Tên miền .org

Xây dựng niềm tin với miền nổi tiếng và được coi trọng này

Hiện đã có! Với giá từ

452.913 ₫ 192.913 ₫/năm đầu tiên

org-logo-02-v01

Nâng cao nhận thức. Quảng bá mục đích của bạn. Truyền cảm hứng hỗ trợ.

Với .org,tổ chức của bạn gắn liền với tiếng tăm đã được gây dựng về lòng tin và sự chính trực. Một trong những miền cấp cao nhất (TLD) đầu tiên, tên miền .org đã trở thành lựa chọn đăng ký cho các tổ chức chuyên phục vụ lợi ích công cộng. Ngày nay, .org được coi là một trong những miền đáng tin cậy nhất trên Internet.
Nếu tổ chức của bạn là một tổ chức phi thương mại — phi lợi nhuận, quỹ, tổ chức văn hóa, tổ chức tôn giáo, và nhiều hơn nữa — mọi người sẽ mong tìm thấy bạn trong cộng đồng .org. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thương mại cũng được hưởng lợi; miền .org vừa cho bạn sự tín nhiệm cho một tổ chức từ thiện mà lại vẫn bảo vệ được thương hiệu của bạn.

.org có thể làm gì?

Gây dựng lòng tin. .org truyền đạt sự tín nhiệm. Đây là miền mà mọi người tham gia chủ yếu liên quan đến các tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận khác.

Cung cấp các thông tin giá trị, có chủ đích tốt. Các website .org được biết đến là các trang chứa những thông tin giá trị, không định kiến.

Cải thiện việc gây quỹ. Sở hữu trang có phần mở rộng .org được xem là phương án gây quỹ trực tuyến tốt nhất.

Giúp bạn tìm đến đúng đối tượng: Đại đa số người dùng Internet đều gắn liền tên tuổi miền .org với các tổ chức phi lợi nhuận và mục đích nhân đạo.

Dịch vụ đi kèm miễn phí

Trang cho thuê
Kiểm soát toàn bộ DNS
Cảnh báo trạng thái
Chuyển tiếp & ngụy trang miền
Thay đổi đăng ký
Khóa miền
Hướng dẫn bắt đầu
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.