GoDaddy

Thỏa thuận dịch vụ Trình dựng website

Sửa đổi gần lần đây nhất: 21/04/2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

 1. TỔNG QUAN
 2. Thỏa thuận Trình dựng website v7 này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử.  Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện của việc bạn sử dụng dịch vụ Trình dựng website của GoDaddy (“Trình dựng website" hay "Dịch vụ") và đại diện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và GoDaddy về vấn đề này.

  Cụm từ "chúng tôi" hay "của chúng tôi" sẽ được hiểu là GoDaddy.  Cụm từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ được hiểu là bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào chấp nhận Thỏa thuận này và/hoặc sử dụng Dịch vụ.  Trừ khi có quy định cụ thể khác trong Thỏa thuận này, không có điều nào trong Thỏa thuận này được coi là trao bất kỳ quyền hay lợi ích nào cho bên thứ ba.

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy, tùy theo quyết định của họ, có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa Thỏa thuận này cũng như bất kỳ chính sách hay thỏa thuận nào khác được đưa vào đây, vào bất kỳ lúc nào, và những thay đổi hoặc chỉnh sửa này đều sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang web này, (ii) việc bạn sử dụng Trang web này hoặc các Dịch vụ có trên Trang web này sau khi thực hiện thay đổi hoặc chỉnh sửa đó đã được thực hiện (như được nêu trong ngày “Sửa đổi lần gần đây nhất) ở đầu trang này) sẽ tạo thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này như là bản sửa đổi cuối cùng.  Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này.  Ngoài ra, GoDaddy đôi lúc có thể thông báo cho bạn qua email về các thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với Thỏa thuận này.  Do đó, việc bạn đảo bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng của bạn (“Tài khoản người mua hàng”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

 3. MÔ TẢ DỊCH VỤ
 4. Websites + Marketing. GoDaddy Websites + Marketing là một công cụ lưu trữ đám mây cho phép bạn thiết kế, tạo, xây dựng, tiếp thị và/hoặc quảng bá (các dịch vụ có sẵn khác nhau dựa trên gói dịch vụ cụ thể được chọn) sự hiện diện trực tuyến cho các mục tiêu cụ thể của bạn bằng cách tích hợp website, dịch vụ lưu trữ, bảo mật, sự hiện diện trên mạng xã hội, cửa hàng trực tuyến, dịch vụ đặt hẹn trực tuyến, tiếp thị qua email, tiếp thị kỹ thuật số và/hoặc các khả năng khác trong công cụ và dịch vụ theo gói này.   Trừ khi được ghi chú trong phần Các trường hợp ngoại lệ và Hạn chế của Thỏa thuận này, việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ dành riêng cho sản phẩm của GoDaddy sau đây, được kết hợp trong tài liệu này làm tham chiếu: (i) Thỏa thuận Dịch vụ quản lý sổ sách trực tuyến, (ii) Thỏa thuận ứng dụng tiếp thị, (iii) Thỏa thuận dịch vụ quảng bá, (iv) Thỏa thuận dịch vụ chứng nhận; và (iv) Thỏa thuận Dịch vụ tiếp thị qua email

  GoDaddy Mạng xã hội.  Dịch vụ mạng xã hội của GoDaddy có mục đích cung cấp cho bạn một đội ngũ và công nghệ để cải thiện sự hiện diện trên của bạn trên mạng xã hội. Các gói Dịch vụ Mạng xã hội của GoDaddy có thể bao gồm các tính năng sau: tối ưu hóa hồ sơ mạng xã hội; xem xét câu trả lời; bài đăng tùy chỉnh lên mạng xã hội; chiến dịch email có thương hiệu; và báo cáo và thông tin chi tiết. Các tính năng chính xác có sẵn phụ thuộc vào gói bạn mua.

  • Tối ưu hóa hồ sơ mạng xã hội sẽ tạo hoặc nâng cấp tất cả các trang mạng xã hội của bạn, với các lần cập nhật định kỳ không giới hạn để duy trì thông tin cập nhật và có liên quan. Điều này có thể bao gồm một buổi chụp ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp của bạn để tạo một danh mục các bức ảnh được chụp và chỉnh sửa chuyên nghiệp để sử dụng trên các trang mạng của bạn.
  • Đánh giá không giới hạn câu trả lời sẽ theo dõi các đánh giá về doanh nghiệp của bạn trên Google, Yelp và Facebook và sẽ trả lời mọi đánh giá, cho dù là tích cực hay tiêu cực. Bạn thậm chí có thể chọn xem xét và phê duyệt mọi phản hồi trước khi chúng tôi đăng chúng. Ngoài ra, chúng tôi giám sát các đánh giá vi phạm các nguyên tắc của Yelp, Google hoặc Facebook và gắn cờ các đánh giá đó cho bạn.
  • Bài đăng tùy chỉnh lên mạng xã hội sẽ tạo một kế hoạch tiếp thị độc đáo bằng thông tin đầu vào của bạn và sau đó thực hiện bằng các bài đăng tùy chỉnh trên Facebook, Instagram và Twitter. Các bài đăng tùy chỉnh cũng có thể bao gồm các chiến dịch truyền thông xã hội theo yêu cầu liên quan đến một sự kiện đặc biệt, khuyến mãi hoặc sự kiện nhạy cảm về thời gian mà doanh nghiệp của bạn đang chạy. Số lượng bài đăng mỗi tuần khác nhau dựa trên gói Dịch vụ đăng ký.
  • Chiến dịch email có thương hiệu bao gồm việc đội ngũ của chúng tôi thiết kế các chiến dịch email có thương hiệu cho các chương trình khuyến mãi, cập nhật sự kiện hoặc bất kỳ loại ưu đãi đặc biệt nào để gửi đến danh sách người đăng ký của bạn.
  • Báo cáo và thông tin chi tiết sẽ cung cấp cho bạn khả năng theo dõi dữ liệu trên mọi phần nội dung chúng tôi xuất bản và cách người tiêu dùng tương tác với nội dung. Dữ liệu này được chia sẻ với bạn thông qua bộ công cụ đánh giá hiệu suất.

 5. DỊCH VỤ ĐẶT HẸN VÀ CỬA HÀNG
 6. Nội dung về cửa hàng và sắp xếp lịch hẹn

  Bạn phải tự chịu trách nhiệm cung cấp, cập nhật, tải lên và duy trì website cũng như chịu trách nhiệm với mọi tệp, trang, dữ liệu, nội dung công việc, thông tin và/hoặc tài liệu có trên, trong, được hiển thị, liên kết hoặc truyền đến, truyền đi hoặc truyền qua website, bao gồm nhưng không giới hạn ở, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, ảnh, hình ảnh, nội dung minh họa, ảnh đồ họa, clip âm thanh, đoạn video, email hoặc các tin nhắn khác, thẻ meta, tên miền, phần mềm và văn bản. Bạn có trách nhiệm đảm bảo website tuân thủ tất cả các điều luật cấp địa phương, bang, liên bang và quốc tế. Nội dung trang web của bạn cũng bao gồm mọi tên miền đã đăng ký do Bạn cung cấp hoặc được đăng ký thay mặt Bạn có liên quan tới Dịch vụ. Bạn xác nhận rõ ràng rằng GoDaddy sẽ dựa vào tuyên bố của Bạn về việc sử dụng đúng quy định mọi nội dung, trên mọi trang web do Bạn tạo hoặc kiểm soát.

  Tính khả dụng của các dịch vụ về cửa hàng và sắp xếp lịch hẹn

  Theo đúng điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, GoDaddy phải cố gắng cung cấp Dịch vụ trong hai mươi bốn (24) giờ/ngày, bảy (7) ngày/tuần trong suốt thời gian của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng đôi khi Dịch vụ có thể không truy cập được hoặc không hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) hư hỏng thiết bị; (ii) bảo dưỡng hoặc sửa chữa định kỳ do GoDaddy tiến hành; hoặc (iii) các nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát của GoDaddy hoặc GoDaddy không thể dự đoán một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, sự gián đoạn hay không hoạt động của dịch vụ viễn thông hoặc của các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác. Bạn đồng ý rằng GoDaddy không có khả năng kiểm soát tính khả dụng của Dịch vụ một cách liên tục hoặc không gián đoạn.

  Catalô sản phẩm

  Bạn đồng ý rằng hiệu suất website có thể bắt đầu giảm ở các mức số lượng sản phẩm khác nhau tùy theo các hạn chế tiềm ẩn trên thực tế, bao gồm (nhưng không giới hạn ở): kiến trúc hệ thống, dung lượng hệ thống, mức tải của hệ thống, khả năng kết nối internet của người dùng cuối và cấu hình máy tính của người dùng cuối. Bạn đồng ý rằng GoDaddy không kiểm soát các hạn chế tiềm ẩn thực tế và thực tiễn mà Bạn có thể gặp phải khi đạt số lượng sản phẩm không nhất định trong danh mục.

  Khoản thanh toán và thuế của khách hàng cuối

  Bạn hiểu rằng Bạn chịu trách nhiệm thu thập và quản lý tất cả các khoản thanh toán của khách hàng cuối. Tương tự như vậy, Bạn chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán tất cả các loại thuế của bang, liên bang hoặc quốc tế áp dụng trên sản phẩm Bạn bán thông qua Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm đọc và đồng ý với tất cả Thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối cần thiết để sử dụng tùy chọn Thuế và Phương thức thanh toán mà Bạn đã chọn. GoDaddy không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin có được thông qua tùy chọn Thuế và Phương thức thanh toán. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi loại thuế và phí khác áp dụng đối với giao dịch. Bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ thuế nước ngoài khi bán cho người mua. Bạn tự chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật thuế trong nước và nước ngoài, vận chuyển và xuất khẩu liên quan tới việc bán các mặt hàng của Bạn cho người mua ở nước ngoài.

  Lưu trữ và bảo mật

  Trong mọi thời điểm, Bạn phải chịu mọi rủi ro đối với việc mất và hư hỏng trang web và tất cả nội dung trang web của Bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tính bí mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của Bạn. Bạn đồng ý rằng Bạn tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành động, sự thiếu sót, việc sử dụng và mọi chi phí phát sinh về tài khoản hoặc mật khẩu của Bạn hoặc có liên quan tới trang hoặc bất kỳ nội dung trang web nào của Bạn được hiển thị, liên kết, truyền qua hoặc lưu trữ trên Máy chủ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp: (i) phòng ngừa mất mát hoặc hư hại nội dung trang web của Bạn; (ii) duy trì độc lập các bản sao lưu trữ và dự phòng nội dung trang web của Bạn; (iii) đảm bảo tính bảo mật, bí mật và toàn vẹn của nội dung trang web được truyền qua hoặc lưu trữ trên máy chủ của GoDaddy và (iv) giữ bí mật mật khẩu của Bạn. Máy chủ và dịch vụ lưu trữ của GoDaddy không phải kho lưu trữ và GoDaddy không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ ai khi có xảy ra mất mát, thiệt hại hay hủy hoại đối với nội dung của Bạn. Nếu mật khẩu của Bạn bị mất, bị đánh cắp hay bị xâm hại, Bạn phải thông báo ngay cho GoDaddy, GoDaddy sẽ đình chỉ quyền truy cập đến trang web của Bạn bằng mật khẩu đó và cấp cho Bạn hoặc đại diện có ủy quyền của Bạn mật khẩu thay thế. GoDaddy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào mà Bạn có thể gặp phải khi có người khác sử dụng mật khẩu và tài khoản của Bạn mà Bạn có thể biết hoặc không biết. Tuy nhiên, Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát mà GoDaddy hoặc một bên khác phải chịu do có người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của Bạn.

