1 Icon Number 1 Domain Regiistrar 235X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tên miền

Nếu muốn biết tính sẵn có của một tên miền, bạn chỉ cần nhập tên miền đó vào trường tìm kiếm WHOIS của GoDaddy và chúng tôi sẽ cho bạn biết liệu miền đó có sẵn có hay không.
2 Icon Get The Domain You Want 235X

Tìm chủ sở hữu miền

Dù bạn muốn mua miền hay muốn tìm chủ sở hữu miền, hãy sử dụng trường tìm kiếm WHOIS của chúng tôi. Chỉ cần nhập tên miền, bạn sẽ nhận được các thông tin quan trọng như tính sẵn có, chủ sở hữu, thời gian tạo và thời gian hết hạn.
3 Godaddy Award Winning Support 235X

Biết thời điểm miền sẽ hết hạn

Nếu bạn muốn mua một miền thì việc biết được thời điểm miền đó hết hạn sẽ rất hữu ích. Khi ngày hết hạn đến gần, chủ sở hữu có thể muốn bán, hoặc tình huống thuận lợi hơn là họ sẽ để miền đó hết hạn — và bạn sẽ xuất hiện ngay để giành lấy miền.
Feature 1 Whois Int Ae As Latam 880X700

Giới thiệu về Tìm kiếm WHOIS của GoDaddy

Những gì chúng tôi có thể giúp bạn.

Chức năng tìm kiếm trong GoDaddy WHOIS được thiết kế để trợ giúp bạn thông qua việc nghiên cứu cơ sở dữ liệu WHOIS để nắm được thông tin về đăng ký miền và tính sẵn có của miền. Tính năng này cũng cung cấp cho bạn thông tin về chủ sở hữu, quản trị viên và thông tin liên hệ cùng nhiều thông tin quan trọng khác.
Feature 2 Domain Broker R1 As Non En 880X700

Dịch vụ Môi giới Miền

Sở hữu miền bạn thực sự yêu thích, ngay cả khi miền đó đã thuộc về người khác.

Miền hoàn hảo mà bạn yêu thích — dù người khác đã mua — vẫn có thể thuộc về bạn. Nhà môi giới của GoDaddy có thể làm việc với cơ quan đăng ký tên miền để tìm và thương lượng với chủ nhân hiện tại nhằm mua tên miền cho bạn.

Các câu hỏi thường gặp

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm