Phần thưởng Pro

Tiết kiệm tiền với
sản phẩm mà bạn cần.
Giảm giá cho tất cả các sản phẩm mới và nhận điểm tín dụng trong cửa hàng mỗi khi bạn hoặc khách hàng của bạn mua sản phẩm mới. Đây mới là những phần thưởng giá trị.
Càng tiêu nhiều, càng tiết kiệm.
Khi mua sản phẩm cho khách hàng và cho chính mình, bạn sẽ nhận được 5%-10% điểm tín dụng trong cửa hàng để tính vào các lần mua sau này, tùy thuộc vào việc bạn đang ở cấp nào. Tiêu tiền có thể giúp bạn tiết kiệm không? Chắc chắn rồi.

Phần thưởng Pro có hai mức:

Lợi ích

Chuyên nghiệp

Pro Plus

Khả năng đủ điều kiện
Khả năng đủ điều kiện
-
2.500 điểm hoặc 11.627.907 ₫ khi mua gói hàng năm*
Giảm giá Pro
Giảm giá Pro
30%
30%
Điểm tín dụng trong cửa hàng
Điểm tín dụng trong cửa hàng
5%
10%
Công cụ Pro
Công cụ Pro
Cộng đồng
Cộng đồng
Phù hiệu
Phù hiệu

Tham gia chương trình GoDaddy Pro miễn phí và bạn sẽ nhận được...

Câu hỏi thường gặp

Tôi có được nhận điểm cho các giao dịch mua gia hạn không?

Không, Phần thưởng Pro chỉ thưởng điểm cho các giao dịch mua mới.

Có áp dụng giới hạn cho các sản phẩm đủ điều kiện để được tích lũy điểm không?

Không có giới hạn – chúng tôi thưởng điểm trên tất cả các giao dịch mua sản phẩm mới.

Tôi có thể sử dụng điểm Phần thưởng của mình để mua bất kỳ sản phẩm nào không?

Tất nhiên là được. Miền, dịch vụ lưu trữ, bảo mật, công cụ tiếp thị -- Bạn có thể đổi điểm Phần thưởng Pro để mua bất kỳ sản phẩm mới nào. Sử dụng cho website của chính bạn, cho website của khách hàng hoặc để thử nghiệm công nghệ mới.

Khi tôi bình luận trong cộng đồng, mọi người có biết tôi là chuyên gia không?

Có, bạn có thể yêu cầu một phù hiệu đặc biệt gắn với tên của bạn để mọi người biết bạn là một chuyên gia.

GoDaddy quảng bá cho những sự kiện ngành nào?

Chúng tôi thường trợ giúp các chuyên gia đến dự các WordCamp tại địa phương hoặc World Hosting Days. Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều hội thảo và buổi triển lãm khác.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm đối với sản phẩm
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.