  Điều khoản và điều kiện mẫu

  Điều khoản và điều kiện mẫu được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo. GoDaddy không chịu trách nhiệm với việc Bạn sử dụng điều khoản và điều kiện mẫu -- Bạn sử dụng và tự chịu mọi rủi ro. Các điều khoản và điều kiện mặc định được cung cấp qua trang Điều khoản và điều kiện này có thể được sử dụng cùng với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau: Phần mô tả hoặc đề xuất không phải là lời khuyên pháp lý, thuế hoặc tài chính. GoDaddy không đảm bảo tính hợp pháp của bất kỳ ngôn từ hoặc điều kiện nào được đưa ra hoặc tìm thấy từ các mô tả và đề xuất này. Bạn nên tham vấn với luật sư để đảm bảo điều khoản và điều kiện của Bạn là đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu của Bạn, phù hợp với khu vực quyền hạn pháp lý và ràng buộc hợp pháp với khách hàng của Bạn.

 7. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO GODADDY SOCIAL
 8. Quyền sở hữu độc quyền “Nội dung” có nghĩa là văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm nhạc, phần mềm, âm thanh, video, tác phẩm của các tác giả thuộc bất kỳ loại nào, và thông tin hoặc các tài liệu khác được đăng, tạo, cung cấp hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ. “Nội dung của GoDaddy” có nghĩa là bất kỳ Nội dung nào được GoDaddy tạo hoặc cấp phép (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, Nội dung được tạo cho bạn hoặc tạo bằng thông tin của bạn). “Nội dung của khách hàng” có nghĩa là bất kỳ Nội dung nào mà Chủ tài khoản (bao gồm cả bạn) cung cấp để cung cấp thông qua Dịch vụ.

  GoDaddy không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào trong bất kỳ Nội dung khách hàng nào và không có gì trong Thỏa thuận này sẽ được coi là hạn chế mọi quyền mà bạn có thể phải sử dụng và khai thác Nội dung của khách hàng của mình. Theo các điều khoản đã nêu ở trên, GoDaddy và các bên cấp phép của mình độc quyền sở hữu tất cả quyền, quyền và lợi ích đối với Dịch vụ và Nội dung của GoDaddy, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn công nhận rằng Dịch vụ và Nội dung của GoDaddy được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Hoa Kỳ và nước ngoài. Bạn đồng ý không xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc kèm theo Dịch vụ hoặc Nội dung.

  Các quyền trong nội dung được cấp bởi Bạn. Bằng cách cung cấp bất kỳ Nội dung của khách hàng nào thông qua Dịch vụ, bạn theo đây cấp cho GoDaddy giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh dựa trên đó, hiển thị công khai, trình diễn công khai và phân phối Nội dung của khách hàng của bạn liên quan đến việc vận hành và cung cấp Dịch vụ và Nội dung cho bạn và chủ tài khoản được ủy quyền của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi Nội dung của khách hàng. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sở hữu tất cả Nội dung của khách hàng của mình hoặc bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi quyền theo giấy phép trong Nội dung của khách hàng của bạn theo Thỏa thuận này. Bạn cũng tuyên bố và bảo đảm rằng Nội dung của khách hàng của bạn cũng như việc sử dụng và cung cấp Nội dung của khách hàng của bạn thông qua Dịch vụ cũng như bất kỳ việc sử dụng Nội dung của khách hàng của bạn bởi GoDaddy hoặc thông qua Dịch vụ sẽ không vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba, hoặc dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến Nội dung của mình, bao gồm sự tin cậy của bất kỳ vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của nó, hoặc bất kỳ thông tin tiết lộ nào của bạn về thông tin trong Nội dung của bạn mà khiến bạn có thể nhận dạng cá nhân được.

  Bạn có thể xóa Nội dung của khách hàng của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi và yêu cầu xóa nó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, một số Nội dung của khách hàng của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, bài đăng hoặc nhận xét đã được thực hiện) có thể không bị xóa hoàn toàn và các bản sao Nội dung của khách hàng của bạn có thể tiếp tục tồn tại trên Dịch vụ ở hình thức bản lưu trữ hoặc bản sao lưu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý về việc xóa hoặc xóa (hoặc không xóa) bất kỳ Nội dung của khách hàng nào của bạn.

  Ảnh chụp, Video và Bản ghi âm. Trong phạm vi bạn yêu cầu chúng tôi chụp ảnh, quay phim và/hoặc ghi lại bạn, chúng tôi có thể làm như vậy và bất kỳ ảnh chụp, video hoặc bản ghi nào như vậy sẽ được coi là Nội dung của GoDaddy và sẽ do GoDaddy độc quyền sở hữu. Trong phạm vi những ảnh chụp, video hoặc bản ghi như vậy có chứa bất kỳ tên, hình ảnh, chân dung hoặc giọng nói nào của bên thứ ba, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn sẽ lấy được mọi sự cho phép và sự miễn trừ cần thiết từ bên thứ ba đó. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng những hình ảnh, video hoặc bản ghi như vậy liên quan đến doanh nghiệp của bạn bên ngoài Dịch vụ, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể chọn cấp cho bạn giấy phép toàn cầu không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép thứ cấp , sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên đó, hiển thị công khai, trình diễn công khai và hiển thị một số hình ảnh, video hoặc bản ghi đó với một khoản phí thanh toán.

  Các quyền trong nội dung được cấp bởi GoDaddy. Theo sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, GoDaddy cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép thứ cấp để tải xuống, xem, sao chép, hiển thị và in Nội dung của GoDaddy chỉ liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ được phép và chỉ dành cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn.

  DMCA/Chính sách bản quyền. GoDaddy MSH Inc. tôn trọng luật bản quyền và kỳ vọng người dùng của mình cũng làm như vậy. Vui lòng xem GoDaddy Chính sách Sở hữu trí tuệ và Bản quyền của MSH Inc. tại www.mainstreethub.com/copyright-policy/ để biết thêm thông tin.

