Tên miền .gen.in

Bạn có thể sử dụng tùy ý với miền .gen.in.

Hiện đã có! Bắt đầu với giá
232.326 ₫ 209.070 ₫/năm đầu tiên
khi bạn đăng ký cho tối thiểu 1 năm. Các năm tiếp theo 232.326 ₫

Miền dành cho mọi thứ về Ấn Độ.

Có rất nhiều miền có mục đích chung, nhưng nếu bạn muốn một miền vừa cho mọi thứ và vừa riêng cho một điều đặc biệt, thì .gen.in là mục tiêu của bạn. Phần .gen là viết tắt của từ “general” (chung), nghĩa là mọi thứ đều có thể kết hợp được. Nhưng đưa .in vào — mã quốc gia chính thức của Ấn Độ — thì bạn có một tên miền không những cho bất kỳ điều gì bạn muốn, mà còn riêng cho một khu vực địa lý. .gen.in có phải là lựa chọn hoàn hảo cho danh nghiệp bạn hay không? Nếu bạn hoạt động tại hoặc có mối liên hệ với quốc gia Ấn Độ, thì câu trả lời là Có.