Google Chrome cho biết mọi trang đều cần được bảo vệ bằng SSL.

Kiểm tra xem liệu trang của bạn có được bảo vệ bằng SSL không.
Quét

Trang này được gắn cờ là Không bảo mật

Không tìm thấy chứng chỉ.

Đăng ký SSL

Trang này được gắn cờ là Không bảo mật

Chứng chỉ không hợp lệ.

Gọi để được hỗ trợ: (0284) 458 1371

Lỗi

Không tìm thấy trang.

Hãy kiểm tra địa chỉ của trang.

Lỗi

Không thể phân giải.

Hãy thử lại. Ví dụ: gọi (0284) 458 1371

Google hiện đang rất quan tâm đến các trang Không bảo mật.

Nếu bạn không có chứng nhận SSL tin cậy cho trang của mình, thì trang sẽ bị gắn nhãn Không bảo mật trên Google Chrome. Vì sao? Vì Google đang thay đổi các quy tắc về cách họ quyết định liệu một trang có bảo mật hay không.

Bảo vệ thanh danh của bạn.

Nhãn Không bảo mật trên trang web của bạn có thể gây ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn. Hãy nghiêm túc về vấn đề bảo mật dữ liệu và nhận chiếc khóa màu xanh để cho khách hàng thấy rằng trang web của bạn an toàn.

Nhận chiếc khóa màu xanh.

Một chứng nhận SSL tin cậy không chỉ giúp trang của bạn không bị gán nhãn Không bảo mật, mà còn bảo vệ trang chống lại tin tặc bằng cách mã hóa lưu lượng truy cập web của bạn và cho khách hàng thấy rằng họ được an toàn với chiếc khóa màu xanh trên thanh địa chỉ. Chứng nhận này thậm chí còn cải thiện thứ hạng của bạn trên Google.

Bạn muốn được hướng dẫn?

Nhóm chăm sóc khách hàng của GoDaddy luôn sẵn sàng trợ giúp bạn. Các nhân viên cực kỳ thân thiện của chúng tôi có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, giúp bạn thiết lập SSL và nhiều vấn đề khác. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (0284) 458 1371.