  Quyền truy cập. Là một phần của Dịch vụ, bạn có thể chọn cho phép GoDaddy thay mặt bạn quản lý các hồ sơ, ứng dụng hoặc trang web của bên thứ ba (“Dịch vụ của bên thứ ba”) bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà bạn cung cấp để đăng nhập vào Dịch vụ của bên thứ ba (những thông tin đó gọi là “Thông tin đăng nhập của bên thứ ba”). Theo đây, bạn cấp cho GoDaddy quyền (1) tạo, truy cập và quản lý các Dịch vụ của bên thứ ba dưới tên của bạn bằng Nội dung của GoDaddy, Nội dung của khách hàng và thông tin có sẵn công khai; (2) đăng, tùy theo ý của GoDaddy, Nội dung của khách hàng hoặc Nội dung của GoDaddy lên các Dịch vụ của bên thứ ba dưới tên của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở Nội dung đề cập, thảo luận hoặc quảng bá cho bên thứ ba; (3) thay mặt bạn truy cập, thu thập, đọc, phân tích và sử dụng các thông tin có sẵn trên các Dịch vụ của bên thứ ba; (4) lưu trữ, sử dụng tài nguyên của GoDaddy hoặc các chi nhánh của công ty, các Dịch vụ bên thứ ba, trong phạm vi cần thiết để cung cấp Dịch vụ; và (5) sử dụng và lưu trữ Thông tin đăng nhập của bên thứ ba để thực hiện bất kỳ điều nào đã nói ở trên. BẠN CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHI GoDaddy TẠO, TRUY CẬP VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, GoDaddy ĐÓNG VAI TRÒ LÀM BÊN ĐẠI DIỆN CỦA BẠN, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BÊN ĐẠI DIỆN CỦA HOẶC THAY MẶT BÊN THỨ BA ĐỂ DUY TRÌ CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA. Quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ của bên thứ ba chỉ chịu sự chi phối của thỏa thuận giữa bạn và nhà điều hành Dịch vụ của bên thứ ba. Khi bạn chấm dứt sử dụng dịch vụ của GoDaddy, bạn có quyền truy cập và kiểm soát Dịch vụ của bên thứ ba không do GoDaddy hoặc các chi nhánh của công ty lưu trữ, cũng như Nội dung của khách hàng. Bất cứ lúc nào, kể cả khi bạn chấm dứt sử dụng Dịch vụ, GoDaddy có thể xóa, vô hiệu hóa, thay đổi, xóa, giữ lại hoặc loại bỏ Dịch vụ của bên thứ ba, nếu có, được lưu trữ bởi GoDaddy hoặc các đơn vị liên kết.

  Giới hạn về nội dung. Bạn xác nhận và đồng ý rằng:

  • Việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm mọi Nội dung của khách hàng mà bạn gửi lên, phải tuân thủ các Điều khoản cũng như tất cả các luật áp dụng, quy tắc và quy định của địa phương, bang, quốc gia và quốc tế.

  • Bạn không được thu thập (hay cho phép người khác thu thập) bất cứ Nội dung của khách hàng nào hay bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhận dạng không công khai nào về bất cứ cá nhân hay tổ chức nào mà không có sự đồng ý rõ ràng trước văn bản của họ.

  • Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ theo cách thức (như được xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của GoDaddy) mà: là bất hợp pháp hoặc thúc đẩy hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp; thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào hình thức bóc lột trẻ em, hay bất kỳ hành vi nào có liên quan đến sự phát triển nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM); thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào hoạt động khủng bố, bạo lực đối chống lại con người, động vật hoặc tài sản; thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động gửi thư rác hoặc gửi hàng loạt email không được yêu cầu khác, hoặc tấn công hoặc bẻ khóa máy tính hoặc mạng; vi phạm Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng dược phẩm trực tuyến Ryan Haight năm 2008 hoặc luật tương tự, hoặc thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào việc bán hoặc phân phối thuốc theo toa mà không cần toa thuốc hợp lệ; vi phạm Đạo luật chống buôn bán tình dục trực tuyến năm 2017 hoặc luật tương tự, hoặc thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho hoạt động mại dâm và/hoặc buôn bán tình dục; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào mà bạn có nghĩa vụ thực hiện đối với Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ; chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu, lỗi, ngựa Trojan hoặc mã, tệp hoặc chương trình khác được thiết kế để hoặc có khả năng phá vỡ, làm hỏng hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào; hoặc chứa ngôn ngữ sai lệch hoặc lừa đảo, hoặc các khiếu nại không có căn cứ hoặc tuyên bố so sánh, liên quan đến GoDaddy hoặc Dịch vụ của GoDaddy.

  • Bạn không được sửa đổi hay thay đổi bất cứ phần nào của Dịch vụ hoặc các công nghệ liên quan.

  • Bạn không được truy cập Nội dung của GoDaddy hoặc Nội dung của khách hàng thông qua bất cứ công nghệ hay phương tiện nào ngoài việc thông qua Dịch vụ, hoặc do GoDaddy có thể chỉ định.

  • Bạn đồng ý chấp nhận rủi ro mất bất kỳ và tất cả Nội dung của khách hàng của bạn.

  • Hơn nữa, bạn sẽ không được: cố gắng truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ hoặc Nội dung hoặc tải Nội dung từ Dịch vụ xuống thông qua việc sử dụng bất kỳ bộ máy, phần mềm, công cụ, ứng dụng, thiết bị hoặc cơ chế nào (bao gồm cả nhện, rô bốt, trình thu thập dữ liệu, công cụ khai thác dữ liệu hoặc tương tự) ngoài phần mềm và/hoặc các ứng dụng tìm kiếm do GoDaddy MSH Inc. cung cấp hoặc các trình duyệt web bên thứ ba thường có sẵn khác; sử dụng Dịch vụ hoặc bán lại Nội dung của GoDaddy, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc vì lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc theo bất kỳ cách nào mà những Điều khoản này không cho phép; giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng trên nhóm tin nào, hoặc bằng mọi cách sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung để gửi thông tin nhận dạng nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai lệch; cố gắng giải mã, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ phần mềm nào được dùng để cung cấp Dịch vụ hoặc Nội dung; thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ Dịch vụ từ những người dùng Dịch vụ khác mà không có sự cho phép rõ ràng của họ; mạo danh hoặc xuyên tạc mối liên kết của bạn với bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào; hoặc khuyến khích hoặc cho phép bất kỳ cá nhân nào khác thực hiện bất kỳ điều nào đã nói ở trên.

  Mặc dù chúng tôi không bắt buộc phải giám sát quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung hoặc xem xét hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung nào, nhưng chúng tôi có quyền làm như vậy cho mục đích vận hành Dịch vụ, để đảm bảo tuân thủ các Điều khoản này và tuân thủ luật áp dụng hoặc các yêu cầu pháp lý khác.

  CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ, XÓA HOẶC TẮT QUYỀN TRUY CẬP VÀO BẤT KỲ NỘI DUNG, TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO VÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO, NẾU CHÚNG TÔI, THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA RIÊNG MÌNH, XEM XÉT BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÓ THỂ BỊ PHẢN ĐỐI HOẶC VI PHẠM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY. CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN ĐIỀU TRA CÁC HOẠT ĐỘNG VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY HOẶC HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI CŨNG CÓ THỂ THAM VẤN VÀ HỢP TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN HÀNH PHÁP ĐỂ TỐ TỤNG NGƯỜI DÙNG VI PHẠM PHÁP LUẬT.

  Hoàn tiền và Hủy. Bạn có thể hủy dịch vụ Mạng xã hội của GoDaddy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bạn phải hủy trên 48 giờ trước ngày thanh toán tiếp theo để việc hủy có hiệu lực cho chu kỳ thanh toán đó. Nếu bạn hủy trong vòng 48 giờ kể từ ngày thanh toán, việc hủy của bạn sẽ có hiệu lực trong chu kỳ thanh toán tiếp theo và bạn sẽ không được hoàn trả chi phí của chu kỳ thanh toán đó.

 9. CUNG CẤP CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ
 10. Việc bạn sử dụng Bộ Tiếp thị Kỹ thuật số phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận này thực hiện theo các điều khoản dịch vụ dành cho sản phẩm nhất định của GoDaddy được đưa vào đây tham chiếu: (i) Thỏa thuận Áp dụng Tiếp thị; (ii) Thỏa thuận Dịch vụ Tìm kiếm, và (iii) Thỏa thuận Dịch vụ Tiếp thị qua email. Bộ Tiếp thị Kỹ thuật số không có kèm theo một Chứng nhận SSL hay khả năng tạo và lưu trữ website (bao gồm cả Cửa hàng trực tuyến/Cuộc hẹn trực tuyến).

  Do bản chất hạn chế của Ưu đãi Bộ Tiếp thị Kỹ thuật số, các điều khoản và điều kiện của (i) Thỏa thuận dịch vụ quản lý sổ sách trực tuyến của GoDaddy, (ii) Thỏa thuận dịch vụ chứng nhận; và (iii) Thỏa thuận dịch vụ quảng bá của GoDaddy sẽ không được áp dụng.

 11. TRÌNH THIẾT KẾ TRANG FACEBOOK
 12. Với GoDaddy Websites + Marketing, bạn có quyền truy cập vào một trình thiết kế trang Facebook (“Trình thiết kế trang Facebook Facebook”) cho phép bạn tạo các trang Facebook tùy chỉnh được thiết kế để bổ sung cho website của bạn.  Số lượng trang Facebook được phép thay đổi tùy thuộc vào gói Dịch vụ của bạn và nằm ngoài số lượng trang được kèm theo trong gói Dịch vụ của bạn.

  Để sử dụng Trình thiết kế trang Facebook, bạn sẽ cần (i) thiết lập tài khoản Facebook (nếu bạn chưa có tài khoản) và (ii) kích hoạt một trang công khai từ trong tài khoản Facebook của bạn.  Sau khi bạn hoàn thành thiết kế các trang Facebook của mình, bạn sẽ cần liên kết các trang Facebook với tài khoản Facebook của mình để các trang Facebook có thể điều hướng được.  Xin lưu ý rằng các trang Facebook của bạn sẽ được dựng trên cùng một tài khoản lưu trữ (và có thể truy cập qua cùng bảng điều khiển) như website của bạn.  Theo đó, ít nhất một trang trong website của bạn phải được xuất bản trước khi bạn có thể xuất bản trang Facebook của mình.

  Nếu bạn truy cập Trình thiết kế trang Facebook, bạn công nhận và đồng ý riêng rằng:

  1. Bạn không được sử dụng trình này để chạy một trang Facebook quảng bá, cung cấp nội dung tham khảo, tạo điều kiện cho, chứa hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào sau đây:

  2. Các nội dung liên quan đến đồ uống có cồn hay buôn bán thuốc lá, đạn dược và/hoặc súng cầm tay;

  3. Các nội dung xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai, nhân phẩm hay các quyền sở hữu cá nhân hoặc quyền sở hữu tài sản khác, hoặc các nội dung dối trá, lừa đảo khác;

  4. Cờ bạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sòng bạc trực tuyến, cá độ thể thao, bingo hay poker;
  5. Các hoạt động phi pháp và/hoặc các cuộc thi bất hợp pháp, bán hàng đa cấp, bốc thăm trúng thưởng hay gửi thư dây chuyền (nếu Bạn điều hành, liên quan tới hay tạo điều kiện cho các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mãi hợp pháp khác, Bạn phải tuân thủ các Hướng dẫn khuyến mãi của Facebook đặt tại đây); hoặc*
  6. Những nội dung thù ghét, đe dọa, bôi xấu hay khiêu dâm, kích động bạo lực hoặc chứa yếu tố khỏa thân hay bạo lực. 

  7. Bạn phải đảm bảo rằng bạn sở hữu hay có mọi quyền cần thiết để sao chép, hiển thị, phân phối, bàn giao, trao và công khai tất cả các nội dụng của hay trong ứng dụng của bạn với người dùng Facebook ở mọi quốc gia mà bạn cung cấp nội dung. 

 13. TÍCH HỢP VỚI NỀN TẢNG LƯU TRỮ; QUYỀN SỞ HỮU WEBSITE
 14. Các website được tạo bằng Dịch vụ đều được xây dựng và tích hợp với nền tảng lưu trữ của GoDaddy, mọi cố gắng di chuyển hay chuyển nhượng bất kỳ website nào sang một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác đều vi phạm Thỏa thuận này. 

