GoDaddy

THỎA THUẬN DỊCH VỤ TRÌNH DỰNG WEBSITE

Sửa đổi lần gần đây nhất: Ngày 10 tháng 7 năm 2018

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận Trình dựng website v7 này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện của việc bạn sử dụng dịch vụ Trình dựng website của GoDaddy (“Trình dựng website" hay "Dịch vụ") và đại diện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và GoDaddy về vấn đề này.

Việc bạn chấp thuận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với (i) Thỏa thuận Điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, và (ii) mọi giới hạn gói, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc các hạn chế khác hiển thị trên trang đích của Trình dựng website của website GoDaddy (“Trang” này), cả (i) và (ii) đều được kết hợp trong đây làm tham chiếu.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này và/hoặc sử dụng Dịch vụ. Trừ khi Thỏa thuận có quy định khác cụ thể, không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy, có toàn quyền và tuyệt đối, có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hoặc thỏa thuận được đưa vào đây bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ được tìm thấy trên Trang này sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi đó được thực hiện (như nêu trong ngày "Sửa đổi gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng của bạn (“Tài khoản người mua hàng”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Trình dựng website là một công cụ lưu trữ đám mây cho phép bạn thiết kế, tạo, xây dựng, tiếp thị và/hoặc quảng bá (các dịch vụ có sẵn khác nhau dựa trên gói dịch vụ cụ thể được chọn) sự hiện diện trực tuyến cho các mục tiêu cụ thể của bạn bằng cách tích hợp website, dịch vụ lưu trữ, bảo mật, sự hiện diện trên mạng xã hội, cửa hàng trực tuyến, địch vụ đặt hẹn trực tuyến, tiếp thị qua email, tiếp thị kỹ thuật số và/hoặc các khả năng khác, tất cả trong công cụ này và dịch vụ theo gói. Trừ khi được ghi chú trong phần Các trường hợp ngoại lệ và Hạn chế của Thỏa thuận này, việc bạn sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ dành riêng cho sản phẩm GoDaddy sau đây, được kết hợp trong tài liệu này làm tham chiếu: Thỏa thuận dịch vụ quản lý sổ sách trực tuyến (chỉ thị trường Hoa Kỳ), (ii) Thỏa thuận về ứng dụng tiếp thị, (iii) Thỏa thuận về dịch vụ quảng bá (chỉ thị trường Hoa Kỳ), (iv) Thỏa thuận về dịch vụ chứng nhận; và (v) Thỏa thuận về dịch vụ tiếp thị qua email.

3. CÁC DỊCH VỤ VỀ CỬA HÀNG VÀ SẮP XẾP CUỘC HẸN (DỊCH VỤ SẮP XẾP CUỘC HẸN CHỈ CÓ TẠI. THỊ TRƯỜNG HOA KỲ)

Với Trình dựng website, bạn có thể tạo, quản lý và duy trì cửa hàng trực tuyến và/hoặc các cuộc hẹn trực tuyến để có thể:

 1. thêm, truy cập, quản lý và duy trì catalô sản phẩm và/hoặc dịch vụ, đồng thời trưng bày catalô trên internet qua cửa hàng tổng hợp hoặc danh sách cuộc hẹn hiển thị dưới dạng miền (trang web) hoặc miền con;
 2. tham gia bán các dịch vụ, các mặt hàng thực tế cũng như mặt hàng tải xuống được qua internet;
 3. sắp xếp thu các khoản tiền liên quan tới thuế áp dụng và phí vận chuyển;
 4. thu thập thông tin thẻ tín dụng và thông tin cá nhân để tiến hành giao dịch;
 5. lên lịch hẹn trực tuyến và đồng bộ lịch từ nhiều nền tảng;
 6. quản lý đơn hàng và xử lý các hoạt động; hoặc
 7. tạo báo cáo kinh doanh liên quan đến hoạt động kinh doanh của mặt tiền cửa hàng

