GoDaddy

CHÍNH SÁCH TRÁT HẦU TÒA/LỜI KHUYÊN CỦA LUẬT SƯ

Sửa đổi lần gần đây nhất: 14 tháng 2 năm 2019

Chính sách quyền riêng tư của GoDaddy nghiêm cấm việc phát hành thông tin tài khoản hoặc thông tin của khách hàng khi chưa có sự cho phép từ phía khách hàng, trừ khi luật pháp yêu cầu, để phù hợp với các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp được thực hiện đúng cách đối với GoDaddy hoặc một trong các đơn vị liên kết của họ.

Nếu bạn tìm thông tin về danh tính hoặc tài khoản của một khách hàng GoDaddy liên quan đến một vấn đề pháp lý dân sự hoặc hình sự, bạn phải gửi fax, gửi thư qua đường bưu điện, hoặc liên hệ GoDaddy.com, LLC kèm trát hầu tòa hợp lệ. Đối với các vấn đề hình sự, bạn phải là thành viên của cộng đồng thực thi pháp luật.

Đệ trình trát hầu tòa

GoDaddy có trụ sở chính tại Scottsdale, Arizona và tất cả trát phải được gửi tại địa điểm đó hoặc được gửi tới:

  Compliance Department
  GoDaddy.com, LLC 14455 North Hayden Rd., Suite 219 Scottsdale, AZ 85260

Hoặc fax trát hầu toàn tới số:

(480) 624-2546 Attn: Compliance Department

Chính sách liên quan đến email

GoDaddy sẽ không tạo ra nội dung của email, vì Đạo luật Bảo mật Truyền thông Điện tử, 18 U.S.C. §2701 trở về sau nghiêm cấm nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử tạo ra nội dung của thư liên lạc điện tử, thậm chí theo trát hầu tòa hoặc án lệnh tòa án, ngoại trừ trong các trường hợp hạn chế. Máy chủ email của GoDaddy không lưu giữ email đã xóa hoặc đã gửi.

GoDaddy bảo lưu quyền yêu cầu bản sao của khiếu nại và bất kỳ tài liệu bổ sung nào chứng minh mối liên hệ của địa chỉ email của GoDaddy đến việc kiện tụng đang chờ và trát hầu tòa cơ sở.

Các điều khoản cụ thể đối với trát hầu tòa dân sự:

Thông báo cho khách hàng và thời gian hồi đáp

Khi nhận được trát hầu tòa dân sự có hiệu lực, GoDaddy sẽ nhanh chóng thông báo cho khách hàng có thông tin được tìm kiếm thông qua email hoặc dịch vụ thư tín Hoa Kỳ. Trong những trường hợp chưa đến mức khẩn cấp, GoDaddy sẽ không lập tức cung cấp thông tin khách hàng được trát hầu tòa yêu cầu và sẽ cho khách hàng cơ hội để thực hiện động thái hủy bỏ trát hầu tòa tại tòa án. GoDaddy bảo lưu quyền tính phí quản lý đối với khách hàng bằng cách thu phí Phương pháp thanh toán với khách hàng có trong hồ sơ với GoDaddy.

Phí tuân thủ trát hầu tòa

GoDaddy sẽ tính phí đối với cá nhân hoặc tổ chức gửi trát hầu tòa dân sự cho các phí liên quan đến tuân thủ trát hầu tòa. Thanh toán phải được thực hiện trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn của GoDaddy. Séc cần được thanh toán cho GoDaddy.com, LLC

Phí tuân thủ trát hầu tòa của GoDaddy như sau:

 • Nghiên cứu - 17.442 ₫/giờ
 • Federal Express - Phí theo hóa đơn
 • Bản sao - 59 ₫/trang

Xử lý thông tin bí mật

Các tài liệu và thông tin do GoDaddy tạo để phản hồi trát đòi hầu tòa có thể chứa thông tin bí mật, độc quyền, bí mật thương mại và/hoặc thông tin riêng tư bảo đảm sự bảo vệ đặc biệt không bị tiết lộ công khai. Bất kỳ tài liệu nào như vậy sẽ được chỉ định một dấu "BÍ MẬT" gắn vào các tài liệu lúc phát hành và phải được tất cả cá nhân và thực thể truy cập chúng xử lý theo cách bí mật. Việc xử lý thông tin mật bao gồm:

Đầu tiên, quyền truy cập vào các tài liệu BÍ MẬT phải được giới hạn ở các bên trong vụ kiện theo trát đòi hầu tòa, các bên đại diện của họ, và tòa án và nhân viên của tòa án. Có thể dùng các tài liệu được chỉ định là BÍ MẬT trong quá trình lấy lời khai của một nhân chứng trong vụ kiện được đề cập mà việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý, với điều kiện là bất kỳ lời khai tuyên thệ nào liên quan đến các tài liệu BÍ MẬT hoặc một phần của tài liệu đó được chỉ định là "BÍ MẬT" và có đủ điều kiện để xử lý theo cách do điều khoản này yêu cầu.

Thứ hai, không nộp các tài liệu BÍ MẬT trong hồ sơ công khai mà không có nỗ lực hợp lý để đảm bảo việc nộp các tài liệu đó và mọi tài liệu tham khảo theo đó, được đóng dấu niêm phong. Một bên tìm cách nộp bất kỳ kiến nghị nào, bản tóm tắt hoặc tài liệu nào khác đính kèm hoặc đề cập đến bất kỳ tài liệu BÍ MẬT nào hoặc một phần của tài liệu đó, thì cần phải thực hiện các bước cần thiết để yêu cầu tòa án niêm phong thông tin BÍ MẬT đang được đề cập. Nếu tòa án từ chối yêu cầu đóng dấu theo Chính sách trát đòi hầu tòa này, bên đó có thể nộp (các) tài liệu có vấn đề bình thường, trừ khi tòa án có hướng dẫn khác.

