Tên miền .tech

Giới thiệu doanh nghiệp .tech của bạn.

Hiện đã có! Với giá từ

1.594.595 ₫ 390.049 ₫/năm đầu tiên

tech

Từ phần mềm tới phần cứng và hơn nữa.

Nhiều doanh nghiệp có mối quan hệ yêu-ghét với công nghệ. Họ cần công nghệ để tồn tại nhưng không có đủ kỹ năng để xử lý khi có sự cố. Một miền .tech cho mọi người biết rằng bạn là người họ cần gọi khi gặp các sự cố kỹ thuật.

Miền này cũng phù hợp với các quản trị viên và lập trình viên.

Những người phát triển web, chuyên gia bảo mật thông tin, quản trị viên hệ thống, các hãng tìm kiếm và những blogger về công nghệ có thể đăng ký .tech để có được địa chỉ web theo yêu cầu giúp làm nổi bật kỹ năng của họ.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.