Nội dung về cửa hàng và sắp xếp lịch hẹn

Bạn phải tự chịu trách nhiệm cung cấp, cập nhật, tải lên và duy trì website cũng như chịu trách nhiệm với mọi tệp, trang, dữ liệu, nội dung công việc, thông tin và/hoặc tài liệu có trên, trong, được hiển thị, liên kết hoặc truyền đến, truyền đi hoặc truyền qua website, bao gồm nhưng không giới hạn ở, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, ảnh, hình ảnh, nội dung minh họa, ảnh đồ họa, clip âm thanh, đoạn video, email hoặc các tin nhắn khác, thẻ meta, tên miền, phần mềm và văn bản. Bạn có trách nhiệm đảm bảo website tuân thủ tất cả các điều luật cấp địa phương, bang, liên bang và quốc tế. Nội dung trang web của bạn cũng bao gồm mọi tên miền đã đăng ký do Bạn cung cấp hoặc được đăng ký thay mặt Bạn có liên quan tới Dịch vụ. Bạn xác nhận rõ ràng rằng GoDaddy sẽ dựa vào tuyên bố của Bạn về việc sử dụng đúng quy định mọi nội dung, trên mọi trang web do Bạn tạo hoặc kiểm soát.

Tính khả dụng của các dịch vụ về cửa hàng và sắp xếp lịch hẹn

Theo đúng điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, GoDaddy phải cố gắng cung cấp Dịch vụ trong hai mươi bốn (24) giờ/ngày, bảy (7) ngày/tuần trong suốt thời gian của Thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng đôi khi Dịch vụ có thể không truy cập được hoặc không hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) hư hỏng thiết bị; (ii) bảo dưỡng hoặc sửa chữa định kỳ do GoDaddy tiến hành; hoặc (iii) các nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát của GoDaddy hoặc GoDaddy không thể dự đoán một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, sự gián đoạn hay không hoạt động của dịch vụ viễn thông hoặc của các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác. Bạn đồng ý rằng GoDaddy không có khả năng kiểm soát tính khả dụng của Dịch vụ một cách liên tục hoặc không gián đoạn.

Catalô sản phẩm

Bạn đồng ý rằng hiệu suất website có thể bắt đầu giảm ở các mức số lượng sản phẩm khác nhau tùy theo các hạn chế tiềm ẩn trên thực tế, bao gồm (nhưng không giới hạn ở): kiến trúc hệ thống, dung lượng hệ thống, mức tải của hệ thống, khả năng kết nối internet của người dùng cuối và cấu hình máy tính của người dùng cuối. Bạn đồng ý rằng GoDaddy không kiểm soát các hạn chế tiềm ẩn thực tế và thực tiễn mà Bạn có thể gặp phải khi đạt số lượng sản phẩm không nhất định trong danh mục.

Khoản thanh toán và thuế của khách hàng cuối

Bạn hiểu rằng Bạn chịu trách nhiệm thu và quản lý tất cả các khoản thanh toán của khách hàng cuối. Tương tự như vậy, Bạn chịu trách nhiệm đối với việc thanh toán tất cả các loại thuế của bang, liên bang hoặc quốc tế áp dụng trên sản phẩm Bạn bán thông qua Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm đọc và đồng ý với tất cả Thỏa thuận cấp phép cho người dùng cuối cần thiết để sử dụng tùy chọn Thuế và Phương thức thanh toán mà Bạn đã chọn. GoDaddy không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin có được thông qua tùy chọn Thuế và Phương thức thanh toán. Bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi loại thuế và phí khác áp dụng đối với giao dịch. Bạn có thể phải thực hiện các nghĩa vụ thuế nước ngoài khi bán cho người mua. Bạn tự chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật thuế trong nước và nước ngoài, vận chuyển và xuất khẩu liên quan tới việc bán các mặt hàng của Bạn cho người mua ở nước ngoài.

