Để được chuyên gia trợ giúp 24/7, hãy gọi (0284) 458 1371
Website bị tấn công? Khắc phục ngay bây giờ với bộ quét phần mềm độc hại bảo đảm.


Bắt đầu với giá
5.689.000 ₫

6.819.000 ₫/năm khi bạn gia hạn4

[*Các sản phẩm Bảo mật website chỉ có bằng tiếng Anh.]
Website bị tấn công? Khắc phục ngay bây giờ với bộ quét phần mềm độc hại bảo đảm.


Bắt đầu với giá
5.689.000 ₫

6.819.000 ₫/năm khi bạn gia hạn4

[*Các sản phẩm Bảo mật website chỉ có bằng tiếng Anh.]
Website bị tấn công? Khắc phục ngay bây giờ với bộ quét phần mềm độc hại bảo đảm.


Bắt đầu với giá
5.689.000 ₫

6.819.000 ₫/năm khi bạn gia hạn4

[*Các sản phẩm Bảo mật website chỉ có bằng tiếng Anh.]

Bảo vệ và sửa chữa phần mềm độc hại được đảm bảo

Thời gian phản hồi nhanh 30 phút
Chúng tôi sẽ không dừng lại cho tới khi trang web của bạn sạch và an toàn 100%
Tường lửa ứng dụng web (WAF) để ngăn chặn tái lây nhiễm
Không tìm thấy những gì bạn cần? Xem thêm lựa chọn dành cho Bảo mật website.

Giúp trang web của bạn được sửa chữa nhanh chóng và luôn sạch sẽ.

imgfeaturemalwareremovalunlimitedcleanup v2
Dọn dẹp phần mềm độc hại không giới hạn
Nếu chúng tôi tìm thấy phần mềm độc hại hoặc sự lây nhiễm độc hại nào trên trang web của bạn, chúng tôi sẽ loại bỏ mối đe dọa và sửa chữa trang web của bạn theo cách thủ công nhiều lần tới khi trang web của bạn sạch sẽ và an toàn 100%.
imgfeaturemalwareproactivemalwarepreventionv2
Chủ động phòng phần mềm độc hại
Trong khi tính năng quét phần mềm độc hại tìm và sửa chữa các lây nhiễm, Tường lửa ứng dụng web (WAF) của chúng tôi sẽ chủ động chặn các phần mềm độc hại nhằm ngăn lây nhiễm lại lên trang web của bạn. WAF thậm chí cũng bảo vệ khỏi Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) và tấn công Zero Day
4 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.