GoDaddy Tính tuân thủ

Việc tuân thủ được thiết kế để tăng quy mô lên toàn cầu.

none
Tuân thủ theo quy định
Là một công ty toàn cầu có khách hàng tại hơn 100 quốc gia, chúng tôi hiểu rằng có những yêu cầu bạn cần đáp ứng. Đó là lý do chúng tôi cung cấp những tính năng nhất định để giúp bạn đạt được những yêu cầu đó. Hãy xem các sản phẩm của chúng tôi dưới đây.

Tiêu chuẩn trong thanh toán bảo mật.

Không dễ dàng gì để có thể đáp ứng Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu PCI cho thanh toán. Chúng tôi không chỉ áp dụng các tiêu chuẩn đó cho trang của mình mà còn cung cấp mặt tiền cửa hàng và công cụ đảm bảo tuân thủ cho bạn. Các công cụ đó bao gồm Tường lửa ứng dụng web (WAF) của Sucuri, Cửa hàng trực tuyến, Cuộc hẹn trực tuyến, Quản lý sổ sách trực tuyến và WordPress được quản lý dùng trình cắm WooCommerce.

none
auDA bảo vệ ngôi nhà trực tuyến của bạn.
Không phải mọi nhà đăng ký tên miền đều có chứng nhận Tiêu chuẩn bảo mật thông tin auDA, nhưng họ nên có. Chúng tôi tự hào tuân thủ các nguyên tắc này để bảo vệ việc đăng ký miền của bạn.
none
WebTrust giữ an toàn cho tài khoản.
Chúng tôi hiểu khách hàng muốn có một trang web “chống đạn”. Đó là lý do Chứng nhận chữ ký mã và SSL của chúng tôi đáp ứng cùng các Nguyên tắc và Tiêu chí của WebTrust cho các Cơ quan chứng nhận mà chúng tôi tuân theo.