  Các website được tạo bằng Dịch vụ đều thuộc về GoDaddy ngoại trừ những nội dung mà bạn cung cấp. Tất cả những website này (bao gồm tất cả các bản sao) đều tuân thủ theo luật bản quyền, thương hiệu, sáng chế và các luật về sở hữu trí tuệ khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. GoDaddy cấp cho bạn một giấy phép không giới hạn trong website cho thời hạn bạn đăng ký gói Dịch vụ của mình. Việc hủy đăng ký gói Dịch vụ vì bất kỳ nguyên nhân nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt cấp phép cho website từ thời điểm đó. Bạn đồng ý ngăn chặn mọi hành động sao chép bất hợp pháp các website được tạo bởi Dịch vụ.  Thỏa thuận này không cấp quyền hay cấp phép theo bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hay các quyền và giấy phép sở hữu trí tuệ nào khác trừ khi được nêu rõ trong Thỏa thuận này. GoDaddy bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

  Bằng việc tải nội dung lên cho website của bạn, bạn cấp cho GoDaddy giấy phép không hạn chế (i) để sử dụng nội dung cho mục đích đưa vào trang web của bạn và (ii) để hiển thị ảnh chụp màn hình của bất kỳ website nào được tạo bằng Dịch vụ, trong các tài liệu tiếp thị, hoặc theo cách khác theo quyết định riêng và tuyệt đối của GoDaddy.  Ngoài ra, bạn đại diện và bảo đảm với GoDaddy rằng (a) bạn có tất cả các quyền cần thiết để phân phối nội dung đó, vì bạn là tác giả của nội dung đó và có quyền phân phối nội dung tương tự, hoặc vì bạn có quyền phân phối, giấy phép, sự đồng ý và/hoặc quyền sử dụng phù hợp, bằng văn bản, từ chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu khác của nội dung, và (b) bạn không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.  Như được sử dụng trong tài liệu này, "nội dung", bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ văn bản, phần mềm, tiện ích, ứng dụng, tập lệnh, mã nguồn, API, hình ảnh, hình minh họa, ảnh chụp, đồ họa, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác (và các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng có trong đó).  Bạn công nhận và đồng ý rằng nội dung bạn tải lên Dịch vụ có thể hiển thị ngay lập tức.  Nội dung được cung cấp cũng có thể được lưu trong bộ nhớ đệm tối đa một năm và việc xóa nội dung khỏi Dịch vụ sẽ không xóa các phiên bản đã lưu trong bộ nhớ đệm của nội dung đó.

 15. CÁC TÙY CHỌN KẾT HỢP KHÁC
 16. Bạn sẽ được cung cấp tùy chọn gói Dịch vụ với các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như (i) Dịch vụ đăng ký tên miền, (ii) Dịch vụ ủy quyền tên miền, (iii) Microsoft Office và/hoặc (iv) các sản phẩm khác và các dịch vụ có thể được cung cấp để đóng gói theo thời gian.  Trong trường hợp đó, việc mua Trình dựng website của GoDaddy của bạn cũng sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của (các) sản phẩm hoặc (các) dịch vụ đi kèm, (các) thỏa thuận áp dụng sẽ được cung cấp cho bạn trong giỏ hàng tại thời điểm thanh toán.

 17. PHÂN TÍCH
 18. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi cấp cho Bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể cấp phép lại để sử dụng dịch vụ phân tích Trình dựng website của GoDaddy ("Phân tích"), điều này rất cần thiết cho bạn để sử dụng dịch vụ Phân tích đối với các thuộc tính của Trình dựng website của GoDaddy; và (b) Bạn có thể truy cập và xem báo cáo thông qua Tài khoản người mua hàng của Bạn. Analytics cho phép bạn theo dõi địa chỉ IP của khách thăm trang, thời gian thăm, thông tin tiêu đề và vị trí ("Dữ liệu").  Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định được áp dụng đối với việc Bạn sử dụng hay truy cập vào Dữ liệu và báo cáo của Analytics.  Theo các điều khoản của Chính sách về quyền riêng tư của mình. GoDaddy và các công ty con mà mình sở hữu toàn bộ có thể giữ lại và sử dụng Dữ liệu được Analytics thu thập. Bạn không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng Analytics để theo dõi, thu thập hay tải lên mọi dữ liệu nhận dạng cá nhân (như tên, địa chỉ email hay thông tin thanh toán), hay các dữ liệu khác có thể được liên kết hợp lý tới các thông tin đó. Bạn sẽ có và tuân thủ một Chính sách về quyền riêng tư phù hợp và tuân thủ mọi luật, chính sách và quy định có thể áp dụng liên quan đến việc thu thập thông tin từ khách truy cập. Bạn phải đăng tải một Chính sách về quyền riêng tư và Chính sách này phải cung cấp thông báo về việc Bạn sử dụng cookie để thu thập Dữ liệu. Bạn phải công khai việc sử dụng Analytics và cách thức dịch vụ này thu thập và xử lý Dữ liệu.

 19. TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ VÀ GIỚI HẠN
 20. Website Builder Digital Marketing Suite Website Builder Digital Marketing Suite mang đến cho bạn lựa chọn chỉ sử dụng những công cụ tiếp thị có sẵn của Dịch vụ, bao gồm tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm, tiếp thị qua email cũng như tạo và cập nhật trang Facebook (theo Phần 4 ở trên). Bộ tiếp thị kỹ thuật số của Trình dựng website không có khả năng tạo và lưu trữ website (bao gồm cả Cửa hàng trực tuyến/Cuộc hẹn trực tuyến), Chứng nhận SSL và các dịch vụ Quảng bá. Bạn có thể thêm các dịch vụ này vào lúc khác, theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Tùy chọn dùng thử miễn phí (xem phần ngay bên dưới) không có sẵn cho Bộ tiếp thị kỹ thuật số của Trình dựng website.  Do bản chất hạn chế của dịch vụ Bộ tiếp thị kỹ thuật số của Trình dựng website, các điều khoản và điều kiện của GoDaddy (i) Thỏa thuận dịch vụ quản lý sổ sách trực tuyến, (ii) Thỏa thuận dịch vụ chứng nhận; và (iii) Thỏa thuận dịch vụ quảng bá của GoDaddy không áp dụng.

  TLD.  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trang web của bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ và tất cả các hạn chế nội dung (hoặc hạn chế khác) dành riêng cho tên miền cấp cao nhất (“TLD”) mà nó được liên kết.  Chỉ có tài khoản Trình dựng website của GoDaddy được liên kết với TLD được đề cập sẽ bị ảnh hưởng bởi các giới hạn đó.

  Các trang sắp ra mắt.  Trình dựng website của GoDaddy cung cấp tùy chọn "Trang sắp ra mắt" cho những khách hàng chưa sẵn sàng xây dựng website của họ.  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn chọn tùy chọn "Trang sắp ra mắt", bạn sẽ có nhiều lựa chọn kết hợp màu sắc và thiết kế hạn chế hơn so với các tùy chọn có sẵn trong thư viện mẫu Trình dựng website của GoDaddy.

  Nghĩa vụ duy trì đăng ký.  Việc cung cấp Dịch vụ phụ thuộc vào gói đăng ký hoạt động của bạn đối với (và thanh toán cho) Trình dựng website.  Việc không duy trì gói đăng ký của bạn bất cứ lúc nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ.  Việc thanh toán định kỳ cho gói Dịch vụ của bạn sẽ bắt đầu vào ngày mua.  Phí trả cho Dịch vụ không được chuyển sang các tài khoản Trình dựng website khác (hoặc tài khoản GoDaddy khác) với tài khoản ban đầu được liên kết với Dịch vụ vào ngày mua.

  Chấm dứt và hết hạn Dịch vụ.Nếu GoDaddy chấm dứt Dịch vụ của Bạn thì công ty có thể tùy ý xóa và tiêu hủy dữ liệu cũng như tập tin mà Bạn lưu trữ trên máy chủ của công ty. GoDaddy không có nghĩa vụ giám sát việc Bạn sử dụng Dịch vụ nhưng có quyền đơn phương quyết định thực hiện việc đó. Bạn xác nhận và đồng ý rằng khi Dịch vụ hết hạn hoặc chấm dứt, bạn sẽ phải ngừng sử dụng Dịch vụ cũng như từ bỏ địa chỉ IP và tên máy chủ được cung cấp kèm theo, bao gồm cả việc chỉ rõ trên hệ thống tên miền (“DNS”) (các) tên miền thuộc về bạn nhưng không thuộc máy chủ của chúng tôi.

 21. ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ WEBSITES + MARKETING MIỄN PHÍ

  1. WEBSITES + MARKETING DÙNG THỬ MIỄN PHÍ. Bản dùng thử miễn phí Websites + Marketing ("dùng thử miễn phí") là cơ hội để bạn sử dụng Dịch vụ miễn phí cho bất kỳ giai đoạn chỉ định nào, bắt đầu từ ngày bạn chấp nhận đề nghị Dùng thử miễn phí.  Bản dùng thử miễn phí sẽ hết hạn vào cuối thời gian dùng thử được chỉ định, bất kể bạn có sử dụng Dịch vụ trong thời gian dùng thử miễn phí hay không.

   Chúng tôi có thể rút hoặc sửa đổi Dùng thử miễn phí hoặc trao đổi Dịch vụ Websites + Marketing hoặc cung cấp dịch vụ hoặc ưu đãi tương tự bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi.  Bạn sẽ bị tính mức giá hiện hành tại thời điểm đó của Sản phẩm nếu chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện để Dùng thử miễn phí.

   Khi Dùng thử miễn phí hết hạn, bạn sẽ không bị thu phí và dịch vụ Websites + Marketing sẽ không gia hạn. Tuy nhiên, nếu bạn được yêu cầu thêm, xác nhận hoặc tình nguyện đưa một phương thức thanh toán trong tương lai trong hoặc khi kết thúc Dùng thử miễn phí, thì Dịch vụ Websites + Marketing sẽ tự động gia hạn với giá gia hạn hiện hành tại thời điểm đó mà bạn không cần làm gì cho đến khi bị hủy. Bạn có thể hủy bản Dùng thử miễn phí hoặc tự động gia hạn Dịch vụ Websites + Marketing bất cứ lúc nào trước khi kết thúc bản Dùng thử miễn phí bằng cách truy cập tài khoản của bạn và tắt tính năng tự động gia hạn, hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Nếu bạn chọn hủy Dùng thử miễn phí, mọi nội dung hay dữ liệu bạn đã nhập vào dịch vụ sẽ chỉ được lưu giữ trong vòng 60 ngày kể từ ngày hủy đối với khách hàng có địa chỉ thanh toán tại những quốc gia không áp dụng GDPR hoặc 30 ngày kể từ ngày hủy đối với khách hàng có địa chỉ thanh toán tại những quốc gia áp dụng GDPR.

   Khi Dùng thử miễn phí được gia hạn, dù là gói thanh toán hàng tháng hay gói hàng năm, bạn đều có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ theo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi.

   Cư dân ở một số quốc gia không đủ điều kiện tham gia ưu đãi Dùng thử miễn phí.

  2. Website Websites + Marketing Miễn phí. Website Websites + Marketing Miễn phí (“Website Miễn phí”) là một cơ hội để bạn sử dụng dịch vụ W+M với một bộ tính năng có giới hạn mà không tốn chi phí, bắt đầu vào ngày bạn chấp nhận ưu đãi Website Miễn phí. Website Miễn phí sẽ không hết hạn và sẽ gia hạn theo nền tảng hàng tháng mà không thu phí bạn.

   Chúng tôi có thể rút hoặc sửa đổi Website miễn phí hoặc trao đổi Dịch vụ Websites + Marketing hoặc cung cấp dịch vụ hoặc ưu đãi tương tự bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi. Bạn sẽ bị tính mức giá hiện hành tại thời điểm đó của Sản phẩm nếu chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện để Website miễn phí.

