Tên miền .org.ag

Đưa tổ chức của bạn đến quần đảo này với miền .org.ag.

Hiện đã có! Bắt đầu với giá
2.325.349 ₫/năm

Miền địa phương hóa với các lựa chọn quốc tế.

Nếu bạn là một tổ chức đóng tại Antigua và Barbados, thì miền org.ag sẽ rất hữu ích. Miền này kết hợp sự nhận biết của .org và tính địa phương của .ag. Nhưng nếu bạn ở Đức thì sao? Hóa ra nếu công ty bạn sử dụng từ "Aktiengesellschaft" trong tên của mình, thi bạn cũng có thể đăng ký miền org.ag. Và nếu bạn là một tổ chức của Đức và sử dụng "Aktiengesellschaft" trong tên của mình và bạn ở Antigua hoặc Barbados thì sao? Vậy thì đó là một sự hoàn hảo.