Trung tâm tin cậy GoDaddy

“Chúng tôi tin rằng khẳng định sự hiện diện trực tuyến không nên tước đi quyền riêng tư hoặc tính bảo mật của bạn.””

— Aman Bhutani, Tổng giám đốc điều hành

none
Xây dựng trên quyền riêng tư.
Mặc dù nhiều công ty công nghệ kiếm được tiền nhờ bán dữ liệu của bạn nhưng chúng tôi tin rằng niềm tin của bạn có giá trị hơn. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc giúp bạn tạo tên tuổi cho chính mình trên thế giới trực tuyến – chứ không bán tên của bạn cho các công ty khác.

Cam kết bảo mật.

Tin tặc. Phần mềm độc hại. Tấn công kỹ nghệ xã hội Lừa đảo. Có vô số cách mà dữ liệu của bạn có thể rơi vào tay kẻ xấu — và chúng tôi đã xây dựng cơ sở hạ tầng của mình để bảo vệ chống lại tất cả những cách này, kể từ thời điểm bạn truy cập trang web của chúng tôi.

none
Các công cụ hỗ trợ tuân thủ.
Nếu bạn có doanh nghiệp, thì bạn cần tuân thủ luật bảo vệ quyền riêng tư. Đó là một phần của doanh nghiệp ngày nay. May mắn thay, chúng tôi có các tùy chọn sẽ bạn và khách hàng của bạn tuân thủ.

Công nghệ giao thoa nhân văn.

Một số công ty công nghệ thế giới có những cách riêng của họ để không cho bạn nói chuyện với một nhân viên thực sự (chúng tôi sẽ không đề cập đến bất kỳ tên cụ thể nào). Đội ngũ chăm sóc khách hàng của 5.500 hoàn toàn phản đối phương pháp đó.