GoDaddy

THỎA THUẬN DỊCH VỤ TRÌNH DỰNG WEBSITE V7

Sửa đổi lần gần đây nhất: 28/10/2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận Trình dựng website v7 này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng các dịch vụ Trình dựng website của GoDaddy (“Trình dựng website” hay “Dịch vụ”).

Việc bạn chấp thuận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với (i) Điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, và (ii) mọi giới hạn gói, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với sản phẩm hoặc các hạn chế khác hiển thị trên trang đích của Trình dựng website của website GoDaddy (“Trang” này), cả (i) và (ii) đều được kết hợp trong đây làm tham chiếu.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này và/hoặc sử dụng Dịch vụ. Trừ khi Thỏa thuận có quy định khác cụ thể, không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy, có toàn quyền và tuyệt đối, có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hoặc thỏa thuận được đưa vào đây bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ được tìm thấy trên Trang này sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi đó được thực hiện (như nêu trong ngày "Sửa đổi gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng của bạn (“Tài khoản người mua hàng”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Trình dựng website là một trình dựng website trực tuyến, cho phép bạn xây dựng một website trong các thông số dành riêng cho gói của bạn. Trang tức thời là một trình dựng website trực tuyến, cho phép bạn dựng một website một trang.

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, chúng tôi cấp cho Bạn giấy phép hạn chế, có thể hủy ngang, không độc quyền, không thể cấp phép lại để sử dụng dịch vụ phân tích Trình dựng website ("Analytics"), điều này rất cần thiết cho bạn để sử dụng Analytics đối với các thuộc tính của Trình dựng website; và (b) Bạn có thể truy cập và xem báo cáo thông qua tài khoản GoDaddy của Bạn. Analytics cho phép bạn theo dõi địa chỉ IP của khách thăm trang, thời gian thăm, thông tin tiêu đề và vị trí ("Dữ liệu"). Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định được áp dụng đối với việc Bạn sử dụng hay truy cập vào Dữ liệu và báo cáo của Analytics.  Theo các điều khoản của Chính sách về quyền riêng tư của mình, GoDaddy và các công ty con mà mình sở hữu toàn bộ có thể giữ lại và sử dụng Dữ liệu được Analytics thu thập. Bạn không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng Analytics để theo dõi, thu thập hay tải lên mọi dữ liệu nhận dạng cá nhân (như tên, địa chỉ email hay thông tin thanh toán), hay các dữ liệu khác có thể được liên kết hợp lý tới các thông tin đó. Bạn sẽ có và tuân thủ một Chính sách về quyền riêng tư phù hợp và tuân thủ mọi luật, chính sách và quy định có thể áp dụng liên quan đến việc thu thập thông tin từ khách truy cập. Bạn phải đăng tải một Chính sách về quyền riêng tư và Chính sách này phải cung cấp thông báo về việc Bạn sử dụng cookie để thu thập Dữ liệu. Bạn phải công khai việc sử dụng Analytics và cách thức dịch vụ này thu thập và xử lý Dữ liệu.

3. DỊCH VỤ FACELIFT

Dịch vụ Facelift của GoDaddy (“Facelift”) thực hiện thiết kế lại hình ảnh cho các khách hàng WSB v6 và WSB v7. Các nhà thầu bên thứ ba của chúng tôi làm việc với trang website đã xuất bản của bạn, sẽ lấy những hình ảnh và văn bản hiện có và thiết kế lại website dựa trên thông tin của bạn về thiết kế.

Facelift thường mất 2-3 tuần (có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào độ phức tạp của website) để thực hiện phiên bản đầu tiên của bản thiết kế lại. Sau đó, chúng tôi gửi cho bạn để lấy ý kiến phản hồi và thực hiện thay đổi, và chuyển vào tài khoản GoDaddy của bạn sau khi hoàn thành. Khoảng thời gian cho các vòng phản hồi sẽ phụ thuộc vào độ phức tạp của phản hồi. Sau khi hoàn tất, bạn phải đăng nhập để thực hiện chỉnh sửa cuối cùng. Cuối cùng, chúng tôi sẽ xuất bản trang của bạn khi sẵn sàng.