Lưu trữ và bảo mật

Trong mọi thời điểm, Bạn phải chịu mọi rủi ro đối với việc mất và hư hỏng trang web và tất cả nội dung trang web của Bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tính bí mật của mật khẩu và thông tin tài khoản của Bạn. Bạn đồng ý rằng Bạn tự chịu trách nhiệm đối với mọi hành động, sự thiếu sót, việc sử dụng và mọi chi phí phát sinh về tài khoản hoặc mật khẩu của Bạn hoặc có liên quan tới trang hoặc bất kỳ nội dung trang web nào của Bạn được hiển thị, liên kết, truyền qua hoặc lưu trữ trên Máy chủ. Bạn phải tự chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp: (i) phòng ngừa mất mát hoặc hư hại nội dung trang web của Bạn; (ii) duy trì độc lập các bản sao lưu trữ và dự phòng nội dung trang web của Bạn; (iii) đảm bảo tính bảo mật, bí mật và toàn vẹn của nội dung trang web được truyền qua hoặc lưu trữ trên máy chủ củaGoDaddy và (iv) giữ bí mật mật khẩu của Bạn. Máy chủ và dịch vụ lưu trữ của GoDaddy không phải kho lưu trữ và GoDaddy không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc bất kỳ ai khi có xảy ra mất mát, thiệt hại hay hủy hoại với nội dung của Bạn. Nếu mật khẩu của Bạn bị mất, bị đánh cắp hay bị xâm hại, Bạn phải thông báo ngay cho GoDaddy, GoDaddy sẽ đình chỉ quyền truy cập đến trang web của Bạn bằng mật khẩu đó và cấp cho Bạn hoặc đại diện có ủy quyền của Bạn mật khẩu thay thế. GoDaddy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào mà Bạn có thể gặp phải khi có người khác sử dụng mật khẩu và tài khoản của Bạn mà Bạn có thể biết hoặc không biết. Tuy nhiên, Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những mất mát mà GoDaddy hoặc một bên khác phải chịu do có người khác sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của Bạn.

Điều khoản và điều kiện mẫu

Điều khoản và điều kiện mẫu được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo. GoDaddy không chịu trách nhiệm với việc Bạn sử dụng điều khoản và điều kiện mẫu -- Bạn sử dụng và tự chịu mọi rủi ro. Các điều khoản và điều kiện mặc định được cung cấp qua trang Điều khoản và điều kiện này có thể được sử dụng cùng với tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau: Phần mô tả hoặc đề xuất không phải là lời khuyên pháp lý, thuế hoặc tài chính. GoDaddy không đảm bảo tính hợp pháp của bất kỳ ngôn từ hoặc điều kiện nào được đưa ra hoặc tìm thấy từ các mô tả và đề xuất này. Bạn nên tham vấn với luật sư để đảm bảo điều khoản và điều kiện của Bạn là đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu của Bạn, phù hợp với khu vực quyền hạn pháp lý và ràng buộc hợp pháp với khách hàng của Bạn.

4. TRÌNH THIẾT KẾ TRANG FACEBOOK

Với Trình dựng website, bạn có quyền truy cập vào một trình thiết kế trang Facebook ("Trình thiết kế trang Facebook Facebook") cho phép bạn tạo các trang Facebook tùy chỉnh được thiết kế để bổ sung cho website của bạn. Số lượng trang Facebook được phép thay đổi tùy thuộc vào gói Dịch vụ của bạn và ngoài số lượng trang được bao gồm trong gói Dịch vụ của bạn.

Để sử dụng Trình thiết kế trang Facebook, bạn sẽ cần (i) thiết lập tài khoản Facebook (nếu bạn chưa có tài khoản) và (ii) kích hoạt một trang công khai từ trong tài khoản Facebook của bạn. Sau khi bạn hoàn thành thiết kế các trang Facebook của mình, bạn sẽ cần liên kết các trang Facebook với tài khoản Facebook của mình để các trang Facebook có thể điều hướng được. Xin lưu ý rằng các trang Facebook của bạn sẽ được dựng trên cùng một tài khoản lưu trữ (và có thể truy cập qua cùng bảng điều khiển) như website của bạn. Theo đó, ít nhất một trang trong website của bạn phải được xuất bản trước khi bạn có thể xuất bản trang Facebook của mình.

Nếu bạn truy cập Trình thiết kế trang Facebook, bạn công nhận và đồng ý riêng rằng:

 1. Bạn không được sử dụng trình này để chạy một trang Facebook quảng bá, cung cấp nội dung tham khảo, tạo điều kiện cho, chứa hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào sau đây:
  • Các nội dung liên quan đến đồ uống có cồn hay buôn bán thuốc lá, đạn dược và/hoặc súng cầm tay;
  • Các nội dung xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai, nhân phẩm hay các quyền sở hữu cá nhân hoặc quyền sở hữu tài sản khác, hoặc các nội dung dối trá, lừa đảo khác;
  • Cờ bạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sòng bạc trực tuyến, cá độ thể thao, bingo hay poker; Các hoạt động phi pháp và/hoặc các cuộc thi bất hợp pháp, bán hàng đa cấp, bốc thăm trúng thưởng hay gửi thư dây chuyền (nếu Bạn điều hành, liên quan tới hay tạo điều kiện cho các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mãi hợp pháp khác, Bạn phải tuân thủ các Hướng dẫn khuyến mãi của Facebook đặt tại đây); hoặc
  • Những nội dung thù ghét, đe dọa, bôi xấu hay khiêu dâm, kích động bạo lực hoặc chứa yếu tố khỏa thân hay bạo lực.
 2. Bạn phải đảm bảo rằng bạn sở hữu hay có mọi quyền cần thiết để sao chép, hiển thị, phân phối, bàn giao, trao và công khai tất cả các nội dụng của hay trong ứng dụng của bạn với người dùng Facebook ở mọi quốc gia mà bạn cung cấp nội dung.

