quét bảo vệ & Kiểm tra (SSA)
  • Ngăn chặn xâm nhập
  • Các quy tắc tường lửa tùy chỉnh (chỉ iptables)4
  • Cài đặt ứng dụng hoặc phần mềm
  • Quản lý cơ sở dữ liệu
  • Loại bỏ Phần mềm độc hại & Danh sách đen
  • Nâng cấp phiên bản PHP
  • Cài đặt mô-đun PHP

  iv. Dịch vụ chuyên gia $

  • Cung cấp đường dây hỗ trợ và bán hàng chuyên trách
  • Thiết lập DNS
  • Thiết lập miền
  • Di chuyển nội dung
  • Phân tích hiệu suất nâng cao
  • Chỉnh Apache
  • Chỉnh MySQL
  • Quét bảo vệ & Kiểm tra (SSA)
  • Ngăn chặn xâm nhập
  • Các quy tắc tường lửa tùy chỉnh (chỉ iptables)4
  • Cài đặt ứng dụng hoặc phần mềm
  • Quản lý cơ sở dữ liệu
  • Loại bỏ Phần mềm độc hại & Danh sách đen
  • Nâng cấp phiên bản PHP
  • Cài đặt mô-đun PHP

  Không hỗ trợ:

  • Khắc phục mọi sự cố về trình khách, tập lệnh, ứng dụng hoặc nội dung mà khách hàng cài đặt
  • Các trình cắm tiện ích bổ sung cho bảng điều khiển (Parallels Plesk hoặc cPanel/WHM)
  • Các ứng dụng trong Công cụ quản lý ứng dụng Parallels Plesk và/hoặc Catalô ứng dụng cPanel
  • Đào tạo về Internet 5
  • Cấu hình các cài đặt SEO cho website của bạn
  • Cấu hình ứng dụng email khách của bạn
  • Cấu hình trình khách FTP của bạn
  • Kiểm tra khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt
  • Khắc phục những lần bị tấn công do các véc-tơ được khách hàng quản lý

  1 Thao tác này không bao gồm cài đặt SSL bằng dòng lệnh, trong Tomcat hoặc trong IIS.

  2 Máy chủ được quản lý có khả năng chạy bản sao lưu nhưng phải chạy thủ công. Cứ 10 ngày, các Máy chủ được quản lý đầy đủ lại chạy bản sao lưu một lần.

  3 Có thể áp dụng các phí bổ sung.

  4 Các quy tắc của Iptables như mở cổng 3306 để truy cập MySQL trực tiếp hoặc chặn một IP truy cập vào máy chủ.

  5 Chúng tôi không đào tạo hoặc hướng dẫn cách điều hành bất kỳ khía cạnh nào của công nghệ Internet. Chúng tôi mong bạn hiểu một cách cơ bản về các khái niệm Internet như DNS, email, web, trình duyệt web, FTP và có kiến thức chung về máy tính.

  $ - Dịch vụ chuyên gia là một tài nguyên tuyệt vời, cho phép bạn trả tiền cho các nhiệm vụ quản trị máy chủ thông thường mà có thể tốn thời gian hoặc cần có lĩnh vực chuyên môn cụ thể, trong khi vẫn duy trì được quyền kiểm soát chung đối với máy chủ của bạn.  Các nhiệm vụ này ở dạng các yêu cầu dịch vụ trả phí một lần thay vì phí hàng tháng như các gói Được quản lý đầy đủ.  Dịch vụ chuyên gia hiện chỉ có sẵn cho các máy chủ CentOS và Fedora. Để mua những dịch vụ này, hãy gọi theo số (+1) (480) 463-8824. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Dịch vụ chuyên gia tại Menu dịch vụ chuyên gia của chúng tôi.

