GoDaddy

THỎA THUẬN DỊCH VỤ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

Sửa đổi lần gần đây nhất: Ngày 4 tháng 4 năm 2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Email Chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp nhiều Dịch vụ khác nhau trong bộ sản phẩm Email chuyên nghiệp, bao gồm Email và Lịch trực tuyến. Bạn có thể mua các Dịch vụ này và đôi khi một số dịch vụ được tặng miễn phí khi mua các sản phẩm khác.

Không gian làm việc. Chúng tôi cung cấp nhiều Dịch vụ trong bộ sản phẩm Không gian làm việc của chúng tôi, bao gồm Email, Lưu trữ trực tuyến và Lịch trực tuyến. Bạn có thể mua tất cả các Dịch vụ này dưới dạng các sản phẩm độc lập và đôi khi một số sản phẩm được tặng miễn phí khi mua các sản phẩm khác.

2. CHẤM DỨT TÀI KHOẢN; GIỚI HẠN

Dịch vụ miễn phí. Dịch vụ miễn phí có thể cung cấp ít tính năng hơn dịch vụ có tính phí. Dù bạn thanh toán để sử dụng dịch vụ hay nhận Dịch vụ miễn phí, việc sử dụng mỗi Sản phẩm của bạn đều phải tuân theo các điều khoản chung của Thỏa thuận này và điều khoản cụ thể đối với bất kỳ Dịch vụ nào bạn sử dụng.

Công cụ không gian làm việc dành cho máy tính để bàn. Để tận dụng được chức năng nâng cao của Email trong không gian làm việc và Lịch trực tuyến, và chức năng đầy đủ của dịch vụ Lưu trữ trực tuyến, khi được truy cập từ các ứng dụng dựa trên web, bạn sẽ cần phải tải Công cụ không gian làm việc dành cho máy tính để bàn ("WDT"). WDT sẽ không tự động cài đặt trên máy tính của bạn và chỉ được cung cấp để bạn tiện sử dụng. Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm về WDT và từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý liên quan. Ngoài ra, chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa, thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ khía cạnh nào của WDT tại bất kỳ thời điểm nào.

Sử dụng quá mức tài khoản Nếu việc sử dụng tài khoản của bạn cho bất kỳ Dịch vụ nào vượt quá giới hạn dành riêng cho gói của bạn, bạn phải (i) nâng cấp lên gói đáp ứng đủ mức sử dụng tài khoản của bạn hoặc (ii) giảm mức sử dụng tài khoản để mức sử dụng nằm trong ngưỡng của gói của bạn. Nếu bạn không thực hiện một trong hai hành động này, chúng tôi có quyền (a) tính phí sử dụng bổ sung đối với tài khoản của bạn hoặc (b) chấm dứt tài khoản của bạn. Các quyết định về mức sử dụng tài khoản sẽ hoàn toàn do chúng tôi quyết định. Trừ khi có quy định khác, các khoản phân bổ hàng tháng không sử dụng đến sẽ không được tích lũy hoặc chuyển từ tháng này sang tháng khác.

Lưu giữ dữ liệu. Dịch vụ không dành cho mục đích lưu trữ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì các bản sao dự phòng độc lập của các email, tệp, danh sách phân phối và nội dung khác của bạn. Chúng tôi tuyệt đối từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với mọi sự mất mát, hư hỏng hoặc sự phá hủy của các email, tệp, danh sách phân phối hoặc bất kỳ nội dung nào khác.

Các hạn chế khác. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào để (i) gửi email khối lượng lớn, hàng loạt, (ii) lưu trữ tệp âm thanh hoặc video (hoặc các tệp hoặc phương tiện lớn khác không dành cho việc gửi email), (iii) sao lưu một tài khoản lưu trữ hoặc (iv) bất kỳ việc sử dụng nào khác vi phạm chính sách của chúng tôi, mà đôi khi có thể được cập nhật. Chúng tôi có thể chặn, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ Dịch vụ nào nếu bạn hoặc tài khoản của bạn vi phạm Thỏa thuận này.

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO DỊCH VỤ EMAIL CHUYÊN NGHIỆP VÀ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

Dịch vụ cốt lõi. Dịch vụ Email của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng gửi và nhận thư điện tử qua Internet bằng địa chỉ email cá nhân được liên kết với tên miền của bạn. Để sử dụng Dịch vụ email của chúng tôi, bạn phải (i) đăng ký một tên miền, (ii) cung cấp tất cả các thiết bị cần thiết để thiết lập kết nối với Internet và (iii) cung cấp kết nối của bạn với Internet.

