Gói và giá

Cơ bản
Đặc biệt
Thương mại điện tử
Thông thường
139.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*
337.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*
449.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*
224.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Cơ bản

139.000 ₫/tháng    
Khi lập hóa đơn hàng năm.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Bắt đầu miễn phí

Đặc biệt

337.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Bắt đầu miễn phí

Thương mại điện tử

449.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Bắt đầu miễn phí

Thông thường

224.000 ₫/tháng    
Khi lập hóa đơn hàng năm.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Bắt đầu miễn phí
Bảo mật (SSL)
Kết nối miền
Trang thân thiện với thiết bị di động
Chỉnh sửa trên bất kỳ thiết bị nào
Nút PayPal
Quảng bá trực tuyến (SEO)
Phương tiện xã hội & các nền tảng niêm yết
1
3
Không giới hạn
Không giới hạn
Bài đăng mạng xã hội & phản hồi/tháng
5
20
Không giới hạn
Không giới hạn
Email tiếp thị được gửi/tháng
100
500
5.000
25.000
Thêm và chỉnh sửa các danh mục sản phẩm
Cài đặt các tùy chọn giao hàng linh hoạt
Bán sản phẩm trực tiếp qua cửa hàng trực tuyến của bạn
Đồng bộ hóa đơn hàng và bảng kiểm kê trên tất cả kênh bán hàng
Quản lý chiết khấu và khuyến mại
GoDaddy InSight™
Gói Thao tác dành riêng cho bạn
Điểm số InSight™