Webmail là gì?

Webmail là cách thức gửi và nhận email từ trình duyệt web thay vì từ chương trình email.

Mọi email đều di chuyển qua internet và được lưu trữ trên các máy chủ. Những máy chủ này có thể thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ email (như Gmail), nhà cung cấp dịch vụ internet (như Comcast) hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (như GoDaddy). Máy chủ này là nơi email sẽ được thu thập và lưu trữ cho đến khi bạn xóa đi.

Để truy cập vào máy chủ của nhà cung cấp webmail, bạn cần kết nối internet và đăng nhập vào trang có chức năng kết nối đến tài khoản email của bạn. Khi dùng webmail, bạn sẽ truy cập trực tiếp vào email từ máy chủ của nhà cung cấp. Nhờ đó, bạn có thể gửi và nhận thư từ bất kỳ đâu trên thế giới, trên bất kỳ thiết bị nào, miễn là bạn có trình duyệt web kết nối internet.

Thư sẽ luôn ở trên máy chủ của nhà cung cấp nên nếu không có kết nối internet hay máy chủ của nhà cung cấp gặp sự cố, bạn sẽ không thể truy cập vào email bằng webmail. Ngoài ra, giao diện webmail có thể sẽ không có nhiều chức năng như chương trình email mạnh mẽ hơn.

Microsoft 365 cho phép bạn truy cập vào email qua webmail và cả chương trình email như Outlook hoặc Mail của Apple. Để truy cập vào webmail Microsoft 365, hãy vào cổng đăng nhập cá nhân của bạn:

email.yourdomain.tld

Ví dụ: nếu miền email của bạn là mollysbarkandwine.com, trang đăng nhập webmail sẽ là email.mollysbarkandwine.com.

Hoặc bạn truy cập tại đây:

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.