Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Mật khẩu dùng một lần là gì?

Mật khẩu dùng một lần (OTP) là một lớp bảo mật bổ sung mà chúng tôi sử dụng để xác minh danh tính của bạn khi thực hiện thay đổi đối với miền có thêm tính năng bảo vệ miền . Các tài khoản được thiết lập xác minh 2 bước (2SV) sẽ không cần sử dụng OTP để xác minh danh tính.

OTP hoạt động thế nào?

Không thể hoàn tất một số thao tác nhất định với miền cho đến khi xác minh danh tính của bạn. Khi hoàn tất những thao tác này, chúng tôi sẽ gửi mã xác minh qua SMS hoặc ứng dụng trình xác thực nếu bạn đã bật xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ. Nếu bạn chưa thiết lập xác minh 2 bước trên tài khoản của mình, bạn sẽ cần mật khẩu gửi một lần đến địa chỉ email của người đăng ký bằng cách chọn nút Gửi mật khẩu trong khi xác minh.

Khi nào tôi nhận được OTP?

Bạn sẽ cần yêu cầu OTP khi chưa thiết lập xác minh 2 bước và đang thực hiện những thay đổi được bảo vệ nhất định cho miền của mình, chẳng hạn như chỉnh sửa bản ghi DNS, mở khóa trước khi chuyển hoặc thay đổi gói bảo vệ miền của bạn. Hãy nhớ rằng, nếu bạn đã thiết lập xác minh 2 bước , bạn sẽ không cần yêu cầu mật khẩu một lần.

Tôi sẽ gửi OTP đến đâu?

Chúng tôi sẽ gửi OTP đến địa chỉ email của người đăng ký được liệt kê trên tên miền của bạn. Bạn có thể xem thông tin liên hệ miền của mình , bao gồm cả địa chỉ email của người đăng ký được liên kết với miền, trong tài khoản GoDaddy của bạn.

Có bất kỳ giới hạn OTP nào không?

Có, có một số hạn chế bạn cần biết để giữ cho miền của mình được bảo vệ.

  • Mã OTP của bạn chỉ có hiệu lực trong 60 phút sau khi được yêu cầu.
  • Bạn bị giới hạn trong việc yêu cầu 5 mật khẩu một lần trong khoảng thời gian 7 ngày cho mỗi thao tác trên mỗi miền.
  • Nếu bạn nhập sai mật khẩu 3 lần, bạn sẽ bị khóa quyền truy cập vào miền đó trong 24 giờ.

Bước có liên quan

Thông tin thêm