Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Webmail là gì?

Webmail là cách thức gửi và nhận email từ trình duyệt web thay vì từ chương trình email.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


Mọi email đều di chuyển qua internet và được lưu trữ trên các máy chủ. Những máy chủ này có thể thuộc về các nhà cung cấp dịch vụ email (như Gmail), nhà cung cấp dịch vụ internet (như Comcast) hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web (như GoDaddy). Máy chủ này là nơi email sẽ được thu thập và lưu trữ cho đến khi bạn xóa đi.

Để truy cập vào máy chủ của nhà cung cấp webmail, bạn cần kết nối internet và đăng nhập vào trang có chức năng kết nối đến tài khoản email của bạn. Khi dùng webmail, bạn sẽ truy cập trực tiếp vào email từ máy chủ của nhà cung cấp. Nhờ đó, bạn có thể gửi và nhận thư từ bất kỳ đâu trên thế giới, trên bất kỳ thiết bị nào, miễn là bạn có trình duyệt web kết nối internet.

Thư sẽ luôn ở trên máy chủ của nhà cung cấp nên nếu không có kết nối internet hay máy chủ của nhà cung cấp gặp sự cố, bạn sẽ không thể truy cập vào email bằng webmail. Ngoài ra, giao diện webmail có thể sẽ không có nhiều chức năng như chương trình email mạnh mẽ hơn.

Microsoft 365 cho phép bạn truy cập vào email qua webmail và cả máy khách email như Outlook hoặc Thư cho máy Mac. Để truy cập vào webmail Microsoft 365, hãy truy cập vào cổng đăng nhập cá nhân của bạn:

  • email.yourdomain.tld

Ví dụ: nếu miền email của bạn là coolexample.com, trang đăng nhập webmail của bạn sẽ là email.coolexample.com.

Hoặc bạn truy cập tại đây:

Xem thêm thông tin