   Không phải tính năng nào khả dụng trong dịch vụ Websites + Marketing cũng có trong Website miễn phí. Nếu bạn chọn thêm các tính năng hoặc dịch vụ bổ sung của Websites + Marketing vào Website miễn phí, gói trả phí sẽ được áp dụng và sẽ tự động gia hạn với mức giá hiện hành tại thời điểm đó nếu bạn không có hành động nào khác, cho đến khi bạn hủy. Bạn có thể hủy gia hạn tự động Website miễn phí hoặc gói trả phí bất cứ lúc nào bằng cách truy cập vào tài khoản của mình và tắt tính năng tự động gia hạn (“hủy gia hạn”), hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Nếu bạn chọn hủy Website miễn phí, mọi nội dung hay dữ liệu bạn đã nhập vào dịch vụ sẽ chỉ được lưu giữ trong vòng 60 ngày kể từ ngày hủy đối với khách hàng có địa chỉ thanh toán tại những quốc gia không áp dụng GDPR hoặc 30 ngày kể từ ngày hủy đối với khách hàng có địa chỉ thanh toán tại những quốc gia áp dụng GDPR.

   Khi Website miễn phí được gia hạn, dù là gói thanh toán hàng tháng hay gói hàng năm, bạn đều có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ theo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi.

   Cư dân ở một số quốc gia không đủ điều kiện tham gia ưu đãi Website miễn phí.

 22. HÌNH ẢNH VÀ PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA
  1. Định nghĩa và phạm vi.  Là một phần của GoDaddyWebsites + Marketing, GoDaddyMạng xã hội hay các dịch vụ có liên quan khác, bạn có thể được phép sử dụng một số (i) ảnh, hình minh họa hoặc hình ảnh khác nhất định (“Hình ảnh”) và/hoặc (ii) phần mềm, tiện ích hoặc các ứng dụng khác (“Phần mềm”) do nhà cung cấp bên thứ ba phát triển, sở hữu hoặc cấp phép. Việc bạn sử dụng các Ảnh và Phần mềm này phải tuân theo các điều khoản bổ sung.

   Nếu Ảnh và Phần mềm được kèm theo hoặc yêu cầu một thỏa thuận cấp phép từ nhà cung cấp bên thứ ba, thì việc sử dụng Ảnh và Phần mềm của bạn phải tuân theo các thỏa thuận cấp phép đó, ngoài (không thay thế của) Thỏa thuận này.

  2. Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho tất cả Ảnh/Phần mềm. Bạn chỉ có thể sử dụng Ảnh và Phần mềm như một phần của các dịch vụ. Bạn không được xóa, sửa đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu nào có trong hoặc trên Ảnh hay Phần mềm. Ngoài ra, bạn sẽ không bán, chỉnh sửa, sử dụng lại thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tháo rời, dịch đối chiếu, tạo tác phẩm phái sinh hay cố lấy mã nguồn từ Ảnh hay Phần mềm.

   GoDaddy có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà cung cấp là bên thứ ba khi được yêu cầu để cung cấp Ảnh/Phần mềm của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tên miền liên kết với trang Websites + Marketing. GoDaddy bảo lưu quyền chỉnh sửa, thay đổi, hoặc ngừng cung cấp Ảnh/Phần mềm bất cứ lúc nào.

   GoDaddy không tuyên bố hay bảo đảm về bất kỳ Hình ảnh/Phần mềm nào của bên thứ ba được cung cấp cùng với Dịch vụ và công khai khước từ mọi trách nhiệm pháp lý.

   Bạn sẽ bồi thường, bảo vệ, và giữ vô hại cho GoDaddy khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu áp đặt theo hoặc phát sinh bởi GoDaddy trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Hình ảnh/Phần mềm của bên thứ ba. Các nhà cung cấp Ảnh/Phần mềm của bên thứ ba là những người thụ hưởng bên thứ ba cho Thỏa thuận Dịch vụ này cho các mục đích thực thi quyền của họ theo Thỏa thuận Dịch vụ này.

  3. Áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung cho Ảnh và Phần mềm. Nhà cung cấp bên thứ ba được niêm yết trong phần này sẽ không đại diện hoặc đảm bảo cho bất kỳ Ảnh/Phần mềm được cung cấp cùng với Dịch vụ, và miễn trừ trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc tổn hại nào (dù là trực tiếp, gián tiếp hoặc hệ quả) phát sinh từ việc sử dụng Ảnh/Phần mềm.

   Bạn chịu trách nhiệm quản lý và duy trì mọi đăng ký trả phí và/hoặc tài khoản được yêu cầu với nhà cung cấp bên thứ ba luôn ở trạng thái tốt. Bạn phải hủy hay kết thúc đăng ký đã thanh toán và/hay tài khoản với nhà cung cấp bên thứ ba thích hợp và không phải là GoDaddy.

   Việc bạn sử dụng Ảnh và Phần mềm dưới đây phải tuân theo các điều khoản được liên kết có áp dụng, mà được kết hợp theo tham chiếu:

   • Google Doanh nghiệp của tôi.  Việc sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi sẽ tuân theo: (i) Điều khoản dịch vụ của Google có  tại đây; (ii) Điều khoản bổ sung của Google Doanh nghiệp của tôi có tại đây; và (iii) Hướng dẫn của Google về việc đại diện cho doanh nghiệp trên Google có tại đây.
   • PayPal. Việc bạn sử dụng dịch vụ PayPal sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu ở đây.
   • Square. Việc bạn sử dụng các dịch vụ Square sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu ở đây.
   • GoFundMe. Việc bạn sử dụng dịch vụ GoFundMe và tham gia vào các chiến dịch có liên quan đến COVID-19 sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu ở đây. GoDaddy không có trách nhiệm cung cấp bất kỳ quỹ phù hợp nào qua bất kỳ chiến dịch nào như thế này hay đảm bảo rằng các quỹ này được cung cấp.
   • Mapbox.  Mapbox sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu  ở đây.
   • Áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung cho Cronofy.  Cronofy sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu  ở đây.
   • OpenTable ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Mexico, Ireland, Hà Lan, Vương quốc Anh, ÚC, Canada, Hồng Kông, Singapore. Việc bạn sử dụng OpenTable sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu ở đây.
   • ChowNow ở Mỹ và Canada. Việc bạn sử dụng ChowNow sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu ở đây.
   • Nhà môi giới IDX ở Mỹ, Canada và Mexico. Việc bạn sử dụng các dịch vụ IDX sẽ phải tuân theo các điều khoản dịch vụ được nêu ở đây.