Chứng nhận chữ ký mã

Giá từ

3.869.000 ₫/năm

Giảm giá - 14%

4.549.000 ₫/năm khi bạn gia hạn 4

Xác nhận và bảo mật mã của bạn
Loại bỏ các cảnh báo bảo mật trong khi tải về và cài đặt
Bảo vệ bằng mã hóa SHA-2 cấp cao

Chứng nhận xác thực trình điều khiển

Giá từ

3.869.000 ₫/năm

Giảm giá - 14%

4.549.000 ₫/năm khi bạn gia hạn 4

Xác nhận và bảo mật mã của bạn
Loại bỏ các cảnh báo bảo mật trong khi tải về và cài đặt
Bảo vệ bằng mã hóa SHA-2 cấp cao
Bắt buộc đối với tất cả trình điều khiển phần cứng Microsoft® trên Windows Vista® và Windows 7
Tăng cường bảo mật bằng xác thực chứng nhận chéo

Chứng nhận chữ ký mã của chúng tôi:Xác thực nguồn gốc và tính toàn vẹn của mã.

Loại bỏ cảnh báo "Nhà phát hành không xác định".

Củng cố lòng tin của người dùng bằng cách cho họ thấy mã của bạn đáng tin cậy.

Áp dụng chữ ký số cho các đối tượng phần mềm, trình điều khiển thiết bị, tập tin cấu hình, lệnh gộp và nhiều nội dung khác.

Chứng nhận xác thực trình điều khiển của chúng tôi:Phê duyệt phần mềm của bạn để sử dụng trên các hệ điều hành Windows®. Chứng nhận xác thực trình điều khiển là bắt buộc đối với tất cả trình điều khiển phần cứng Windows® trên Windows Vista® và Windows 7.

Xác thực nguồn và tính toàn vẹn của mã trình điều khiển phần cứng của bạn.

Loại bỏ cảnh báo "Nhà phát hành không xác định".

Củng cố lòng tin của người dùng bằng cách cho họ thấy mã của bạn đáng tin cậy.

Áp dụng chữ ký số cho các đối tượng phần mềm, trình điều khiển thiết bị, tập tin cấu hình, lệnh gộp và nhiều nội dung khác.

Hãy tin tưởng mã của chúng tôi để mã của bạn được bảo vệ.

Những điều tồi tệ có thể xảy ra với mã của bạn khi mã được phát tán trực tuyến. Mã có thể bị tấn công trước khi đến được tay người dùng, bị nhà phát triển khác đánh cắp, hoặc không bao giờ được cài đặt bởi cảnh báo“Nhà phát hành không xác định” sẽ khiến khách hàng của bạn lo sợ. Thật may mắn, một Chứng nhận chữ ký mã hoặc Chứng nhận xác thực trình điều khiển từ GoDaddy sẽ giúp bạn dễ dàng bảo vệ mã — và bảo vệ khách hàng — khỏi những vấn đề này và những vấn đề khác nữa.

Tiêu chuẩn ngành.

Bảo mật phần mềm của bạn bằng mã hóa tiêu chuẩn ngành được sử dụng cho các chứng nhận SSL, để người khác không thể thay đổi mã của bạn.

Dấu an toàn.

Đóng vai trò "dấu an toàn" kỹ thuật số để cho khách hàng thấy mã của bạn không bị thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào.

Quá trình tải xuống đáng tin cậy.

Hiển thị tên bạn hoặc tên công ty bạn, thay vì “Nhà phát hành không xác định” trong quá trình tải xuống và cài đặt, nhờ đó khách hàng biết bạn là nhà phát triển hợp pháp.

Loại tập tin linh hoạt.

Tương thích với nhiều loại tập tin và ngôn ngữ, bao gồm .exe, .cab, .dll, .ocx, Java, HTML, ActiveX, kể cả lệnh gộp Microsoft® Office và mọi loại tập tin khác hỗ trợ chữ ký số.

Dấu thời gian.

Bao gồm các dấu thời gian để người dùng biết rằng mã của bạn đã trải qua quá trình xác minh, ngay cả khi bạn để chứng nhận hết hạn.

Xác thực trình điều khiển:

Yêu cầu của Microsoft.

Bắt buộc đối với tất cả trình điều khiển phần cứng Microsoft® trên Windows Vista® và Windows 7.

Bảo vệ và xác thực.

Được thiết kế đặc biệt để bảo vệ và xác thực trình điều khiển phần cứng phát triển cho các hệ điều hành Microsoft, từ Windows Vista trở lên.

Bổ sung lớp bảo mật.

Được cả GoDaddy và Microsoft xác minh thông qua chứng thực chứng nhận chéo, bổ sung một lớp bảo mật và củng cố niềm tin cho khách hàng của bạn.
Ftr R6 R7 R8 Desktop

Bạn đã làm việc quá chăm chỉ, không thể để cho mã của bạn không được bảo vệ.

Là một nhà phát triển hay một lập trình viên độc lập, mã của bạn là danh tiếng của bạn. Nếu bản phát hành của bạn bị tấn công, bị xâm nhập hoặc bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, khách hàng sẽ không đủ tin tưởng bạn để cho bạn một cơ hội thứ hai. Hãy bảo vệ bản thân, bảo vệ khách hàng và danh tiếng tốt của bạn bằng tính bảo mật chắc chắn của Chứng nhận chữ ký mã hoặc Chứng nhận xác thực trình điều khiển.

Còn điều gì khác giúp bảo mật trang của bạn?

Web Backup Yellow 217

Sao lưu website

Hãy giữ bản sao lưu website và dữ liệu của bạn. Phòng trường hợp cần đến.

Giá từ

49.000 ₫/tháng

Web Secrity Yellow 217

Bảo mật website

Khóa website của bạn. Ngăn chặn tin tặc.

Giá từ

130.000 ₫/tháng

Managed Ssl Yellow 217

Dịch vụ SSL được quản lý

Cái tên nói lên tất cả - chúng tôi sẽ thực hiện công việc quản lý cho bạn.

Giá từ

284.313 ₫/tháng

Câu hỏi thường gặp

4 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Bảo lưu mọi quyền.