Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tài khoản GoDaddy bị khóa

Nếu có ai đó cố gắng đăng nhập vào một tài khoản GoDaddy và nhập thông tin đăng nhập không chính xác quá nhiều lần, chúng tôi sẽ khóa tài khoản đó và hiển thị thông báo lỗi: "Chúng tôi đã khóa tài khoản của bạn do quá nhiều lần đăng nhập không chính xác".

Nếu bạn cho rằng tài khoản của mình bị khóa, bạn có thể đặt lại mật khẩu để có quyền truy cập ngay lập tức hoặc bạn có thể đợi ít nhất 24 giờ trước khi thử đăng nhập lại.

Cảnh báo: Việc gia hạn tự động cho sản phẩm sẽ không được xử lý đối với các tài khoản bị khóa. Nếu bạn có các sản phẩm tự động gia hạn, những sản phẩm đó có thể bị xóa khỏi tài khoản của bạn nếu tài khoản bị khóa tại thời điểm gia hạn.

Xem thêm thông tin