Thứ ba, không được sử dụng các tài liệu BÍ MẬT được tạo ra để phản hồi trát đòi hầu tòa cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc truy tố hoặc bào chữa cho vụ kiện mà trát hầu tòa được tống đạt và phải được hủy trong vòng sáu mươi (60) ngày sau lần phân xử cuối cùng của vụ kiện được đề cập. Cá nhân hoặc thực thể nộp trát đòi hầu tòa có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi cá nhân hoặc thực thể mà bất kỳ tài liệu BÍ MẬT nào được cung cấp đều tuân thủ yêu cầu này.

GỬI CÁC TÀI LIỆU CỦA TÒA ÁN VÀ CÁC TÀI LIỆU PHÁP LÝ KHÁC ĐẾN GoDaddy.COM, LLC

Bạn có thể liên hệ với Phòng tranh chấp tên miền tại GoDaddy nếu có câu hỏi liên quan đến thủ tục tố tụng UDRP, tranh tụng hoặc các tranh chấp pháp lý khác liên quan đến tên miền đã đăng ký với GoDaddy hoặc nội dung trang web được lưu trữ qua GoDaddy. Vui lòng xem lại các thông tin sau và liên hệ với chúng tôi về các tranh chấp tên miền trước khi nộp đơn kiện mới hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác:

Giờ hoạt động: Thứ Hai-Thứ Sáu 8:00 sáng - 5:00 chiều (Giờ Miền núi)

Địa chỉ tranh tụng hoặc tranh chấp pháp lý: courtdisputes@godaddy.com

Địa chỉ thư liên quan đến UDRP: UDRPdisputes@godaddy.com

Nếu GoDaddy là nhà đăng ký tên miền có tranh chấp hoặc lưu trữ các nội dung là đối tượng khiếu nại của tôi, tôi có cần nêu tên GoDaddy trong đơn kiện tôi nộp hay không?

Không. Việc nêu tên GoDaddy trong tranh chấp pháp lý về một tên miền được đăng ký hoặc được lưu trữ tại GoDaddy là không cần thiết. GoDaddy sẽ tuân thủ bất kỳ Lệnh nào được tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền đưa ra về kết quả cuối cùng của tên miền hoặc trang web đang tranh chấp.

Việc nêu tên Domains By Proxy trong đơn kiện mà tôi nộp có cần thiết hay không nếu tên miền sử dụng dịch vụ bảo mật của Domains By Proxy?

Không. Không cần thiết phải nêu tên Domains by Proxy trong một tranh chấp pháp lý. Domains by Proxy là dịch vụ đăng ký riêng và không có quyền kiểm soát đối với tên miền hoặc nội dung website liên quan. Giống như GoDaddy, Domains By Proxy sẽ tuân thủ bất kỳ Lệnh nào do một tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền ban hành.

Cách tốt nhất để gửi các tài liệu của tòa án tới GoDaddy là gì?

Tài liệu tranh tụng hoặc tranh chấp pháp lý có thể gửi đến courtdisputes@godaddy.com. Thư từ liên quan đến UDRP có thể gửi đến UDRPdisputes@godaddy.com. Các bản sao điện tử qua email được ưu tiên và không cần kèm theo bản sao cứng.

Lệnh của tòa án gửi tới GoDaddy cần kèm theo những gì?

Lệnh của tòa án nên càng cụ thể càng tốt, nhưng tối thiểu phải bao gồm:

 • Tên miền bị ảnh hưởng và, đối với nội dung chúng tôi lưu trữ, các URL cụ thể nơi đặt nội dung lưu trữ. (Vui lòng chỉ cung cấp các lệnh tòa án cho nội dung mà chúng tôi lưu trữ.)

 • Hành động cụ thể mà GoDaddy được yêu cầu thực hiện có liên quan đến tên miền và/hoặc trang web liên quan.

 • Nếu nguyên đơn tìm cách kiểm soát tài khoản GoDaddy của khách hàng, lệnh của tòa án phải ghi rõ số tài khoản GoDaddy. (Vui lòng chỉ theo đuổi tùy chọn này nếu tất cả các tên miền trong tài khoản đều có liên quan đến vụ kiện tụng.)

Có thể đệ trình các tài liệu của tòa án ngoài Hoa Kỳ không?

Có. Nếu tài liệu không phải là tiếng Anh, chúng tôi yêu cầu như sau:

 • Bản gốc có dấu của tòa án,

 • Một bản dịch tiếng Anh có chứng thực của tòa án.

Có yêu cầu bổ sung cho Thỏa thuận dàn xếp hay không?

Có. Để GoDaddy thực hiện các điều khoản có liên quan đến thỏa thuận dàn xếp, thỏa thuận dàn xếp phải:

 • Liên quan đến kiện tụng;

 • Phải có chữ ký được công chứng của cả hai bên;

 • Xác định (các) tên miền bị ảnh hưởng; và

 • Thông báo rằng việc kiện tụng sẽ không bị ảnh hưởng bởi thành kiến​.

Có yêu cầu bổ sung cho Trách nhiệm quản lý tài sản hay không?

Có. Lệnh trách nhiệm quản lý tài sản phải:

 • Liệt kê rõ ràng tên miền có thể được tách chuyển khỏi các tài sản khác và

 • Nêu rõ Người nhận phải quản lý và/hoặc bán tên miền.


Đã sửa đổi: 14/02/2019

Bản quyền © 2003-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.