Cách dựng một website

Lựa chọn nào phù hợp cho bạn?

Công cụ tự thực hiện.

Bạn không cần biết cách lập trình để tạo được trang của riêng mình. Các công cụ như Trình dựng website cho phép bạn tùy chỉnh trang web của riêng bạn bằng các công cụ kiểu kéo & thả trong khi WordPress được quản lý giúp bạn tạo trang web nâng cao hơn.
Và đối với các doanh nghiệp muốn bán sản phẩm trực tuyến, các công cụ như Cửa hàng trực tuyến chính là các trình dựng website tự thực hiện bao gồm cả giỏ hàng tích hợp, khả năng xử lý thẻ tín dụng tích hợp sẵn, các tùy chọn giao hàng, các công cụ kiểm kê và nhiều hơn thế.
Chọn gói DIY của bạn.

Bạn hỏi, chúng tôi trả lời.

Các lựa chọn để xây dựng một website là gì?

Nhờ các trình dựng trang kiểu kéo & thả, việc tự thực hiện chỉ đơn giản như cập nhật trang Facebook® của bạn. Và nếu bạn muốn một chút gì đó cao cấp hơn, có những nền tảng DIY như WordPress cho phép bạn tạo gần như bất kỳ nội dung gì bằng cách sử dụng các trình cắm.

Nếu tôi muốn tự xây dựng một trang web nâng cao thì sao?

Nếu bạn có yêu cầu cao hơn, WordPress cho phép bạn tạo ra một website mạnh mẽ được tùy chỉnh bằng cách sử dụng các chủ đề hoặc thêm các trình cắm được những người dùng khác phát triển. Việc này đòi hỏi chuyên môn cao hơn nhưng đáng giá bởi đây là công cụ tạo trang nổi tiếng nhất trên web.

Tìm hiểu thêm về WordPress được quản lý