Tên miền .net.co

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn với miền .net.co.

Hiện đã có! Bắt đầu với giá
464.884 ₫/năm

Miền cho bạn lựa chọn

Miền .co có hai ý nghĩa: Trước tiên, đây là mã quốc gia cho Columbia. Nhưng đây cũng là một trong những miền hấp dẫn nhất trên thị trường và thường dùng cho các công ty. Vậy .net.co phù hợp cho những ai? Giả sử như doanh nghiệp của bạn xây dựng hệ thống mạng cho các công ty khác. Miền .net.co sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Hoặc nếu bạn có thể chuyển sang hướng mã quốc gia nếu bạn vận hành một công ty mạng tại Columbia. Và nếu bạn có một tên công ty hấp dẫn kết thúc bằng "net", thì bạn cũng có thể làm nổi bật tên miền với .net.co. Vấn đề là đó là miền có nhiều lựa chọn, và tất cả chúng ta đều thích có sự lựa chọn.