4. CÁC HẠN CHẾ CỦA FACELIFT

Facelift sẽ chăm sóc phiên bản website đã được xuất bản của bạn (được xây dựng bằng Trình dựng website của GoDaddy) tại thời điểm bạn trình mẫu thiết kế. Chính vì vậy, chúng tôi KHÔNG bảo đảm rằng:

  i. Những thay đổi được thực hiện trên trang của bạn sau khi trình mẫu thiết kế ban đầu sẽ được bao gồm trong bản thiết kế lại.
  ii. Những yêu cầu bổ sung được gửi sau khi trình mẫu thiết kế ban đầu có thể được xem xét.
  iii. Nội dung bổ sung (ví dụ văn bản, hình ảnh) có thể được đưa vào trang thiết kế lại của bạn.
  iv. Nội dung "Ẩn" (ví dụ mã nhúng HTML/JS của bên thứ ba, thẻ meta của SEO) sẽ được tích hợp.
  v. SEO sẽ tương đương hoặc tốt hơn so với trang trước khi được thiết kế lại.
  vi. Facelift sẽ được hoàn thành trong bất kỳ khoảng thời gian cụ thể nào. Facelift không phải là lựa chọn phù hợp với bạn nếu bạn bị hạn chế về mặt thời gian.
  vii. Chúng tôi có thể chỉnh sửa nội dung hoặc hình ảnh có sẵn trên website hiện tại của khách hàng trong quá trình thiết kế lại.
  viii. Có bất kỳ hỗ trợ qua điện thoại hay tham khảo ý kiến của nhà thiết kế nào. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ qua email và liên lạc thông qua các mẫu trên web.

5. TRÌNH THIẾT KẾ TRANG FACEBOOK

Trình dựng website và InstantPage bao gồm khả năng truy cập tới trình thiết kế trang Facebook ("Trình thiết kế trang Facebook”).

Trình thiết kế trang Facebook cho phép bạn tạo các trang Facebook tùy chỉnh được thiết kế để bổ sung cho website của bạn. Số lượng trang Facebook được phép thay đổi tùy thuộc vào gói Trình dựng website của bạn và ngoài số lượng trang được bao gồm trong gói Trình dựng website của bạn.

Để sử dụng Trình thiết kế trang Facebook, bạn sẽ cần (i) thiết lập tài khoản Facebook (nếu bạn chưa có tài khoản) và (ii) kích hoạt một trang công khai từ trong tài khoản Facebook của bạn. Sau khi bạn hoàn thành thiết kế các trang Facebook của mình, bạn sẽ cần liên kết các trang Facebook với tài khoản Facebook của mình để các trang Facebook có thể điều hướng được. Xin lưu ý rằng các trang Facebook của bạn sẽ được dựng trên cùng một tài khoản lưu trữ (và có thể truy cập qua cùng bảng điều khiển) như website của bạn. Theo đó, ít nhất một trang trong website của bạn phải được xuất bản trước khi bạn có thể xuất bản trang Facebook của mình.

6. CÁC HẠN CHẾ

TLD. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trang web của bạn sẽ phải tuân theo bất kỳ và tất cả các hạn chế nội dung (hoặc hạn chế khác) dành riêng cho tên miền cấp cao nhất (“TLD”) mà nó được liên kết. Nếu bạn có nhiều tài khoản Trình dựng website, thì chỉ có tài khoản Trình dựng website được liên kết với TLD được đề cập sẽ bị ảnh hưởng bởi các giới hạn đó.

Các trang sắp ra mắt. Trình dựng website cung cấp tùy chọn "Trang sắp ra mắt" cho những khách hàng chưa sẵn sàng xây dựng website của họ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn chọn tùy chọn "Trang sắp ra mắt", bạn sẽ có nhiều lựa chọn kết hợp màu sắc và thiết kế hạn chế hơn so với các tùy chọn có sẵn trong thư viện mẫu Trình dựng website.

Nghĩa vụ duy trì đăng ký. Việc cung cấp Trình dựng wesite phụ thuộc vào gói đăng ký hoạt động của bạn đối với (và thanh toán cho) Trình dựng website. Việc không duy trì gói đăng ký của bạn bất cứ lúc nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt Trình dựng website. Việc thanh toán định kỳ cho gói Trình dựng website của bạn sẽ bắt đầu vào ngày mua. Phí trả cho Trình dựng website không được chuyển sang các tài khoản Trình dựng website khác (hoặc tài khoản GoDaddy khác) với tài khoản ban đầu được liên kết với Trình dựng website vào ngày mua.

