Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Tên miền .org.cn

Hiện thực hóa ý tưởng của bạn với miền .org.cn.

Hiện đã có! Bắt đầu với giá
232.326 ₫ 162.558 ₫/năm đầu tiên
khi bạn đăng ký cho tối thiểu 1 năm. Các năm tiếp theo 232.326 ₫

Đưa tổ chức phi lợi nhuận của bạn ra trước thị trường Trung Quốc.

Bạn có muốn tổ chức của mình có mặt ở Trung Quốc không? Bạn nên. Trung Quốc là một thị trường rộng lớn và những miền phục vụ cho thị trường này sẽ được chú ý hơn. Miền .org.cn có thể chính là giải pháp cho công ty bạn. Về mặt cơ bản, miền .org cho mọi người thấy rằng bạn là một tổ chức phi lợi nhuận và .cn là miền dành cho Trung Quốc. Đặt hai yếu tố này cùng nhau với .org.cn sẽ mang đến cho tổ chức phi lợi nhuận của bạn cái nhìn toàn cầu, cho dù đặt tại Trung Quốc hay chỉ muốn bản địa hóa cho thị trường Trung Quốc. Đó là miền “một mũi tên trúng hai đích”. Và giống như bất kỳ thỏa thuận “hai lấy một” nào, thì .org.cn đều đáng giá.