5. TÍCH HỢP VỚI NỀN TẢNG LƯU TRỮ; QUYỀN SỞ HỮU WEBSITE

Các website được tạo bằng Dịch vụ đều được xây dựng và tích hợp với nền tảng lưu trữ của GoDaddy, mọi cố gắng di chuyển hay chuyển nhượng bất kỳ website nào sang một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác đều vi phạm Thỏa thuận này.

Các website được tạo bằng Dịch vụ đều thuộc về GoDaddy ngoại trừ những nội dung mà bạn cung cấp. Tất cả những website này (bao gồm tất cả các bản sao) đều tuân thủ theo luật bản quyền, thương hiệu, sáng chế và các luật về sở hữu trí tuệ khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. GoDaddy cấp cho bạn một giấy phép không giới hạn trong website cho thời hạn bạn đăng ký gói Dịch vụ của mình. Việc hủy đăng ký gói Dịch vụ vì bất kỳ nguyên nhân nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt cấp phép cho website từ thời điểm đó. Bạn đồng ý ngăn chặn mọi hành động sao chép bất hợp pháp các website được tạo bởi Dịch vụ. Thỏa thuận này không cấp quyền hay cấp phép theo bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hay các quyền và giấy phép sở hữu trí tuệ nào khác trừ khi được nêu rõ trong Thỏa thuận này. GoDaddy bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

Bằng việc tải nội dung lên cho website của bạn, bạn cấp cho GoDaddy giấy phép không hạn chế (i) để sử dụng nội dung cho mục đích đưa vào trang web của bạn và (ii) để hiển thị ảnh chụp màn hình của bất kỳ website nào được tạo bằng Dịch vụ, trong các tài liệu tiếp thị, hoặc theo cách khác theo quyết định riêng và tuyệt đối của GoDaddy. Ngoài ra, bạn đại diện và bảo đảm với GoDaddy rằng (a) bạn có tất cả các quyền cần thiết để phân phối nội dung đó, vì bạn là tác giả của nội dung đó và có quyền phân phối nội dung tương tự, hoặc vì bạn có quyền phân phối, giấy phép, sự đồng ý và/hoặc quyền sử dụng phù hợp, bằng văn bản, từ chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu khác của nội dung, và (b) bạn không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Như được sử dụng trong tài liệu này, "nội dung", bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ văn bản, phần mềm, tiện ích, ứng dụng, tập lệnh, mã nguồn, API, hình ảnh, hình minh họa, ảnh chụp, đồ họa, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác (và các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng có trong đó). Bạn công nhận và đồng ý rằng nội dung bạn tải lên Dịch vụ có thể hiển thị ngay lập tức. Nội dung được cung cấp cũng có thể được lưu trong bộ nhớ đệm tối đa một năm và việc xóa nội dung khỏi Dịch vụ sẽ không xóa các phiên bản đã lưu trong bộ nhớ đệm của nội dung đó.

6. CÁC TÙY CHỌN KẾT HỢP KHÁC

Bạn sẽ được cung cấp tùy chọn gói Dịch vụ với các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn như (i) Dịch vụ đăng ký tên miền, (ii) Dịch vụ ủy quyền tên miền, (iii) Microsoft Office và/hoặc (iv) các sản phẩm khác và các dịch vụ có thể được cung cấp để đóng gói theo thời gian. Trong trường hợp đó, việc mua Trình dựng website của bạn cũng sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của (các) sản phẩm hoặc (các) dịch vụ đi kèm, (các) thỏa thuận áp dụng sẽ được cung cấp cho bạn trong giỏ hàng tại thời điểm thanh toán.

