Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

DNS Là Gì?

Hệ thống tên miền, hay còn gọi là DNS, là yếu tố thiết yếu cho sự hiện diện trực tuyến của bạn. Mọi tên miền sử dụng DNS để kiểm soát cách thức mà khách truy cập tìm website của bạn cũng như cách bạn nhận email. Bạn có thể coi tên miền như một địa chỉ nhà cụ thể và DNS đóng vai trò là GPS của bạn. Khách truy cập sẽ không thể tìm thấy địa chỉ của bạn nếu GPS không thể chỉ đường chính xác. Điều này nghĩa là nếu DNS không chính xác, website và email của bạn sẽ không hoạt động như dự kiến.


Khi bạn nhập tên miền vào trình duyệt internet, DNS sẽ hoạt động để tìm thông tin cho miền đó. Miền là một cách thân thiện để chúng ta nhớ cách truy cập vào một website, nhưng đằng sau cái tên thân thiện đó thì máy tính giao tiếp với nhau qua các con số. Các con số này tạo thành Giao thức internet, hay chính là địa chỉ IP, đóng vai trò địa chỉ cụ thể của website hoạt động trong tên miền của bạn.

Khi bạn nhập tên miền vào thanh địa chỉ để truy cập một website, máy tính của bạn sẽ tìm kiếm địa chỉ IP của website đó để có thể tải website cho bạn. Đây là hoạt động của DNS — bạn nhập địa chỉ cụ thể (tên miền), DNS tìm chỉ đường bằng địa chỉ IP (GPS) và internet tải website bạn muốn truy cập.

Để đưa bạn đến đích, DNS chứa ba phần chính để có thể hoạt động bình thường: máy chủ tên, tập tin vùng và hồ sơ. Máy chủ tên giữ tập tin vùng, còn tập tin vùng giữ các hồ sơ. Các hồ sơ là một phần của DNS, sử dụng địa chỉ IP để giải thích vị trí của website hoặc nơi bạn nhận email nhưng các hồ sơ sẽ không hoạt động nếu máy chủ tên không được thiết lập đúng cách.

Bước có liên quan

  • Giờ thì bạn đã nắm được các thông tin cơ bản về DNS, bạn có thể bắt đầu quản lý cài đặt DNS trong tài khoản của mình.

Xem thêm thông tin

  • Bạn đã sẵn sàng xem hoạt động của DNS? Hãy bắt đầu hành trình trực tuyến của bạn với Websites + Marketing tự thực hiện.