Tôi có thể tìm mã gia hạn của GoDaddy ở đâu?

Câu trả lời ngắn gọn nhất là bạn không thể tìm thấy mã gia hạn có hiệu lực của GoDaddy ở bất kỳ đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có mã, nếu bạn biết cách thức hoạt động của chúng.