Các giới hạn về gói. Bạn công nhận và đồng ý rằng Email được cung cấp theo các gói khác nhau hoặc giới hạn khác nhau. Các giới hạn gói này được trình bày trên trang đích Email hoặc trên Trang này và có thể liên quan đến (i) số lượng người nhận được phép cho mỗi email, (ii) số lượng email được phép mỗi ngày, (iii) kích thước của mỗi email và/hoặc tệp đính kèm, (iv) số lượng liên hệ được phép trên mỗi danh sách địa chỉ dùng chung, (v) số lượng liên hệ được phép trên mỗi danh sách phân phối, (vi) số lượng email được phép mỗi phút, (vii) số lượng các thiết bị được phép cho mỗi tài khoản hoặc (viii) các mục khác mà chúng tôi có thể chỉ định.

Chống thư rác và virus. Dịch vụ Email của chúng tôi bao gồm chức năng chống thư rác và virus. Tất cả email được gửi đến và từ địa chỉ email của bạn sẽ tự động được quét để hỗ trợ việc ngăn chặn thư rác và/hoặc virus được truyền đến và từ chương trình email và hệ thống máy tính của bạn, và bạn không thể tắt hoặc định cấu hình tính năng này. Bạn công nhận và đồng ý rằng tính năng chống thư rác và virus của chúng tôi không được đảm bảo hiệu quả một trăm phần trăm (100%) hoặc không có lỗi và có thể xóa các email và/hoặc tệp đính kèm mà bạn muốn gửi hoặc nhận hoặc cho phép truyền thư rác và/hoặc virus đến và từ chương trình email và hệ thống máy tính của bạn. Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về tính năng chống thư rác và virus của chúng tôi, việc bạn không gửi hoặc nhận được bất kỳ email và/hoặc tệp đính kèm nào là kết quả của tính năng này, hoặc truyền thư rác và/hoặc virus đến và từ chương trình email và hệ thống máy tính của bạn.

Bạn công nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng phần mềm tuân thủ (các) thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp bên thứ ba. Ngoài ra, nếu phần mềm được kèm theo hoặc yêu cầu đồng ý với thỏa thuận cấp phép hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp bên thứ ba, thì việc bạn sử dụng phần mềm phải tuân theo thỏa thuận cấp phép hoặc dịch vụ đó. Bạn không được tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào đi kèm hoặc yêu cầu đồng ý với thỏa thuận dịch vụ hoặc giấy phép từ nhà cung cấp bên thứ ba trừ khi bạn đồng ý trước các điều khoản và điều kiện của dịch vụ hoặc thỏa thuận cấp phép đó.

Bạn không được xóa, sửa đổi hoặc làm mờ bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu nào có trong hoặc trên phần mềm. Bạn không được thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tách rời phần mềm, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi những hoạt động được phép rõ ràng theo luật. Bạn không được sử dụng Phần mềm trong bất kỳ ứng dụng hoặc tình huống nào mà Lỗi phần mềm có thể dẫn đến tử vong hoặc thương tích thân thể nghiêm trọng cho bất kỳ người nào hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng về thể chất hoặc môi trường.

Chúng tôi và các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi không cam đoan hay bảo đảm về bất kỳ Phần mềm của bên thứ ba nào được cung cấp liên quan đến Dịch vụ, và tuyệt đối từ chối mọi trách nhiệm, thiệt hại, cho dù trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc trách nhiệm liên quan. Chúng tôi, không phải nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Phần mềm.

Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ tự động thêm bản ghi SRV vào DNS của bạn nếu tên miền của bạn được đăng ký qua GoDaddy. Bạn có thể xóa bản ghi SRV thông qua bảng điều khiển DNS. Bản ghi SRV có thể bị xóa khi địa chỉ email cuối cùng liên kết với tên miền bị xóa hoặc khi tên miền được chuyển nhượng.

4. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO DỊCH VỤ LƯU TRỮ TRỰC TUYẾN CỦA KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

Dịch vụ cốt lõi. Lưu trữ trực tuyến là một hệ thống lưu trữ tệp trực tuyến cho phép bạn lưu trữ và chia sẻ tệp qua Internet mà không phải (i) sử dụng ổ cứng gắn trong hoặc ngoài hoặc (ii) gửi các tệp lớn. Ngoài ra, dịch vụ Lưu trữ trực tuyến cho phép bạn truy cập các tệp của mình từ bất kỳ thiết bị nào có quyền truy cập Internet (ví dụ: máy tính làm việc, máy tính gia đình, thiết bị di động, v.v.).

Các giới hạn về gói. Bạn công nhận và đồng ý rằng dịch vụ Lưu trữ trực tuyến được cung cấp theo các gói khác nhau hoặc giới hạn khác nhau. Các giới hạn này của gói được trình bày trên trang đích dịch vụ Lưu trữ trực tuyến của Trang này và có thể liên quan đến (i) dung lượng lưu trữ đã mua và (ii) số lượng tệp có thể được lưu trữ và chia sẻ. Ngoài các giới hạn đặt ra trên trang đích, bạn bị giới hạn ở 50.000 thư mục và bạn không được lưu trữ nhiều hơn 100.000 tệp trong một danh mục hoặc thư mục. Trong trường hợp bạn vượt quá các giới hạn này, chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn cho đến khi bạn tuân thủ các giới hạn.

Tài khoản dùng thử. Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp các bản dùng thử miễn phí dịch vụ Lưu trữ trực tuyến ("Tài khoản dùng thử") với mục đích cho phép bạn dùng thử Dịch vụ trước khi trả phí. Bạn đồng ý rằng bạn bị giới hạn ở (1) tài khoản dùng thử trong ba mươi (30) ngày. Khi hết hạn, bạn sẽ không có quyền truy cập vào Tài khoản dùng thử của mình. Để tiếp tục sử dụng dịch vụ Lưu trữ trực tuyến, bạn phải chuyển đổi sang tài khoản trả phí trước khi Tài khoản dùng thử hết hạn hoặc trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi hết hạn dùng thử, sau thời gian đó chúng tôi có quyền xóa Tài khoản dùng thử và xóa mọi dữ liệu khách hàng liên kết với tài khoản đó mà không cần thông báo trước. Chúng tôi tuyệt đối từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chúng tôi xóa thông tin tài khoản và dữ liệu khách hàng của bạn. Chúng tôi có quyền chấm dứt Tài khoản dùng thử bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Không dành cho nội dung website có lưu lượng cao. Mặc dù dịch vụ Lưu trữ Trực tuyến cung cấp cho bạn khả năng chia sẻ tệp qua các liên kết công khai, nhưng dịch vụ này không được thiết kế cho mục đích lưu trữ nội dung website có lưu lượng truy cập cao. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng dịch vụ Lưu trữ trực tuyến (i) để lưu trữ nội dung website có lưu lượng truy cập cao (như được xác định theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi), hoặc (ii) cho bất kỳ việc sử dụng nào khác vi phạm chính sách của chúng tôi, như có thể được cập nhật theo thời gian.

Bảo mật. Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng các tệp được bảo vệ bằng mật khẩu và các thư mục tệp chỉ an toàn khi bạn giữ chúng an toàn. Mặc dù dịch vụ Lưu trữ trực tuyến cung cấp khả năng chỉ định các tệp và thư mục tệp được chia sẻ công khai dưới dạng được bảo vệ bằng mật khẩu (tức là chỉ những người mà bạn chia sẻ mật khẩu mới có thể xem) nhưng bạn có trách nhiệm mã hóa mật khẩu hoặc bảo vệ các liên kết đến các tệp và thư mục đó. Nếu bạn không làm như vậy, người khác có thể truy cập các tệp và thư mục được bảo vệ bằng mật khẩu đó thông qua các liên kết công khai. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên tài khoản của mình, cho dù bạn có ủy quyền hay không, và bạn phải bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu tài khoản của bạn. Chúng tôi tuyệt đối từ chối mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc truy cập trái phép nào vào tài khoản hoặc tệp hoặc thư mục tệp của bạn.

5. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO LỊCH TRỰC TUYẾN CỦA KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

Dịch vụ cốt lõi. Lịch trực tuyến cung cấp cho bạn các dịch vụ lịch phù hợp cho cả người dùng đơn lẻ và nhiều người dùng, trong môi trường gia đình và cơ quan. Nhìn chung, Lịch trực tuyến cho phép bạn (i) tạo và duy trì lịch cá nhân và nhóm, (ii) lên lịch các sự kiện và mời người khác tham gia các sự kiện, (iii) kiểm tra tình trạng rảnh/bận của người dùng, (iv) lên lịch các tài nguyên dùng chung, như phòng hội thảo và đường hội nghị truyền hình, (v) đính kèm tệp vào các sự kiện đã lên lịch và (vi) quản lý và chia sẻ nhiệm vụ.

Các giới hạn về gói. Bạn công nhận và đồng ý rằng dịch vụ Lịch trực tuyến được cung cấp theo các gói khác nhau hoặc giới hạn khác nhau. Các giới hạn gói này được trình bày trên trang đích Lịch trực tuyến và có thể liên quan đến số lượng người dùng.

Giao thức CalDAV. Xin lưu ý rằng Lịch trực tuyến có thể sử dụng được qua giao thức CalDAV. Theo đó, nếu giao thức CalDAV không có nguồn gốc từ Ứng dụng khách bên thứ ba, như được định nghĩa dưới đây, thì bạn sẽ cần cài đặt ứng dụng hỗ trợ CalDAV để sử dụng tính năng này. Nếu không có ứng dụng nào như vậy cho Ứng dụng bên thứ ba của bạn, thì bạn sẽ không thể đồng bộ hóa Lịch trực tuyến trên các nền tảng.

6. HÌNH ẢNH VÀ PHẦN MỀM CỦA BÊN THỨ BA

Các dịch vụ của chúng tôi tương thích với ứng dụng khác của bên thứ ba như Microsoft Outlook® và FileZilla, và các ứng dụng của bên thứ ba trên các hệ điều hành di động, chẳng hạn như iPhone® và Droid® (gọi là “Ứng dụng bên thứ ba”).

Đã sửa đổi: 04/04/2019
Bản quyền © 2012-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.