Xuất bản tức thời. InstantPage được thiết kế để quảng bá website của bạn trực tiếp trên tên miền của bạn ngay lập tức. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không có khả năng xem trước các lựa chọn thiết kế ban đầu hoặc các thay đổi thiết kế tiếp theo cho trang web của bạn trước khi chúng hoạt động. Theo đó, chúng tôi khuyến khích bạn xem xét cẩn thận (i) nền, (ii) nội dung, (iii) bố cục, (iv) tiện ích và (v) màu sắc cẩn thận ở mỗi bước.

7. TÍCH HỢP VỚI NỀN TẢNG LƯU TRỮ; QUYỀN SỞ HỮU WEBSITE

Các website được tạo bằng cách sử dụng Trình dựng website hay Trang tức thời đều được xây dựng và tích hợp với nền tảng lưu trữ của GoDaddy, mọi cố gắng di chuyển hay chuyển nhượng bất kỳ website nào sang một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác đều vi phạm Thỏa thuận này.

Các website được tạo bằng Trình dựng website hay Trang tức thời đều thuộc về GoDaddy ngoại trừ những nội dung mà bạn cung cấp. Tất cả những website này (bao gồm tất cả các bản sao) đều tuân thủ theo luật bản quyền, thương hiệu, sáng chế và các luật về sở hữu trí tuệ khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. GoDaddy cấp cho bạn một giấy phép không giới hạn trong website cho thời hạn bạn đăng ký gói Trình dựng website của mình. Việc hủy đăng ký gói Trình dựng website vì bất kỳ nguyên nhân nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt cấp phép cho website từ thời điểm đó. Bạn đồng ý ngăn chặn mọi hành động sao chép bất hợp pháp các website được tạo bởi Trình dựng website hoặc Trang tức thời. Thỏa thuận này không cấp quyền hay cấp phép theo bất kỳ bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hay các quyền và giấy phép sở hữu trí tuệ nào khác trừ khi được nêu rõ trong Thỏa thuận này. GoDaddy bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng ở đây.

Bằng việc tải nội dung lên cho website của bạn, bạn cấp cho GoDaddy giấy phép không hạn chế (i) để sử dụng nội dung cho mục đích đưa vào trang web của bạn và (ii) để hiển thị ảnh chụp màn hình của bất kỳ website nào được tạo bằng Trình dựng website trực tuyến, trong các tài liệu tiếp thị, hoặc theo cách khác theo quyết định riêng và tuyệt đối của GoDaddy. Ngoài ra, bạn đại diện và bảo đảm với GoDaddy rằng (a) bạn có tất cả các quyền cần thiết để phân phối nội dung đó, vì bạn là tác giả của nội dung đó và có quyền phân phối nội dung tương tự, hoặc vì bạn có quyền phân phối, giấy phép, sự đồng ý và/hoặc quyền sử dụng phù hợp, bằng văn bản, từ chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu khác của nội dung, và (b) bạn không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Như được sử dụng trong tài liệu này, "nội dung", bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ văn bản, phần mềm, tiện ích, ứng dụng, tập lệnh, mã nguồn, API, hình ảnh, hình minh họa, ảnh chụp, đồ họa, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác (và các nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng có trong đó). Bạn công nhận và đồng ý rằng nội dung bạn tải lên Trình dựng website có thể hiển thị ngay lập tức. Nội dung được cung cấp cũng có thể được lưu trong bộ nhớ đệm tối đa một năm và việc xóa nội dung khỏi Trình dựng website sẽ không xóa các phiên bản đã lưu trong bộ nhớ đệm của nội dung đó.

8. CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM KHÁC CỦA GoDaddy

Trình dựng website có thể chứa truy cập vào các sản phẩm và dịch vụ khác của GoDaddy, ví dụ (i) Email, (ii) Album ảnh và (iii) các sản phẩm SSL của GoDaddy.

Khi bạn mua gói Trình dựng website, sự chấp thuận theo hình thức điện tử của bạn với Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này, cùng với các thỏa thuận ở cấp sản phẩm của bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào của GoDaddy được bao gồm trong gói Trình dựng website, ví dụ như (i)Thỏa thuận về dịch vụ không gian làm việc của GoDaddy, và (ii) Thỏa thuận về thuê bao dịch vụ chứng chỉ SSL của được quy định tại đâyvà được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Các sản phẩm và dịch vụ đi kèm với Trình dựng website có thể được tìm thấy trên trang đích Trình dựng website

Dịch vụ Album ảnh. Album ảnh cho phép bạn (i) tải lên, sắp xếp, chỉnh sửa và tải xuống các hình ảnh và (ii) tải lên và sắp xếp video trong các thư viện công khai, cá nhân hay được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn cũng có thể chia sẻ hình ảnh và video bằng email hoặc đăng lên các blog hay website của họ. Bạn xác nhận và đồng ý rằng tất cả hình ảnh, video, các nội dung khác được tải lên hay hiển thị trong Album ảnh phải tuân thủ các Điều khoản dịch vụ chung.

