Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Mã số khách hàng của tôi là bao nhiêu?

Mã số khách hàng là một cách để xác nhận danh tính khi bạn liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy. Bạn không cần mã số khách hàng để đăng nhập và mã số này khác với Mã PIN hỗ trợ của bạn.

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy Đăng nhập & PIN . Bạn có thể được nhắc đăng nhập vào.
  2. Trong phần Thông tin đăng nhập, hãy tìm Mã số khách hàng của bạn.
    tìm mã số khách hàng

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin