Tên miền .site

.site có thể là bất cứ điều gì bạn muốn.

Hiện đã có! Với giá từ

912.777 ₫ 26.413 ₫/năm đầu tiên

site

Dành cho tất cả các loại website.

Vì là miền không bị hạn chế nên .site dành cho tất cả mọi người. Các nghệ sĩ, nhà sản xuất, người phát triển web, các đội thể thao, nhà xuất bản – tất cả đều có thể sử dụng .site để tạo ra những địa chỉ web đáng nhớ.

Đăng ký .site dành cho công việc hay vui chơi.

.site dành cho tất cả, từ các doanh nghiệp cho đến các tổ chức phi lợi nhuận hay các cá nhân, dù họ là ai hay làm gì. Bạn có toàn quyền làm những điều mình muốn với .site.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.