Tên miền .org.ru

Hoạt động tại Nga với miền .org.ru.

Hiện đã có! Bắt đầu với giá
348.605 ₫/năm

Một miền cần thiết cho các tổ chức tại Nga.

Mọi người đều nghe về miền .org. Đó là một trong những phần mở rộng đầu tiên, và vì nó là từ viết tắt của “Organization” (tổ chức), nên miền này sẽ phù hợp cho hàng triệu doanh nghiệp trên toàn thế giới. Bây giờ, nếu bạn thêm đuôi .ru thì miền đó sẽ hoạt động như thế nào? Đơn giản. Do .ru là từ viết tắt của Russia (Nga) và chúng ta đã biết về .org, do đó .org.ru là ngôi nhà cho các tổ chức đóng tại hoặc có giao dịch với Nga. Và nếu công ty của bạn thuộc danh mục đó thì việc sở hữu miền này rất hữu ích.