122.913 ₫ .com

Sở hữu miền đầu tiên với giá 122.913 ₫! Giới hạn 1 miền/khách hàng. Bạn tìm nhiều miền? Còn rất nhiều chiết khấu - hãy xem giỏ để biết giá cuối cùng.

Miền phổ biến nhất trên thế giới

Hàng triệu tên miền đã được mua. Sở hữu tên miền của bạn từ GoDaddy ngay hôm nay.

  • Tiết kiệm lớn so với các nhà đăng ký khác.

  • Nhóm hỗ trợ đạt giải thưởng sẵn sàng giúp bạn xây dựng sự hiện diện trực tuyến.

  • Được gần 19 triệu khách hàng tin cậy, nhiều hơn bất kỳ nhà đăng ký nào khác.

Tiến lên cùng GoDaddy

Nếu bạn có câu hỏi về miền, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn.