Trình kiểm tra SSL miễn phí Website của tôi có đang bảo vệ dữ liệu của khách hàng một cách an toàn không?

Tìm hình ổ khóa chứng nhận SSL – cấp độ bảo vệ dữ liệu website cao nhất. Thực hiện kiểm tra bằng Trình kiểm tra SSL để biết kết quả.

Quét

Trang này được gắn cờ là Không bảo mật

Không tìm thấy chứng nhận.

Đăng ký SSL

Trang này được gắn cờ là Không bảo mật

Chứng nhận không hợp lệ.

Gọi để được trợ giúp: (0284) 458 1371

Lỗi

Không tìm thấy trang.

Hãy kiểm tra địa chỉ của trang.

Lỗi

Không thể phân giải.

Hãy thử lại. Ví dụ: gọi (0284) 458 1371.

Chạy kiểm tra chứng nhận SSL. Miễn phí. Và rất hữu ích.

Sử dụng trình kiểm tra SSL, một công cụ trực tuyến của GoDaddy, để nhanh chóng tìm hiểu về trang của bạn – hoặc các trang mà bạn truy cập – xem liệu trang đã được cài đặt Chứng nhận SSL chưa. Nếu chưa, và bạn muốn ngăn tin tặc xâm nhập dữ liệu của mình và dữ liệu của khách hàng, thì bạn đã đến đúng nơi.

Tại sao tôi nên chạy kiểm tra Chứng nhận SSL trên trang của mình?
none

Có rất nhiều lý do. Trước tiên, chứng nhận SSL – hay TLS (Bảo mật tầng giao vận) – tạo một kết nối an toàn cho khách hàng của bạn để duyệt xem, mua sản phẩm hoặc dịch vụ, và chia sẻ thông tin một cách an toàn với bạn trên mạng. Vì vậy, việc chạy kiểm tra chứng nhận SSL – và sở hữu chứng nhận SSL phù hợp – có thể làm tăng độ tin cậy và tín nhiệm cho doanh nghiệp của bạn. Chứng nhận này cho khách truy cập biết rằng doanh nghiệp của bạn là chính thống và bảo mật.

Thứ hai, chứng nhận này là biểu tượng cho khách truy cập của bạn thấy rằng họ đang làm việc với người quan tâm đến việc duy trì một website an toàn, bảo mật và có trách nhiệm.

Và thứ ba, điều này rất quan trọng: Chứng nhận SSL đảm bảo rằng trang của bạn sẽ không có cảnh báo "Không bảo mật" – hiển thị trên các trình duyệt như Chrome, Firefox và Safari – mà có thể khiến khách hàng của bạn bỏ đi.

Hiểu rõ chứng nhận SSL.

Để hiểu rõ hơn về việc kiểm tra chứng nhận SSL của chúng tôi, sau đây là thông tin mô tả: Khi bạn nhập URL của một trang, trạng thái của trang sẽ được truy xuất và thuộc về một trong bốn trạng thái sau:

Bảo mậtTrang này bảo mật
đến hết 23/06/2021

URL không hợp lệLỗi
Không thể phân giải.

Không bảo mật

(Không có chứng nhận)


Trang này được gắn cờ là Không bảo mật
Không tìm thấy chứng nhận.

Không bảo mật

(Chứng nhận không hợp lệ)


Trang này được gắn cờ là Không bảo mật
Chứng nhận không hợp lệ.

Bước tiếp theo: Biết các cấp xác thực của chứng nhận SSL.

Xác thực miền (DV)
  • Phù hợp nhất cho các blog và website mạng xã hội.

  • Xác thực quyền sở hữu miền.

  • Hiển thị ổ khóa bảo mật.

Xác thực tổ chức (OV)
  • Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.

  • Xác thực quyền sở hữu miền và tổ chức.

  • Hiển thị ổ khóa bảo mật.

Xác thực mở rộng (EV)
  • Phù hợp nhất cho các trang thương mại điện tử.

  • Xác thực quyền sở hữu miền và cấp xác thực doanh nghiệp cao nhất.

  • Hiển thị ổ khóa bảo mật, tên công ty và thanh màu xanh.

OK, đó là thông tin về việc kiểm tra chứng nhận SSL.

Bây giờ, hãy tìm mua chứng nhận SSL phù hợp để cài đặt hoặc để chúng tôi giúp bạn với Dịch vụ SSL được quản lý. Chúng tôi sẽ cài đặt chứng nhận SSL, sửa lỗi chuyển hướng và gia hạn chứng nhận của bạn trước khi hết hạn.