 21. GoDaddy Chương trình Pro.
 22. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn các sản phẩm GoDaddy trong tài khoản của bạn hoặc tài khoản của khách hàng
  • Thiết lập các sản phẩm GoDaddy trong tài khoản của bạn hoặc tài khoản của khách hàng
  • Đăng ký vào Chương trình Pro
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Bảng điều khiển Pro
  • Giải thích cách chuẩn bị sẵn sàng cho thương hiệu của bạn
  • Giải thích cách xuất bản/vô hiệu hóa hồ sơ của bạn một cách công khai
  • Giải thích cách thêm khách hàng
  • Giải thích cách lưu trữ/bỏ lưu trữ khách hàng
  • Yêu cầu/cài đặt/thu hồi quyền Truy cập tài khoản
  • Hỗ trợ ủy quyền Truy cập tài khoản cho phép chương trình Pro quản lý tài khoản/các sản phẩm của khách hàng
  • Giải thích cách thêm ghi chú vào thẻ khách hàng
  • Dựng/gửi giỏ hàng cho khách hàng của chương trình Pro
  • Giải thích Bảng tin hoạt động
  • Giải thích cách thêm/xóa một trang khỏi Theo dõi trang
  • Giải thích ý nghĩa của các cảnh báo từ Theo dõi trang
  • Giải thích cách cấu hình thông báo cho Theo dõi trang
  • Trình bày cho bạn các bước sử dụng sản phẩm của chúng tôi
  • Chẩn đoán các lỗi về kết nối hoặc truy cập
  • Đảm bảo các hệ thống và kiến trúc đang hoạt động

  Không hỗ trợ:

  • Tạo các website (đặt tên, soạn thảo nội dung, thiết kế, xuất bản)
  • Thêm nội dung vào website của bạn hoặc của khách hàng
  • Thêm cơ sở dữ liệu/tài khoản email/ứng dụng web
  • Thêm các ứng dụng bên thứ ba vào Trình dựng website của bạn hoặc của khách hàng
  • Cấu hình và tùy chỉnh các cài đặt ứng dụng
  • Soạn thảo và xuất bản nội dung
  • Đặt tên cho doanh nghiệp của bạn
  • Tạo logo cho thương hiệu của bạn
  • Tạo các mối khách hàng
  • Khắc phục sự cố kết nối mạng

 23. Chứng nhận SSL.
 24. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Chứng nhận SSL
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của chứng nhận SSL
  • Cài đặt SSL GoDaddy của bạn trên dịch vụ lưu trữ chia sẻ của GoDaddy cho các miền chính (không bao gồm dòng lệnh hoặc cài đặt SSL Tomcat)
  • Xác thực chứng nhận SSL
  • Gửi lại email xác thực SSL
  • Giải quyết các tranh chấp thường gặp về tên
  • Chẩn đoán các lỗi trình duyệt web SSL
  • Giải thích cách sửa đổi tập tin vùng của bạn cho các trang được bảo vệ

  Không hỗ trợ:

  • Xuất chứng nhận SSL để sử dụng trên nhiều máy chủ
  • Cài đặt chứng nhận SSL GoDaddy trên máy chủ của bên thứ ba1
  • Cài đặt Chứng nhận SSL GoDaddy trên dịch vụ lưu trữ chia sẻ của GoDaddy cho các miền bổ sung1
  • Cài đặt chứng nhận SSL bên thứ ba
  • Tạo CSR trên máy chủ của bên thứ ba1
  • Tạo CSR trên máy chủ ảo và máy chủ chuyên dụng1
  • Đào tạo về HTML, PHP hoặc JavaScript

  1 Có Dịch vụ chuyên gia cho công việc này.

 25. Quảng bá.
 26. Hỗ trợ:

  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Quảng bá
  • Giải thích cách cài đặt tài khoản Quảng bá
  • Giải thích cách sử dụng Quảng bá
  • Giải thích cách xuất bản thông tin doanh nghiệp của bạn
  • Giải thích cách thêm, chỉnh sửa và xóa nội dung về doanh nghiệp của bạn trong bảng điều khiển
  • Giải thích cách xuất bản bảng giá/nội dung menu lên website của bạn
  • Cho bạn biết nơi tìm sự hiện diện của bạn trên các trang đối tác của chúng tôi

  Không hỗ trợ:

  • Thêm, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung trong Quảng bá
  • Đưa ra gợi ý hoặc tối ưu hóa nội dung Quảng bá
  • Giúp xúc tiến việc lập danh sách
  • Giúp xóa bất kỳ danh sách nào từ các trang của đối tác
  • Trợ giúp về thứ hạng trên công cụ tìm kiếm

 27. Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm.
 28. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
  • Hướng dẫn từng bước và thiết lập ban đầu Khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm
  • Giải thích cách xuất bản các thay đổi
  • Theo dõi thứ hạng của bạn bằng các báo cáo

  Không hỗ trợ:

  • Thêm, xóa hoặc chỉnh sửa các từ khóa, thẻ, cụm từ hoặc nội dung trang
  • Nghiên cứu và tối ưu hóa các từ khóa
  • Đưa ra lời khuyên về SEO để giúp trang của bạn hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm đầu tiên của Google
  • Chia sẻ nội dung của bạn trên các mạng xã hội

 29. Tiếp thị qua email.
 30. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Tiếp thị qua email
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Tiếp thị qua email
  • Thiết lập tài khoản Tiếp thị qua email của bạn
  • Giải thích cách sử dụng Tiếp thị qua email
  • Hiểu được các số liệu thống kê của Tiếp thị qua email
  • Kết nối tài khoản Tiếp thị qua email với phương tiện xã hội
  • Kết nối tài khoản Tiếp thị qua email với các sản phẩm GoDaddy tương thích
  • Thiết kế một biểu ngữ hoặc chủ đề giao diện tùy chỉnh miễn phí cho bạn*

  Không hỗ trợ:

  • Chỉnh sửa và khắc phục sự cố đối với các tập tin danh sách người đăng ký (tập tin CSV)
  • Xóa, lọc hoặc chỉnh sửa các danh sách người đăng ký
  • Tạo các mẫu email thay mặt cho khách hàng
  • Tạo nội dung email (copywriting, thêm hình ảnh, v.v.)
  • Tạo, chỉnh sửa và khắc phục sự cố về HTML tùy chỉnh
  • Xuất bản mã mẫu đăng ký lên website
  • Tạo các báo cáo thống kê tùy chỉnh

  * Các đại diện C3 nói chung của GoDaddy không thể thiết kế biểu ngữ tùy chỉnh nhưng các đại diện GEM của chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn. Sau khi mua gói GEM, vui lòng gửi yêu cầu qua email cho các đại diện GEM của chúng tôi.

 31. GoDaddy Quản lý sổ sách.
 32. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Quản lý sổ sách
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Quản lý sổ sách
  • Thiết lập tài khoản Quản lý sổ sách
  • Giải thích cách sử dụng Quản lý sổ sách
  • Chỉ cho bạn cách thiết lập tài khoản ngân hàng để nhập tự động
  • Thiết lập thanh toán trực tuyến bằng ACH, PayPal hoặc thẻ tín dụng

  Không hỗ trợ:

  • Tùy chỉnh mẫu hóa đơn
  • Tạo hóa đơn và ước tính
  • Tạo các bảng tính thuế bao gồm Danh mục C, thuế bán hàng và nhiều hơn nữa
  • Theo dõi quãng đường di chuyển và thời gian
  • Thiết lập nhập dữ liệu bán hàng từ PayPal, Amazon, eBay và Etsy

 33. SmartLine.
 34. i. Định tuyến số điện thoại/Chuyển tiếp cuộc gọi

  Hỗ trợ:

  • Đảm bảo rằng hệ thống sẽ chuyển tiếp điện thoại khi quay số
  • Đảm bảo cài đặt bộ lọc Ngày/Giờ hoạt động
  • Xác minh các lựa chọn định tuyến số và Tự động tham gia (nếu có)
  • Xác minh hạ tầng định tuyến thích hợp

  Không hỗ trợ:

  • Đảm bảo rằng số nhận chuyển tiếp là số đúng và hoạt động bình thường

  ii. Chất lượng cuộc gọi thoại

  Không hỗ trợ:

  • SmartLine sử dụng mạng di động của khách hàng nên GoDaddy không kiểm soát chất lượng cuộc gọi thoại.

  iii. Thiết lập cho điện thoại của bên thứ 3

  Hỗ trợ:

  • Thiết lập SmartLine trên điện thoại thông minh Android và iOS (Apple)

  iv. Di chuyển số điện thoại

  Hỗ trợ:

  • Làm việc với nhà cung cấp bên thứ 3 để chuyển số sang hệ thống SmartLine
  • Cấu hình định tuyến số trên hệ thống SmartLine và xác minh số hoạt động được như nêu trong yêu cầu di chuyển
  • Cung cấp cập nhật trạng thái trong quá trình di chuyển
  • Tuân thủ tất cả các quy tắc và quy định chuyển số miễn phí và LNP

  Không hỗ trợ:

  • Xác minh số đủ điều kiện để di chuyển
  • Cung cấp SmartLine một Thư ủy quyền hoàn thiện, chính xác và được xác thực
  • Thông báo cho SmartLine số cần định tuyến đi đâu và đây là số thay thế hay bổ sung cho số khác
  • Nếu muốn, hãy hủy tài khoản với nhà cung cấp bị mất sau khi di chuyển thành công
  • Khi di chuyển, hãy đảm bảo tình hình thanh toán của tài khoản ở trạng thái tốt và thông tin thanh toán đã được cập nhật
  • Khi di chuyển, vui lòng thông báo cho SmartLine nếu bạn định hủy dịch vụ sau khi số đã được chuyển

  v. Gửi thông báo tin nhắn (Thư thoại)

  Hỗ trợ:

  • Xác minh địa chỉ email điểm đến
  • Xác nhận gửi tin nhắn từ Hệ thống SmartLine
  • Cung cấp quyền truy cập thay thế tới các tin nhắn qua Ứng dụng web

  Không hỗ trợ:

  • Xác nhận địa chỉ email điểm đến là hợp lệ
  • Đưa messages@SmartLine.com vào danh sách trắng
  • Đảm bảo các bộ lọc tin nhắn, chương trình chống vi-rút và chính sách nhận khác không ngăn việc nhận tin nhắn
  • Liên hệ nhà cung cấp email để được hỗ trợ

 35. GoDaddy Đấu giá.
 36. Hỗ trợ:

  • Hỗ trợ email cho các miền đã bán hoặc đã mua khi đấu giá
  • Niêm yết miền để bán
  • Giải thích cơ cấu hoa hồng
  • Niêm yết các miền Đặc biệt
  • Đấu giá hết hạn và phí
  • Miền khóa sổ
  • Chào giá/Chào giá cạnh tranh
  • Sử dụng đấu giá
  • Giải thích các loại niêm yết đấu giá của GoDaddy
  • Tư cách hội viên đấu giá
  • Câu hỏi về đơn hàng đặt sẵn
  • Xác minh người đặt giá
  • Hỗ trợ giao miền
  • Niêm yết nổi bật trên trang chủ và trang danh mục
  • Nhận tiền thanh toán cho Miền
  • Thanh toán các miền Đặc biệt và miền Đấu giá
  • Giải thích đặt giá proxy
  • Giải thích cách chỉnh sửa một Hồ sơ
  • Chuyển nhượng miền liên quan tới bán miền ở Thị trường mua bán lại
  • Giải thích các yêu cầu đối với Người nhận tiền

  Không hỗ trợ:

  • Chiến lược tiếp thị để bán tên miền dựa vào việc sử dụng dịch vụ niêm yết nổi bật
  • Chuyển nhượng miền không mua trong Thị trường mua bán lại
  • Niêm yết miền bên thứ 3, nghĩa là: Sedo, Flippa, v.v.
  • GoDaddy Xác minh tài khoản
  • Gia hạn miền không liên quan đến đấu giá
  • Yêu cầu thông tin liên hệ miền

 37. WordPress Đặc biệt.
 38. Hỗ trợ:

  • Cài đặt hoặc cập nhật chủ đề
  • Chẩn đoán và khắc phục sự cố với chủ đề
  • Thêm chủ đề trẻ em
  • Chỉnh sửa chủ đề
  • Cài đặt hệ thống bình luận
  • Cài đặt hoặc cập nhật một trình cắm
  • Chẩn đoán và khắc phục sự cố với trình cắm
  • Chỉnh sửa tệp cấu hình
  • Thực hiện tìm và thay thế trong cơ sở dữ liệu
  • Thực hiện sửa chữa chuỗi kết nối
  • Cập nhật liên kết cố định
  • Xuất/Nhập cơ sở dữ liệu
  • Tối ưu hóa MySQL
  • Kiểm tra lập chỉ mục của Google
  • Đánh giá tối ưu hóa trang
  • Thêm một biểu tượng yêu thích
  • Thực hiện chuyển hướng thiết lập
  • Tối ưu hóa hình ảnh
  • Giảm bớt bình luận rác

  Không hỗ trợ:

