Gói và giá

Cơ bản
Thông thường
Đặc biệt
Thương mại điện tử
139.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*
224.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*
337.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*
449.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.
Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Cơ bản

139.000 ₫/tháng
Khi lập hóa đơn hằng năm.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.
Dùng thử miễn phí 1 tháng.*

Bắt đầu miễn phí

Thông thường

224.000 ₫ /tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Bắt đầu miễn phí

Đặc biệt

337.000 ₫ /tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Bắt đầu miễn phí

Thương mại điện tử

449.000 ₫ /tháng
Khi lập hóa đơn hàng năm.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.
1 tháng dùng thử miễn phí.*

Bắt đầu miễn phí
TÍNH NĂNG
Bảo mật website của bạn (SSL)
Kết nối một miền tùy chỉnh
Trang thân thiện với thiết bị di động
Chỉnh sửa trên bất kỳ thiết bị nào
Nút PayPal
Quảng bá trực tuyến (SEO)
HƯỚNG DẪN VÀ PHÂN TÍCH
GoDaddy InSight™
Gói thao tác dành riêng cho bạn
Điểm số InSight
TIẾP THỊ QUA EMAIL & PHƯƠNG TIỆN XÃ HỘI
Phương tiện xã hội & các nền tảng niêm yết
1
3
Không giới hạn
Không giới hạn
Bài đăng mạng xã hội & phản hồi/tháng
5
20
Không giới hạn
Không giới hạn
Email tiếp thị được gửi/tháng
100
500
25.000
25.000
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Thêm và chỉnh sửa các danh mục sản phẩm
Cài đặt các tùy chọn giao hàng linh hoạt
Bán sản phẩm trực tiếp qua cửa hàng trực tuyến của bạn
Quản lý chiết khấu và khuyến mại

Eric M.
Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy

Eric M.
Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy

Eric M.
Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy

Chúng tôi mong được giúp bạn. Thật lòng đấy.
Bạn vẫn không chắc mình cần gì? Hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp, ngay cả khi bạn không phải là khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hãy gọi bất cứ lúc nào. (0284) 458 1371