Tên miền .ca

Kết nối với người mua hàng Canada

Hiện đã có! Với giá từ

395.116 ₫ 255.581 ₫/năm đầu tiên

ca-certified-registrar-en

Miền này có chữ Canada được viết trên đó.

Không gì thể hiện tính chất Canada bằng một địa chỉ email và website có phần mở rộng miền .ca! .ca là một Miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) dành cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức ở Canada.

  • Doanh nghiệp. Trao đổi trực tiếp với người Canada bằng tên miền mà họ dễ nhận ra và tin tưởng. Hoặc bảo vệ thương hiệu bằng việc đăng ký phiên bản .ca cho trang .com của bạn.
  • Cá nhân. Tạo một địa chỉ email yêu nước hoặc triển khai một website với sự tinh tế của người Canada.
  • Không vì mục đích lợi nhuận. Vươn xa với một địa chỉ website có thể giúp nhận dạng tổ chức của bạn với những giá trị Canada.
  • Khách hàng nói tiếng Pháp. Nay đã có - Giao tiếp với khách hàng bằng ngôn ngữ bản địa của họ với IDN bằng tiếng Pháp cho miền .ca

Cách đăng ký miền .ca

  • Kiểm tra tính khả dụng của tên miền .ca bằng cách gõ tên bạn muốn vào hộp tìm kiếm ở trên.

  • Lựa chọn một tên miền từ các lựa chọn sẵn có.

  • Nêu cụ thể ngôn ngữ ưu tiên của bạn, tên người đăng ký và loại pháp nhân. Đọc và đồng ý với Thỏa thuận của Nhà đăng ký Internet Canada (CIRA).

  • Hoàn tất đăng ký của bạn.**

  • Nếu bạn không đồng ý với thỏa thuận của CIRA trong quá trình đăng ký, bạn sẽ nhận được một email chuyển hướng đến trang www.Cira.ca để bạn xác nhận các thông tin về người đăng ký của mình (chỉ dành cho người đăng ký mới).

  • Sau khi tài khoản của bạn được CIRA phê duyệt, bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản của tôi>Sản phẩm của tôi trên GoDaddy để sử dụng tên miền .ca mới.

Miền .ca có thể sử dụng cho các công dân Canada và các doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng tại Canada. Xem danh sách hợp lệ

Dịch vụ đi kèm miễn phí

Trang cho thuê
Kiểm soát toàn bộ DNS
Cảnh báo trạng thái
Chuyển tiếp & ngụy trang miền
Thay đổi đăng ký
Khóa miền
Hướng dẫn cho người mới bắt đầu
** Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm
Logo và dấu của bên thứ ba đã được họ đăng ký thương hiệu. Mọi quyền được bảo lưu.