  • Dựng nội dung
  • Tạo Trang mới (Vui lòng xem phần Dịch vụ web chuyên nghiệp)
  • Thêm mã tùy chỉnh vào các chủ đề và trình cắm
  • Công việc thiết kế như dựng nội dung và các gợi ý về giao diện
  • Thực hiện công việc SEO tùy chỉnh (thêm từ khóa, mô tả vào trang, v.v)
  • Sử dụng các phiên bản phát hành trước bản 4.0 để tiến hành dịch vụ trên trang thay vì cập nhật lên phiên bản mới nhất (Lưu ý: việc cập nhật phiên bản có thể dẫn đến các sự cố không tương thích về giao diện, trình cắm, v.v.)
  • Thêm chức năng tùy chỉnh vào một trình cắm
  • Thêm sản phẩm riêng lẻ cho WooCommerce
  • Tăng thứ hạng trang
  • Dựng liên kết quay về cho trang
  • Cấu hình DNS
  • Cấu hình SSL (Vui lòng xem phần Dịch vụ cài đặt SSL)
  • Cấu hình một chủ đề mới (Chúng tôi sẽ cài đặt chủ đề cho bạn nhưng việc thiết lập/cấu hình phải do nhà thiết kế thực hiện)
  • Tư vấn
  • Tạo hồ sơ doanh nghiệp trên Google Plus
  • Tạo trình cắm
  • Tạo hình ảnh
  • Tạo trang mẫu trong LeadPages
  • Sửa lỗi mở rộng và xung đột của WooCommerce
  • Tăng lưu lượng truy cập trang
  • Làm cho trang thích ứng với thiết bị di động
  • Hỗ trợ nhiều trang
  • Tiếp thị trả tiền
  • Cấu hình cổng thanh toán
  • Đề xuất một chủ đề
  • Xóa tùy chỉnh chủ đề
  • Tìm tùy chỉnh chủ đề trước đó
  • Giải quyết xung đột của WooCommerce với chủ đề
  • Thiết lập tài khoản email
  • Thiết lập chủ đề cho các trang cụ thể
  • Các trang lưu trữ trên WordPress.com hoặc sử dụng Nền tảng Rainmaker
  • Các trang dịch chuyển yêu cầu đăng ký riêng biệt
  • Chuyển các trang không dùng WP sang WordPress
  • Cập nhật một chủ đề tùy chỉnh cao
  • Cập nhật WooCommerce tùy chỉnh
  • Các tác vụ với Trợ lý ảo (tạo, cập nhật và đăng nội dung)
  • Tải tệp lên
  • Loại bỏ phần mềm độc hại và nội dung lừa đảo (Vui lòng xem sản phẩm Bảo mật web của chúng tôi cho phần này)
  • Các trang hiển thị hoặc quảng cáo các tài liệu, hình ảnh, sản phẩm hoặc dịch vụ khiêu dâm, nội dung kích dục, rõ ràng về tình dục hoặc khiếm nhã (bao gồm nhưng không giới hạn ở: mát xa, hẹn hò, hộ tống hoặc mại dâm). 
  • Các trang sử dụng từ khóa hoặc hình ảnh khiêu dâm, nội dung kích dục, rõ ràng về tình dục trong tên, mô tả hoặc danh mục video.
  • Các trang web hàng phi pháp và các mặt hàng khuyến khích, quảng bá, tạo điều kiện hoặc hướng dẫn người khác tham gia vào hoạt động bất hợp pháp
  • Các trang web bán các chất được kiểm soát và thuốc bất hợp pháp (bao gồm cả thuốc theo toa). Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các mặt hàng được sử dụng để sản xuất các chất được kiểm soát và/hoặc dụng cụ dùng thuốc
  • Các trang web bán thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (đang hoạt động hoặc không hoạt động)
  • Các trang bán tên miền
  • Các trang web bán các mặt hàng bị đánh cắp hoặc trái phép, bao gồm các sản phẩm giả mạo như bản sao của phim (VHS, DVD, v.v.), phần mềm và các nhãn hiệu khác
  • Các trang web bán sản phẩm đã bị Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) thu hồi

 39. Bảo mật website.
 40. Hỗ trợ:

  • Mua hoặc gia hạn Bảo mật website
  • Giải thích các tính năng và lợi ích của Bảo mật website
  • Giải thích cách điều hướng bảng điều khiển Bảo mật website
  • Thực hiện thiết lập tài khoản Bảo mật website
  • Thực hiện yêu cầu dọn dẹp