Dịch vụ không gian thông minh. Dịch vụ Không gian thông minh cho phép bạn cá nhân hóa một trang web. Bạn có thể tùy chỉnh hay thay đổi diện mạo website của Bạn theo cách được cung cấp và cho phép theo những hướng dẫn và Thỏa thuận này. Bạn không được phép thay đổi hay sửa ứng dụng hoặc các nội dung được cung cấp. Bạn cũng đồng ý không sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, biên dịch ngược hay cố gắng tiết lộ mã nguồn. Bạn không được phép kết hợp website với bất kỳ chương trình phần mềm hay ứng dụng nào khác hoặc không được phép tích hợp bất kỳ trình cắm bổ sung hay tăng cường nào khác ngoại trừ những gì được cung cấp. Các nguồn cấp RSS, ứng dụng trò chuyện và API không được phép thay đổi, phân phối hay chia sẻ dưới bất cứ hình thức nào. Các nguồn cấp RSS, ứng dụng trò chuyện và API có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng dịch vụ SmartSpace tuân thủ các điều khoản của Điều khoản dịch vụ chung.

9. CÁC NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ CHUNG; CÁC HẠN CHẾ CỦA FACEBOOK

Ngoài các Nguyên tắc ứng xử chung của Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung, bạn công nhận rõ ràng và đồng ý rằng:

 1. Nếu bạn truy cập Trình thiết kế trang Facebook, bạn sẽ không sử dụng nó để chạy một trang Facebook quảng bá, cung cấp nội dung tham khảo, tạo điều kiện cho, chứa hoặc sử dụng bất cứ thứ gì sau đây:
  • Các nội dung liên quan đến đồ uống có cồn hay buôn bán thuốc lá, đạn dược và/hoặc súng cầm tay;
  • Các nội dung xâm phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, quyền công khai, nhân phẩm hay các quyền sở hữu cá nhân hoặc quyền sở hữu tài sản khác, hoặc các nội dung dối trá, lừa đảo khác;
  • Cờ bạc, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sòng bạc trực tuyến, cá độ thể thao, bingo hay poker;
  • Các hoạt động phi pháp và/hoặc các cuộc thi bất hợp pháp, bán hàng đa cấp, bốc thăm trúng thưởng hay gửi thư dây chuyền (nếu Bạn điều hành, liên quan tới hay tạo điều kiện cho các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mãi hợp pháp khác, Bạn phải tuân thủ các Hướng dẫn khuyến mãi của Facebook đặt tại đây); hoặc
  • Những nội dung thù ghét, đe dọa, bôi xấu hay khiêu dâm, kích động bạo lực hoặc chứa yếu tố khỏa thân hay bạo lực.
 2. Nếu Bạn truy cập vào Trình thiết kế trang Facebook, Bạn phải đảm bảo rằng Bạn sở hữu hoặc có mọi quyền cần thiết để sao chép, hiển thị, phân phối, chuyển giao, nêu ra và thực hiện công khai tất cả các nội dung của hay trong ứng dụng của Bạn với người dùng Facebook ở mọi quốc gia nơi Bạn cung cấp nội dung.

10. HÌNH ẢNH VÀ PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA

Định nghĩa và phạm vi. Là một phần của Trình dựng website và Trang tức thì, bạn có thể được phép sử dụng một số (i) ảnh, hình minh họa hoặc hình ảnh khác nhất định (“Hình ảnh”) và/hoặc (ii) phần mềm, tiện ích hoặc các ứng dụng khác (“Phần mềm”) do các nhà cung cấp bên thứ ba phát triển, sở hữu hoặc cấp phép mà GoDaddy có thể ký hợp đồng theo thời gian. Nếu Hình ảnh/Phần mềm được kèm theo hoặc yêu cầu đồng ý với một thỏa thuận cấp phép từ nhà cung cấp bên thứ ba, thì việc sử dụng Hình ảnh/Phần mềm của bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép đó, ngoài (không thay thế của) các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Các điều khoản và điều kiện áp dụng cho tất cả Hình ảnh/Phần mềm. Bạn xác nhận và đồng ý rằng (i) các Hình ảnh/Phần mềm không được bán hoặc phân phối tới bạn và bạn chỉ đơn thuần sử dụng chúng như một phần của Trình dựng website hay InstantPage; (ii) bạn có thể không gỡ bỏ, thay đổi, che đậy bất cứ bản quyền, thương hiệu nào hoặc những quyền sở hữu khác bao gồm trong những Hình ảnh/Phần mềm này; và (iii) bạn có thể không thay đổi, đảo ngược, biên dịch lại, tháo rời, biên dịch ngược, tạo ra các việc bắt nguồn từ hoặc cố gắng truy xuất mã nguồn từ các Hình ảnh/Phần mềm.

GoDaddy có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho nhà cung cấp là bên thứ ba khi được yêu cầu để cung cấp Hình ảnh/Phần mềm của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn tên miền liên kết với Trình dựng website hay Trang tức thời. GoDaddy bảo lưu quyền thay đổi, bổ sung hay ngừng cung cấp Hình ảnh/Phần mềm bất cứ lúc nào và bạn được coi là đồng ý hợp tác trong việc thực hiện các bước cần thiết có liên quan.

GoDaddy không chịu trách nhiệm hay bảo đảm về bất kỳ Hình ảnh/Phần mềm nào của bên thứ ba được cung cấp cùng với Trình dựng website hay Trang tức thời và tuyệt đối từ chối mọi nghĩa vụ pháp lý hay trách nhiệm nào liên quan đến các vấn đề tương tự.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho GoDaddy khỏi và chống lại bất kỳ và tất cả các yêu cầu áp đặt theo hoặc phát sinh bởi GoDaddy trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc sử dụng sai Hình ảnh/Phần mềm của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các nhà cung cấp Hình ảnh/Phần mềm của bên thứ ba là những người thụ hưởng bên thứ ba cho Thỏa thuận này cho các mục đích thực thi quyền của họ theo Thỏa thuận này.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Fotolia. Bạn xác nhận và đồng ý với các Điều khoản và điều kiện sử dụng của Fotolia được quy định tại đây, những Điều khoản và điều kiện này được kết hợp bằng cách tham chiếu trong tài liệu này.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho MapQuest. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không (i) ghì, lưu, nén, cất giữ, tạo một cơ sở dữ liệu của hoặc sao chép theo bất kỳ cách nào khác mọi bản đồ và/hoặc hướng dẫn chỉ đường (hoặc bất kỳ phần nào) ngoại trừ trường hợp cần thiết phải sử dụng bản đồ và/hoặc hướng dẫn chỉ đường để xem và in trên cơ sở tạm thời; (ii) cấp phép lại, cho thuê, chỉ định, phân phối, đóng gói lại, ghi lại thương hiệu hay chuyển nhượng hoặc công khai bất kỳ một bản đồ và/hoặc hướng dẫn chỉ đường nào cho bên thứ ba; hay (iii) gây ra, trợ giúp hay cho phép bên thứ ba làm bất cứ việc gì nói trên.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho eBay. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ tuân thủ Thỏa thuận cấp phép API & Chương trình dành cho nhà phát triển eBay có ở đây, được kết hợp bằng cách tham chiếu trong tài liệu này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng eBay sở hữu tất cả các quyền trong tài sản trí tuệ của Chương trình dành cho nhà phát triển như được mô tả trong Thỏa thuận cấp phép API & Chương trình dành cho nhà phát triển.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho AddThis. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc sử dụng AddThis của bạn phải tuân thủ các điều khoản dịch vụ được quy định tại đây và chính sách về quyền riêng tư của AddThis được quy định tại đây, được bao gồm trong đây thông qua đề cập.

Áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung cho Google My Business. Bạn xác nhận và đồng ý sử dụng Google Maps theo các điều khoản dịch vụ có tại đây. Các tài khoản này cũng được đưa vào phần tài liệu tham khảo.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Quảng bá. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng tiện ích Quảng bá, bạn phải tuân theo Điều khoản dịch vụ của dịch vụ Quảng bá có tại đây , được kết hợp vào đây bằng cách tham chiếu trong tài liệu này.

Điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho Mapbox. Bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Mapbox phải tuân theo các điều khoản dịch vụ quy định tại đây, được kết hợp trong đây thông qua đề cập.

11. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

12. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.

Bản quyền © 2003-2019 GoDaddy Mọi quyền được bảo lưu.