7. PHÂN TÍCH

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi cấp cho Bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể cấp phép lại để sử dụng dịch vụ phân tích Trình dựng website ("Analytics"), điều này rất cần thiết cho bạn để sử dụng Analytics đối với các thuộc tính của Trình dựng website; và (b) Bạn có thể truy cập và xem báo cáo thông qua Tài khoản người mua hàng của Bạn. Analytics cho phép bạn theo dõi địa chỉ IP của khách thăm trang, thời gian thăm, thông tin tiêu đề và vị trí ("Dữ liệu"). Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định được áp dụng đối với việc Bạn sử dụng hay truy cập vào Dữ liệu và báo cáo của Analytics.  Theo các điều khoản của Chính sách về quyền riêng tư của mình, GoDaddy và các công ty con mà mình sở hữu toàn bộ có thể giữ lại và sử dụng Dữ liệu được Analytics thu thập. Bạn không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng Analytics để theo dõi, thu thập hay tải lên mọi dữ liệu nhận dạng cá nhân (như tên, địa chỉ email hay thông tin thanh toán), hay các dữ liệu khác có thể được liên kết hợp lý tới các thông tin đó. Bạn sẽ có và tuân thủ một Chính sách về quyền riêng tư phù hợp và tuân thủ mọi luật, chính sách và quy định có thể áp dụng liên quan đến việc thu thập thông tin từ khách truy cập. Bạn phải đăng tải một Chính sách về quyền riêng tư và Chính sách này phải cung cấp thông báo về việc Bạn sử dụng cookie để thu thập Dữ liệu. Bạn phải công khai việc sử dụng Analytics và cách thức dịch vụ này thu thập và xử lý Dữ liệu.

8. TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ VÀ GIỚI HẠN

Bộ tiếp thị kỹ thuật số của Trình dựng website (Chỉ có tại Hoa Kỳ). Bộ tiếp thị kỹ thuật số của Trình dựng website mang đến cho bạn lựa chọn chỉ sử dụng những công cụ tiếp thị có sẵn của Dịch vụ, bao gồm tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm, tiếp thị qua email cũng như tạo và cập nhật trang Facebook (theo Phần 4 ở trên). Bộ tiếp thị kỹ thuật số của Trình dựng website không có khả năng tạo và lưu trữ website (bao gồm cả Cửa hàng trực tuyến/Cuộc hẹn trực tuyến), Chứng nhận SSL và các dịch vụ Quảng bá. Bạn có thể thêm các dịch vụ này vào lúc khác, theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Tùy chọn dùng thử miễn phí (xem phần ngay bên dưới) không có sẵn cho Bộ tiếp thị kỹ thuật số của Trình dựng website. Do bản chất hạn chế của dịch vụ Bộ tiếp thị kỹ thuật số của Trình dựng website, các điều khoản và điều kiện của (i) Thỏa thuận dịch vụ quản lý sổ sách trực tuyến, (ii) Thỏa thuận dịch vụ chứng nhận; và (iii) Thỏa thuận dịch vụ quảng bá của GoDaddy không áp dụng.

TLD. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trang web của bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ và tất cả các hạn chế nội dung (hoặc hạn chế khác) dành riêng cho tên miền cấp cao nhất (“TLD”) mà nó được liên kết. Chỉ có tài khoản Trình dựng website được liên kết với TLD được đề cập sẽ bị ảnh hưởng bởi các giới hạn đó.

Các trang sắp ra mắt. Trình dựng website cung cấp tùy chọn "Trang sắp ra mắt" cho những khách hàng chưa sẵn sàng xây dựng website của họ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn chọn tùy chọn "Trang sắp ra mắt", bạn sẽ có nhiều lựa chọn kết hợp màu sắc và thiết kế hạn chế hơn so với các tùy chọn có sẵn trong thư viện mẫu Trình dựng website.

Nghĩa vụ và duy trì gói đăng ký. Việc cung cấp Dịch vụ phụ thuộc vào gói đăng ký hoạt động của bạn đối với (và thanh toán cho) Trình dựng website. Việc không duy trì gói đăng ký của bạn bất cứ lúc nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ. Việc thanh toán định kỳ cho gói Dịch vụ của bạn sẽ bắt đầu vào ngày mua. Phí trả cho Dịch vụ không được chuyển sang các tài khoản Trình dựng website khác (hoặc tài khoản GoDaddy khác) với tài khoản ban đầu được liên kết với Dịch vụ vào ngày mua.

Chấm dứt hoặc hết hạn dịch vụ. Nếu GoDaddy chấm dứt Dịch vụ của Bạn thì công ty có thể tùy ý xóa và tiêu hủy dữ liệu cũng như tập tin mà Bạn lưu trữ trên máy chủ của công ty. GoDaddy không có nghĩa vụ giám sát việc Bạn sử dụng Dịch vụ nhưng có quyền đơn phương quyết định thực hiện việc đó. Bạn xác nhận và đồng ý rằng khi Dịch vụ hết hạn hoặc chấm dứt, bạn sẽ phải ngừng sử dụng Dịch vụ cũng như từ bỏ địa chỉ IP và tên máy chủ được cung cấp kèm theo, bao gồm cả việc chỉ rõ trên hệ thống tên miền ("DNS") (các) tên miền thuộc về bạn nhưng không thuộc máy chủ của chúng tôi.

9. DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Bản dùng thử miễn phí là cơ hội để bạn sử dụng Dịch vụ miễn phí cho bất kỳ giai đoạn chỉ định nào, bắt đầu từ ngày bạn chấp nhận đề nghị Dùng thử miễn phí. Bản dùng thử miễn phí sẽ hết hạn vào cuối thời gian dùng thử được chỉ định kể từ ngày bạn chấp nhận đề nghị dùng thử miễn phí, bất kể bạn có sử dụng Dịch vụ trong thời gian dùng thử miễn phí hay không.

Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể rút hoặc sửa đổi Bản dùng thử miễn phí hoặc trao đổi Dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ hoặc ưu đãi tương tự bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi. Bạn sẽ bị tính mức giá hiện hành tại thời điểm đó của Sản phẩm nếu chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện để Dùng thử miễn phí.

Khi hết hạn Dùng thử miễn phí, bạn sẽ không bị tính phí và Dịch vụ sẽ không gia hạn TRỪ KHI bạn được yêu cầu thêm hoặc xác nhận hoặc tình nguyện đưa một phương thức thanh toán trong tương lai trong hoặc khi kết thúc Dùng thử miễn phí, trong trường hợp đó Dịch vụ sẽ tự động gia hạn với giá gia hạn hiện hành tại thời điểm đó mà bạn không cần làm gì cho đến khi bị hủy. Bạn có thể hủy bản Dùng thử miễn phí hoặc tự động gia hạn Dịch vụ bất cứ lúc nào trước khi kết thúc bản Dùng thử miễn phí bằng cách truy cập tài khoản của bạn và tắt tính năng tự động gia hạn ("hủy gia hạn"), hoặc liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng. Nếu bạn chọn hủy Dịch vụ trong thời gian dùng Bản dùng thử miễn phí hoặc không mua hoặc gia hạn Dịch vụ sau khi Dùng thử miễn phí, mọi nội dung hoặc dữ liệu bạn đã nhập vào Dịch vụ sẽ bị mất và sẽ không thể phục hồi được.

Khi Dùng thử miễn phí được gia hạn, dù là gói thanh toán hàng tháng hay gói hàng năm, bạn đều có thể yêu cầu hoàn lại tiền đầy đủ theo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi.

Cư dân ở một số quốc gia không đủ điều kiện tham gia ưu đãi Dùng thử miễn phí.

10. HÌNH ẢNH VÀ PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA

Định nghĩa và phạm vi. Trong trình Trình dựng website, bạn có thể được phép sử dụng một số (i) ảnh, hình minh họa hoặc hình ảnh khác nhất định (“Hình ảnh”) và/hoặc (ii) phần mềm, tiện ích hoặc các ứng dụng khác (“Phần mềm”) do các nhà cung cấp bên thứ ba phát triển, sở hữu hoặc cấp phép mà GoDaddy có thể ký hợp đồng theo thời gian. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Hình ảnh/Phần mềm tuân thủ (các) thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu Hình ảnh/Phần mềm được kèm theo hoặc yêu cầu đồng ý với một thỏa thuận cấp phép từ nhà cung cấp bên thứ ba, thì việc sử dụng Hình ảnh/Phần mềm của bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép đó, ngoài (không thay thế của) các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho tất cả Hình ảnh/Phần mềm. Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) Bạn chỉ có thể sử dụng Ảnh/Phần mềm như một phần trong Dịch vụ; (ii) bạn không được loại bỏ, sửa đổi hoặc che đậy bất cứ bản quyền, nhãn hiệu hay thông báo quyền sở hữu trí tuệ nào khác có trong hoặc trên Ảnh/Phần mềm; và (iii) bạn không được bán, sửa đổi, sử dụng lại, sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, biên dịch ngược, tách rời, biên mã đảo, tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc cố gắng truy xuất mã nguồn từ Ảnh/Phần mềm.

GoDaddy có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà cung cấp là bên thứ ba khi được yêu cầu để cung cấp Hình ảnh/Phần mềm của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn tên miền liên kết với trang Trình dựng website. GoDaddy bảo lưu quyền thay đổi, bổ sung hay ngừng cung cấp Hình ảnh/Phần mềm bất cứ lúc nào và bạn được coi là đồng ý hợp tác trong việc thực hiện các bước cần thiết có liên quan.

GoDaddy không tuyên bố hay bảo đảm về bất kỳ Hình ảnh/Phần mềm nào của bên thứ ba được cung cấp cùng với Dịch vụ và công khai khước từ mọi trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm nào liên quan đến các vấn đề tương tự.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho GoDaddy khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu áp đặt theo hoặc phát sinh bởi GoDaddy trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Hình ảnh/Phần mềm của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các nhà cung cấp Hình ảnh/Phần mềm của bên thứ ba là những người thụ hưởng bên thứ ba cho Thỏa thuận này cho các mục đích thực thi quyền của họ theo Thỏa thuận này.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Mapbox. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Mapbox phải tuân theo các điều khoản dịch vụ quy định tại đây, được kết hợp trong đây thông qua đề cập.

Áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung cho Cronofy (chỉ với thị trường Hoa Kỳ). Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn cần sử dụng ChowNow theo các điều khoản dịch vụ quy định tại đây và các điều khoản được kết hợp trong đây qua tham chiếu.

Áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung cho Google My Business (chỉ với thị trường Hoa Kỳ). Bạn xác nhận và đồng ý sử dụng Google My Business theo: (i) Điều khoản dịch vụ của Google có tại đây; (ii) Điều khoản bổ sung của Google My Business có tại đây; và (iii) Hướng dẫn của Google về việc đại diện cho doanh nghiệp của đối tác trên Google có tại đây. Tất cả các nội dung này đều được đưa vào tài liệu tham khảo.

Áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung cho OpenTable tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Mexico, Ireland, Hà Lan, Vương quốc Anh, Australia, Canada, Hồng Kông, Singapore. Bạn xác nhận và đồng ý sử dụng OpenTable theo các điều khoản dịch vụ có tại đây. Các tài khoản này cũng được đưa vào phần tài liệu tham khảo.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho ChowNow tại Hoa Kỳ và Canada. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn cần sử dụng ChowNow theo các điều khoản dịch vụ quy định tại đây và các điều khoản được kết hợp trong đây qua tham chiếu.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho IDX Broker tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn cần sử dụng Dịch vụ IDX theo các điều khoản dịch vụ quy định tại đây và các điều khoản được kết hợp trong đây qua tham chiếu.

Bạn công nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp bên thứ ba (và đơn vị liên kết và nhà cung cấp của họ) sẽ không đại diện hoặc đảm bảo cho bất kỳ Hình ảnh/Phần mềm được cung cấp cùng với Dịch vụ, và miễn trừ trách nhiệm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc tổn hại nào (dù là trực tiếp, gián tiếp hoặc hệ quả) phát sinh từ việc sử dụng Hình ảnh/Phần mềm. Bạn công nhận và đồng ý rằng bất cứ Hình ảnh/Phần mềm nào sẽ được chúng tôi hỗ trợ chứ không phải nhà cung cấp bên thứ ba (hay đơn vị liên kết hoặc nhà cung cấp của họ). Bạn công nhận và đồng ý thêm rằng bạn chịu trách nhiệm quản lý và duy trì mọi đăng ký trả phí và/hoặc tài khoản bạn đăng ký với nhà cung cấp bên thứ ba luôn ở trạng thái tốt. Việc bạn hủy bỏ Thỏa thuận này hoặc loại bỏ Phần mềm khỏi Dịch vụ sẽ không hủy bỏ hay chấm dứt đăng ký trả phí và/hoặc tài khoản của bạn với nhà cung cấp bên thứ ba. Nếu bạn muốn dừng nhận dịch vụ bạn mua từ một nhà cung cấp bên thứ ba, được liên kết với Dịch vụ, bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện riêng của bên thứ ba.

11. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

12. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.

Đã sửa đổi: 10/07/2018
Bản quyền © 2017-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.