Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Mật khẩu dùng một lần là gì?

Mật khẩu dùng một lần hoặc OTP có thể được sử dụng để xác minh danh tính của bạn trên các miền có Bảo vệ miền khi hoàn thành một số thao tác nhất định với miền.

Chọn một câu hỏi để xem câu trả lời:

Mật khẩu dùng một lần là gì?

Mật khẩu dùng một lần là mã xác thực đặc biệt được gửi cho bạn khi hoàn thành một số thao tác trên các miền có Bảo vệ miền . Mã duy nhất này cho phép chúng tôi xác minh danh tính của bạn và giúp bảo vệ miền của bạn khỏi các hành động trái phép, chẳng hạn như chuyển miền, tắt Bảo mật miền hoặc chỉnh sửa DNS. Các tài khoản đã bật xác minh 2 bước (2SV) sẽ không nhận được mật khẩu dùng một lần để xác minh danh tính.

Xác minh danh tính là gì?

Xác minh danh tính là một biện pháp bảo mật bổ sung mà chúng tôi sử dụng trên các miền được bổ sung Bảo vệ miền để đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể hoàn thành một số thao tác nhất định với miền. Bạn có thể đã nghe nói về xác minh 2 bước hoặc xác thực nhiều yếu tố khi đăng nhập trực tuyến vào các tài khoản khác nhau. Xác minh danh tính sử dụng cùng khái niệm về phương thức xác minh phụ để bảo vệ miền của bạn và đảm bảo bạn là người dùng được ủy quyền trong tài khoản. Việc xác minh danh tính bổ sung trên các miền của bạn sẽ giúp bảo vệ doanh nghiệp và thương hiệu của bạn khỏi các hành động trái phép hoặc độc hại.

Mật khẩu dùng một lần hoạt động như thế nào?

Khi hoàn thành một số thao tác nhất định trên các miền có Bảo vệ miền, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã xác minh. Chúng tôi sẽ tự động gửi mật khẩu dùng một lần đến địa chỉ email của người đăng ký trên miền của bạn (trong một số trường hợp, bạn có thể cần chọn Gửi mật khẩu để gửi mật khẩu một lần theo cách thủ công). Nhập mã đó vào cửa sổ xác minh để xác nhận danh tính và hoàn tất thao tác trên miền của bạn. Nếu bạn đã bật xác minh 2 bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, bạn sẽ không sử dụng mật khẩu một lần để hoàn tất xác minh danh tính.

Về đầu trang

Khi nào tôi sẽ nhận được mật khẩu dùng một lần?

Bạn sẽ nhận được mật khẩu dùng một lần khi hoàn thành một số thao tác với miền, chẳng hạn như chuyển , chuyển tiếp hoặc thay đổi máy chủ tên . Hãy nhớ rằng, nếu bạn đã thiết lập xác minh 2 bước trong ít nhất 24 giờ, bạn sẽ không sử dụng mật khẩu một lần để xác minh danh tính.

Những hành động này trên miền được coi là có rủi ro cao và sẽ được nhắc nhở để xác minh danh tính.

 • Xóa miền
 • Tắt tự động gia hạn
 • Hạ cấp hoặc xóa Bảo vệ miền
 • Tắt Bảo mật miền
 • Thay đổi thông tin liên hệ miền
  • Chỉ áp dụng khi thay đổi tên, họ, tổ chức hoặc địa chỉ email của thông tin liên hệ của người đăng ký.
 • Thêm vào CashParking
 • Mở khóa miền
 • Xuất danh sách miền có mã ủy quyền
 • Chuyển miền sang một nhà đăng ký khác (rời khỏi GoDaddy)
 • Chuyển miền sang tài khoản GoDaddy khác
 • Niêm yết miền để bán qua Danh sách để bán
 • Thay đổi máy chủ tên
 • Thêm, sửa hoặc xóa chuyển tiếp miền hoặc miền phụ
 • Nhập tập tin vùng DNS
 • Chỉnh sửa tên máy chủ lưu trữ tùy chỉnh

Mật khẩu dùng một lần sẽ được gửi đi đâu?

Chúng tôi sẽ gửi mật khẩu dùng một lần đến địa chỉ email của người đăng ký được liệt kê trên tên miền của bạn. Bạn có thể xem thông tin liên hệ miền của mình , bao gồm cả địa chỉ email của người đăng ký, trong tài khoản GoDaddy của bạn và thực hiện mọi cập nhật cần thiết.

Có giới hạn nào về mật khẩu dùng một lần không?

Có, có một số hạn chế khi sử dụng mật khẩu một lần.

 • Mật khẩu dùng một lần của bạn chỉ có hiệu lực trong 60 phút sau khi được yêu cầu.
 • Có thể gửi tối đa 5 mật khẩu một lần trong khoảng thời gian 7 ngày cho mỗi thao tác, mỗi miền.
  • Ví dụ : Bạn đã thay đổi máy chủ tên trên miền của mình vào thứ Hai và sử dụng mật khẩu một lần để hoàn tất việc xác minh danh tính. Sau đó, bạn đã thay đổi máy chủ tên trên cùng một miền thêm 4 lần nữa vào thứ Năm và mỗi lần sử dụng mật khẩu một lần khác. Bây giờ bạn sẽ không được phép thay đổi máy chủ tên trên miền đó cho đến Chủ nhật.
  • Lưu ý: Bạn vẫn có thể hoàn thành các thao tác khác trên miền này và bạn cũng có thể hoàn thành các thao tác trên các miền khác.
 • Nếu bạn nhập sai mật khẩu một lần 3 lần, bạn sẽ bị khóa quyền truy cập vào miền đó trong 24 giờ.

Bước có liên quan

Thông tin thêm