Nhận chứng nhận SSL tin cậy để trang của bạn không bị cảnh báo Không bảo mật trên Google Chrome.

Google hiện đang rất quan tâm đến các trang Không bảo mật.

Nếu bạn không có chứng nhận SSL tin cậy cho trang của mình, thì trang sẽ bị gắn nhãn Không bảo mật trên Google Chrome. Vì sao? Vì Google đang thay đổi các quy tắc về cách họ quyết định liệu một trang có bảo mật hay không.

Bảo vệ thanh danh của bạn.

Nhãn Không bảo mật trên trang web của bạn có thể gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn. Hãy nghiêm túc về vấn đề bảo mật dữ liệu và nhận chiếc khóa màu xanh để cho khách hàng thấy rằng trang web của bạn an toàn.

Nhận chiếc khóa màu xanh.

Một chứng nhận SSL tin cậy không chỉ giúp trang của bạn không bị gán nhãn Không bảo mật, mà còn bảo vệ trang chống lại tin tặc bằng cách mã hóa lưu lượng truy cập web của bạn và cho khách hàng thấy rằng họ được an toàn với chiếc khóa màu xanh trên thanh địa chỉ. Chứng nhận này thậm chí còn cải thiện thứ hạng của bạn trên Google.

Bạn không biết mình có được bảo mật không?

Bạn nghĩ rằng mình có thể đã có SSL? Gọi (0284) 458 1371 để được nhóm hỗ trợ của chúng tôi kiểm tra nhanh.