Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Tạo một thư mục miền

Bạn hãy sắp xếp danh mục miền bằng cách tạo các thư mục miền. Bạn có thể thêm miền cho nhiều thư mục và mỗi thư mục có thể chứa số miền không giới hạn. Các thư mục cũng sẽ cho phép bạn quản lý quyền cho truy cập ủy quyền.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ menu phía trên, hãy chọn Cài đặt, sau đó Quản lý Thư mục.
    chọn quản lý thư mục
  3. Chọn Thêm Thư mục.
  4. Nhập một tên và phần mô tả. Bạn cũng có thể chỉnh sửa quyền thư mục cho truy cập ủy quyền.
  5. Nhấp vào Lưu.

Các bước liên quan

  • Thêm hoặc xóa miền khỏi các thư mục.

Thông tin thêm