32.913 ₫ .com

Sở hữu miền đầu tiên với giá 32.913 ₫! Giới hạn 1 miền/khách hàng. Bạn tìm nhiều miền? Còn rất nhiều chiết khấu - hãy xem giỏ để biết giá cuối cùng.

Miền phổ biến nhất trên thế giới

Hàng triệu tên miền đã được mua. Sở hữu tên miền của bạn từ GoDaddy ngay hôm nay.

  1. Tiết kiệm lớn so với các nhà đăng ký khác.
  2. Bộ phận hỗ trợ giành giải thưởng để giúp bạn tạo lập doanh nghiệp trực tuyến.
  3. Được tin cậy bởi 18 triệu khách hàng, nhiều hơn bất kỳ nhà đăng ký nào khác.

Tiến lên với GoDaddy.

Nếu bạn có câu hỏi về miền, chúng tôi sẵn sàng giúp bạn.